Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 5/2019

Ildsjæledag 2019 – Absolut sidste chance for tilmelding 1. februar!

Som tidligere annonceret afholdes Danske Gymnasiers årlige Ildsjæledag den 7. februar 2019 på Nyborg Gymnasium. Dagen er målrettet alle (ledelse og undervisere på gymnasierne), der interesserer sig for digitale læringsformer og udviklingen af digitale kompetencer. 
Det er muligt at tilmelde sig frem til 1. februar. Deltagelsen er gratis.
Du kan læse mere om arrangementet og se programmet på danskegymnasier.dk
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269

DG’s holdning til elementer i Aftale om Fra folkeskole til faglært

Danske Gymnasier har afgivet høringssvar til udkast til lovændringer som følge af Aftale om Fra folkeskole til faglært af 22. november 2018. Foreningen har bl.a. forholdt sig til de foreslåede ændringer vedr. formålsbestemmelsen for erhvervsuddannelserne, erhvervsuddannelsernes studiekompetencer og adgang til GSK, udbud af valgfag og varetagelse af undervisning på ungdomsuddannelserne, en stærkere vejledningsindsats og til sidst ytret ønske om EUD som en eftergymnasial uddannelse. 
Overordnet afspejler høringssvaret, at Danske Gymnasiers ambition er et fleksibelt ungdomsuddannelsessystem med så lige muligheder og så lige mål og midler for så mange som muligt.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622 

Novo Nordisk Fonden støtter mere naturvidenskab til børn og unge 

Den 7. februar åbner Novo Nordisk Fonden igen for ansøgninger til naturvidenskabelig uddannelse og formidling. Forårets ansøgningsrunde har frist den 13. marts 2019, og her uddeles op til 25 mio. kr.
I forårets ansøgningsrunde kan man søge støtte til naturvidenskabelig uddannelse og formidling for børn og unge fra daginstitution til og med ungdomsuddannelser. Herudover kan man søge støtte til projekter, der udbreder interesse for naturvidenskab og teknologi til den brede befolkning og styrker debatten på området. 
Der kan søges om støtte til projekter med en budgetramme mellem DKK 100.000 og DKK 3 mio. og med en varighed på op til fem år. Eksempelvis kan der søges støtte til udvikling af STEM-undervisning eller til sciencekonkurrencer. Eller der kan søges om støtte til formidlingsprojekter som sommerskoler, videnskabsformidling og offentlig debat.
Novo Nordisk Fonden inviterer til informationsmøder om forårets ansøgningsrunde på følgende dage:
Fredag den 1. februar kl. 15.00-16.30: VIA University College, Aarhus
Mandag den 4. februar kl. 16.00-17.30: Novo Nordisk Fonden, Hellerup
Onsdag den 6. februar kl. 16.00-17.30: SDU, Odense 
Tilmelding til informationsmøderne på Novo Nordisk Fondens hjemmeside. 
Læs mere om søgekriterier og ansøgningsproces.

Tilskud til oprettelse af særlige klasser for elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF)

Der er i forbindelse med beskæftigelsesministeriets satspuljeaftale for 2019 afsat midler til, at der oprettes to nye klasser for elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). Der er i dag 11 særlige klasser på de gymnasiale uddannelser for unge med ASF fordelt på de fem regioner, og med denne ansøgningsrunde udbydes således yderligere to ASF-klasser.
Offentlige, selvejende institutioner, der udbyder htx, hhx, stx eller hf kan med udvidelsen ansøge undervisningsministeren om at blive godkendt til at udbyde disse særlige klasser for unge med ASF.
Læs mere om krav og forventninger til samt betingelser for ansøgningen.
Ansøgningsfristen er senest den 1. marts 2019. Ansøgningen indsendes til Hanne Larsen
Undervisningsministeriet forventes at kunne træffe afgørelse i sagen primo april 2019.
Kontakt: STUK’s specialkonsulent Hanne Larsen, tlf: 4132 4701

Fondsmidler til projekter om innovationspraksis i gymnasier

Fonden for Entreprenørskab har netop åbnet en fondsmiddelpulje, hvor der kan søges til projekter, der specifikt drejer sig om arbejdet med innovationspraksis på gymnasiale uddannelser.
Fonden arbejder med at støtte initiativer, der søger at udvikle elevers innovative og entreprenørielle kompetencer.
Spørgsmål eller kommentarer kan rettes til uddannelseskonsulent Andreas Kambskard, tlf: 31762851, der er ansvarlig for Fondens arbejde med gymnasiale uddannelser.