Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 50/2020

 

Referat fra Danske Gymnasiers ordinære generalforsamling 18. november 2020

I år blev Danske Gymnasiers generalforsamling afviklet virtuelt den 18. november, og referatet fra generalforsamlingen kan nu læses af foreningens medlemmer på danskegymnasier.dk bag login. Du finder referatet under fanebladet Årsmøde og ledelsestræf.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 6722, eller Christina Dyhr, tlf: 5189 6397

Forlængelse af mulighederne for at få barsels- og sygedagpenge

Mulighederne for barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn og sygedagpenge for personer i særlig risiko ved corona-smitte bliver forlænget frem til 31. marts 2021. Det samme gør arbejdsgiveres ret til refusion fra første fraværsdag for lønmodtagere, der er smittede eller i karantæne på grund af covid-19. Læs Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse.
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har i deres Q&A om ansættelsesretlige spørgsmål i relation til covid-19 i Q2 og Q5 svaret på spørgsmål vedrørende de to ordninger.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Dispositionsbegrænsning i 2020

Børne- og Undervisningsministeriet har fredag den 11. december udsendt orientering om tilskudsreduktioner i indeværende år som følge af 14. fase af det statslige indkøbsprogram. Der er tale om en samlet reduktion på i alt 11,5 mio. kr. i 2020, og tilskudsreduktionen gennemføres i forbindelse med næstkommende tilskudsudbetaling. På ministeriets hjemmeside er der en oversigt der viser, hvordan reduktionen i 2020 fordeler sig på institutioner. For 2021 og frem vil reduktionen være indarbejdet i taksterne til uddannelserne.
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269

Høring om evaluering af anti-mobbelov

I 2017 trådte en række nye bestemmelser i kraft, som havde til formål at styrke det lokale arbejde på uddannelsesinstitutionerne mod mobning. Reglerne pålagde gymnasierne at udarbejde en lokal anti-mobbestrategi og indførte en klage- og tilsynsinstans i regi af DCUM (Dansk center for undervisningsmiljø).
Som en del af lovgivningen blev det besluttet, at reglerne blev underlagt en solnedgangsklausul, og at de i forbindelse med denne, skal evalueres. Den evaluering er nu igangsat, og Børne- og Undervisningsministeriet har på baggrund af en rapport udarbejdet af Epinion og en høringsfase vedrørende rapporten, udarbejdet en lovovervågningsredegørelse, som er sendt i høring.
Danske Gymnasiers høringssvar til Buvm’s lovovervågningsrapport kan læses her.
Kontakt: Peter Bech Sørensen, tlf: 2843 1424

KOMMENDE KURSER

KLAR TIL LEDELSE
– TILMELDINGSFRIST 17. DECEMBER 2020

Kurset består af to moduler på følgende datoer:
•    Den 21.-22. januar 2021
•    Den 17.-18. marts 2021
Begge moduler afholdes på Comwell Korsør (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 18. DECEMBER 2020

Kurset afholdes den 3.-5. februar 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.

STRATEGISK KOMMUNIKATION OG KRISEKOMMUNIKATION
– TILMELDINGSFRIST 29. JANUAR 2021

Kurset afholdes den 4.-5. marts 2021 på Comwell Korsør.
Dette kursus handler for det første om, hvordan du som leder bliver mere bevidst om din kommunikation, og hvordan du kan kommunikere på en måde, så der er tydelighed om budskaber, rammer og værdier. For det andet handler det om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du skal tilrettelægge din kommunikation, når krisen rammer.
Kurset henvender sig til gymnasieledere, der ønsker at få styrket grundlaget for den interne og eksterne kommunikation samt de personlige kommunikationskompetencer. Er ledelsen ved at formulere en (ny) kommunikationsstrategi og -plan, kan det være hensigtsmæssigt, at der deltager flere fra samme skole.

KURSUS FOR PÆDAGOGISKE LEDERE
– TILMELDINGSFRIST 5. MARTS 2021

Kurset afholdes den 7.-8. april 2021 på Comwell Korsør.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Du vil også blive introduceret for emner som ledelse af gymnasieskolens kerneydelse, arbejdet i ledelsesteamet, gymnasieskolens formelle struktur og organisering, forvaltningsmæssig håndtering af personalesager, ledelsesopgaven som pædagogisk leder mm. Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, som ikke tidligere har været på lignende kurser.

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 26. MARTS 2021

Kurset afholdes den 20.-21. april 2021 på Comwell Korsør.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261