Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 51/2018

Nyt  om optagelsesbekendtgørelsen

I Nyt fra sekretariatet i fredags gjorde vi opmærksom på, at der den 14. december blev offentliggjort en ny optagelsesbekendtgørelse. Vi lovede i samme ombæring at vende tilbage med mere information.

Alle institutioner fik i fredags sidst på eftermiddagen tilsendt et brev pr. mail fra Undervisningsministeriet, der gjorde opmærksom på den nye bekendtgørelse. Vi vil opfordre til, at dette brev læses grundigt.

Brevet informerer om de nye regler, herunder et reservationssystem, der betyder, at alle ansøgere, der rettidigt har søgt om optagelse, i foråret får reserveret en plads på den institution, hvor de efterfølgende skal optages, såfremt de opfylder adgangsforudsætningerne.

Brevet informerer også om den nye optagelsesprøve og -samtale, som ansøgerens højst prioriterede institution har ansvar for, uanset på hvilken institution ansøgeren får reserveret plads. Den første optagelsesprøve i 2019 vil blive holdt den 14. juni, den anden optagelsesprøve primo august og en sygeprøve i medio august. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) udmelder datoer for august-prøverne i løbet af foråret 2019. Optagelsessamtalerne skal efterfølgende foregå inden for to uger.

Alle institutioner er ligeledes inviteret til STUK’s informationsmøder, som vi omtalte i fredags. Møderne holdes i Høje Taastrup, Aarhus og Odense i januar, og der er tilmeldingsfrist den 4. januar kl. 12. Tilmelding er nødvendig. Der er et begrænset antal pladser, og derfor vil STUK efterfølgende holde webinarer, hertil er der endnu ikke åbnet for tilmelding.

STUK udarbejder endvidere en FAQ om de nye adgangskrav og procedurer for optagelse, der opdateres løbende og vil være tilgængelig på uvm.dk i starten af det nye år. Det samme gælder en PowerPoint-præsentation, en oplysningskampagne til forældre og elever samt grafik over den nye proces, der alt sammen kan anvendes ved informationsarrangementer, forældremøder m.m.

Hvis der dukker spørgsmål op vedr. de nye optagelsesregler, så kontakt meget gerne STUK’s hotline på telefonnummer 70 21 21 56. Den er etableret til lejligheden og åben fra mandag til torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-14. Dog lukket mellem jul og nytår.

Danske Gymnasier kommer til at følge den nye optagelsesproces og konsekvenserne heraf tæt. Foreningen afgav et kritisk høringssvar i november og efter offentliggørelsen af den endelige bekendtgørelse må vi konstatere, at der stadig er grund til bekymring. Danske Gymnasier vil fortsat gøre politikere og ministeriet opmærksom på uhensigtsmæssighederne.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622