Nyhedsbrev

Røgfri skoletid på vej på alle ungdomsuddannelser

Fra 31. juli 2021 skal der være røgfri skoletid på alle ungdomsuddannelser med unge under 18 år
Fra det kommende skoleår er det ikke tilladt for elever at ryge eller anvende tobaksvarer, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter i skoletiden. Det følger af netop vedtagne ændringer i lov om røgfri miljøer §§7a-b. 
Lederen af en uddannelsesinstitution pålægges at oplyse om forbuddet samt om konsekvenser af overtrædelse heraf. Samtidig er bødestraffen for institutioner, der ikke efterlever kravene, blevet fordoblet.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 2637 1319

Finanslov 2021

Onsdag den 16. december har Børne- og Undervisningsministeriet offentliggjort orienteringsbrev og takstkatalog for finanslov 2021. Heraf fremgår det, at de varslede 220 mio. kr., der årligt tilbageføres til gymnasiale uddannelser i de kommende fire år, går til et løft af undervisningstaksten til gymnasiale fuldtidsuddannelser. Gymnasierne får disse midler i 2021 via en forhøjelse af undervisningstaksten med 2,8 pct., mens øvrige takster ikke reguleres som følge af tilbageførslen. Se faktaark og budgetskabeloner fra danskegymnasier.dk/for-medlemmer/skoledrift – under fanbladet ‘Finanslov og Taxametersier.dk’. Orienteringsbrev og takstkatalog fra ministeriet findes her.
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 5337 7160

Ret til udvidet sorgorlov vedtaget

Loven, der giver ret til udvidet sorgorlov, er vedtaget og betyder, at alle forældre, har ret til udvidet sorgorlov i 26 uger, hvis man mister et barn under 18 år. Loven træder i kraft fra 1. januar 2021. Forslaget gælder for begge forældre – uanset om de er biologiske forældre eller adoptivforældre. Der er ret til barselsdagpenge under fraværet, hvis forældrene opfylder betingelserne i barselsloven.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 2637 1319

Ny bekendtgørelse for Studievalg Danmark er udstedt

Ændringer til ”Bekendtgørelse om Studievalg Danmarks vejledning om valg af videregående uddannelse” er udstedt som følge af udvidelse af Studievalg Danmarks vejledningsområde og omfatter nu også, at Studievalg Danmark vejleder til erhvervsuddannelserne. Bekendtgørelsen har i samme ombæring skiftet navn til ”Bekendtgørelse om Studievalg Danmark”. Loven, bekendtgørelsen udmønter, samt bekendtgørelsen træder begge i kraft den 1. januar 2021.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Bekendtgørelse om tilskud under covid-19

Der er udstedt to bekendtgørelser, som fastsætter særlige regler for tilskud under covid-19.

Se i øvrigt Buvm’s FAQ om emnerne her:
Grundskolen | Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk)
Tværgående – ungdoms- og voksenuddannelser | Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Indbetaling af indefrosne feriemidler til fonden ”Lønmodtagernes Feriemidler”

Tirsdag den 15. december har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udsendt orienteringsbrev om den regnskabsmæssige håndtering af feriepengeforpligtelsen til alle selvejende uddannelsesinstitutioner.
I brevet beskriver styrelsen, hvordan Økonomistyrelsens krav til håndteringen af feriepengene stiller selvejende uddannelsesinstitutioner. Det fremgår blandt andet, at der endnu ikke er taget stilling til, hvorvidt det vil blive et krav, at alle selvejende institutioner skal indbetale de indefrosne feriemidler til fonden, men at der i givet fald vil være mulighed for at låne beløbet af staten. Der vil blive taget endelig stilling til dette i januar 2021.
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 5337 7160

Job-opslag: Team-leder til STUK

STUK er på udkig efter en dygtig teamleder for læringskonsulenterne på erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser, fordi den nuværende har fået andet job i styrelsen.
Ansøgerne må meget gerne kende et af uddannelsesområderne, eller dem begge, indefra, så STUK bedst muligt kan understøtte de skoler, der har behov for det.
Læs mere om stillingen og ansøgningsfristen.
Kontakt: Kontorchef i STUK Annegrete Larsen, tlf: 3492 5000 eller 2167 6463

Arrangementskalenderen på ug.dk

UddannelsesGuiden har en arrangementskalender, hvor I kan promovere jeres kommende åbent hus-arrangementer og andre lignende arrangementer over for kommende elever og deres forældre.
Udover at fremgå af selve kalenderen, bliver arrangementer også synlige i de relevante uddannelsesartikler, som bruges i vejledningen. Derfor er det en god idé at gøre sine aktiviteter synlige her.
Sådan opretter I jeres arrangementer i kalenderen
Hvis I allerede har et login til oprettelse af arrangementer i kalenderen på UddannelsesGuiden, kan I indberette arrangementerne, som I plejer. Jeres arrangementer bliver synlige på UddannelsesGuiden, så snart I har oprettet og udgivet dem.
Har I ikke et login til arrangementskalenderen, kan I enten:

  • bestille et login, så I nu og i fremtiden kan oprette arrangementer
  • indberette arrangementer via denne survey, hvor I indtaster oplysninger om arrangementet.

Vær opmærksom på, at der i løsning 2 er lidt behandlingstid
Kontakt: Peter Bech Sørensen, tlf: 2843 1424

Interessante analyser og rapporter fra 2020

Selvom 2020 nok altid vil stå i covid-19’s tegn, så er der faktisk bedrevet en masse andet interessant også. EVA og DEA har igennem året lavet en række analyser og rapporter med relevans for gymnasierne, og skulle du have misset nogle af dem, er de samlet her:
EVA:

DEA:

 

KOMMENDE KURSER

SIDSTE FRIST – KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 18. DECEMBER 2020

Kurset afholdes den 3.-5. februar 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.

STRATEGISK KOMMUNIKATION OG KRISEKOMMUNIKATION
– TILMELDINGSFRIST 29. JANUAR 2021

Kurset afholdes den 4.-5. marts 2021 på Comwell Korsør.
Dette kursus handler for det første om, hvordan du som leder bliver mere bevidst om din kommunikation, og hvordan du kan kommunikere på en måde, så der er tydelighed om budskaber, rammer og værdier. For det andet handler det om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du skal tilrettelægge din kommunikation, når krisen rammer.
Kurset henvender sig til gymnasieledere, der ønsker at få styrket grundlaget for den interne og eksterne kommunikation samt de personlige kommunikationskompetencer. Er ledelsen ved at formulere en (ny) kommunikationsstrategi og -plan, kan det være hensigtsmæssigt, at der deltager flere fra samme skole.

KURSUS FOR PÆDAGOGISKE LEDERE
– TILMELDINGSFRIST 5. MARTS 2021

Kurset afholdes den 7.-8. april 2021 på Comwell Korsør.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Du vil også blive introduceret for emner som ledelse af gymnasieskolens kerneydelse, arbejdet i ledelsesteamet, gymnasieskolens formelle struktur og organisering, forvaltningsmæssig håndtering af personalesager, ledelsesopgaven som pædagogisk leder mm. Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, som ikke tidligere har været på lignende kurser.

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 26. MARTS 2021

Kurset afholdes den 20.-21. april 2021 på Comwell Korsør.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261