Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 05/2018

Forslag til ny ferielov er vedtaget

Den 25. januar 2018 blev der vedtaget en ny ferielov, som grundlæggende ændrer det danske feriesystem. Loven indfører samtidighedsferie, der gør det muligt for medarbejdere at holde betalt ferie samme år, som ferien optjenes og indeholder herudover en overgangsordning, der skal gøre overgangen fra forskudt ferie til samtidighedsferie nemmere. Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020.
I forlængelse af lovens vedtagelse vil Moderniseringsstyrelsen og de faglige organisationer forhandle en ny ferieaftale.
Moderniseringsstyrelsen oplyser på sin hjemmeside, at styrelsen er meget opmærksom på, at implementering af nye ferieregler vil være en væsentlig opgave på de statslige arbejdspladser. Moderniseringsstyrelsen vil derfor også i den kommende tid have fokus på, at de statslige arbejdsgivere får støtte og vejledning til at håndtere opgaven.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Ligebehandlingsnævnet: Forkert at fyre fleksjobber, fordi han ikke kunne arbejde fuld tid

En salgsassistent ansat i et fleksjob 17 timer ugentligt blev afskediget med henvisning til omstruktureringer på grund af omsætningsnedgang i butikken. Forud for opsigelsen blev salgsassistenten tilbudt sin nuværende stilling som en fuldtidsstilling. Salgsassistenten var på grund af sit handicap ikke i stand til at varetage et arbejde på fuld tid.
Ligebehandlingsnævnet fandt, at butikken ikke havde løftet bevisbyrden for, hvorfor det ikke var muligt at bevare salgsassistentens stilling på 17 timer ugentligt. Butikken havde herved tilsidesat sin tilpasningsforpligtelse efter forskelsbehandlingsloven.
Salgsassistenten fik derfor medhold, og han blev tilkendt en godtgørelse på 210.000 kr.
Læs sagen her:
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Invitation til SIP 4 ”Skoleudvikling i praksis”

Undervisningsministeriet åbner nu for tilmelding til den fjerde SIP konferencedag om reformen med temaet: Kvalitetsudvikling i de gymnasiale uddannelser.
På SIP 4 vil der være oplæg og drøftelser om skolernes arbejde med kvalitetsudvikling, reformens nye bestemmelser om kvalitetssystemet, skolernes inddragelse af data i kvalitetsarbejdet og kvalitetsudvikling i en tid med færre ressourcer.
Konferencerne afholdes på værtsskoler 5 steder i landet:
9. april Roskilde Katedralskole
10. april Aalborg Handelsskole – Handelsgymnasiet
16. april Nyborg Gymnasium
17. april Gammel Hellerup Gymnasium
18. april Fredericia Gymnasium
På EMU lægges løbende materiale, baggrundoplysninger og formidling af relevant information i forbindelse med konferencernes faglige indhold.
Tilmelding og betaling sker via GL-E
På siden vælges den konference skolen ønsker at tilmelde sig. Alle skal tilmeldes med deres individuelle e-mail, der bruges til kursusbekræftelse og kursusinformation.
Prisen for at deltage i SIP-konferencerne er 400 kr. per deltager.
Tilmelding er åben fra mandag d. 5. februar frem til torsdag d. 1. marts.

KOMMENDE KURSER

DATOÆNDRING – Ledelse af studieretninger, team og projekter – tilmeldingsfrist 8. februar 2018 SIDSTE CHANCE

Kurset ”Ledelse af studieretninger, team og projekter” består af fire undervisningsgange på følgende datoer:
1. undervisningsgang 7. marts 2018
2. undervisningsgang 5. april 2018
3. undervisningsgang 8. maj 2018
4. undervisningsgang 7. juni 2018
Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Korsør.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, der har funktioner som teamledere, studieretningsledere/koordinatorer eller er projektledere, og som ønsker at styrke ledelseskompetencerne i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

Arbejdsmiljøuddannelsen – tilmeldingsfrist 9. februar 2018

Kurset afholdes 13. – 15. marts 2018 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads.
Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum.

Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring – tilmeldingsfrist den 1. marts 2018

Kurset ” Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring” afholdes
den 12. – 13. april 2018 på Comwell Korsør. Kurset giver viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive feedback. Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261