Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 5/2017

Principper og kriterier for vurdering af ansøgninger om udbud af gymnasiale uddannelser i skoleåret 2018/2019

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har 3. februar 2017 genudsendt brev om principper og kriterier for vurdering af ansøgninger om udbud af gymnasiale uddannelser, som følge af at de i dette skoleår har modtaget en række henvendelser vedrørende processen for ansøgning om nye udbud af gymnasiale uddannelser.

Principper og kriterier for vurdering af ansøgning om udbud af gymnasiale uddannelser kan findes her.

Ministeriet skal modtage eventuelle ansøgninger – inklusiv regionsrådsindstillinger og udtalelser fra stedlige interessenter – om nye gymnasiale udbud med start i skoleåret 2018/19 senest den 1. september 2017. Det gælder således, at der skal foreligge regionsrådsindstillinger og udtalelser fra stedlige interessenter, før end en ansøgning vil blive behandlet i ministeriet – derfor skal disse ligeledes være ministeriet i hænde senest d. 1. september 2017.
Kontakt: Kirstine Kjemtrup,  tlf.: 3318 8269

Moderniseringsstyrelsen frifindes i sag om afskedigelse med henvisning til forventet økonomi

Sagen angik spørgsmålet, om det var overenskomststridigt, at en selvejende undervisningsinstitution afskedigede gymnasielærere med henvisning til institutionens forventede økonomi, når der samtidig blev budgetteret med en overskudsgrad.

I sagen var det Gymnasieskolernes Lærerforenings påstand, at den budgetterede overskudsgrad var arbitrær uden angivelse af formål, hvilket ville være ”elastik i metermål” og dermed ”åbne en ladeport” for usaglige afskedigelser.

Opmanden, tidl. højesteretspræsident Børge Dahl, fastslår, at det efter den undervisningsministerielle institutionslov er overladt til den enkelte institutions ledelse at beslutte om og i hvilket omfang, opsparing på skolen skal ske. Der er hverken i loven eller arbejdsretten noget til hinder for, at en skole anvender sin ledelsesret til i samme budget at operere med såvel besparelser i form af lønsumsnedgang som overskud. Det er økonomisk velbegrundet, at institutionen har indlagt en overskudsgrad i budgettet som en ”buffer” til dækning af ikke-budgetterede udgifter. Opmanden lægger vægt på, at det var ”særdeles velbegrundet til sikring af en økonomisk forsvarlig drift i 2016 og fremover at gennemføre besparelser i den størrelsesorden, som blev besluttet”.

Opmanden finder derfor, at afskedigelserne ikke er usaglige, men ”tværtimod … at institutionens økonomistyring opfylder alle krav til lovlighed, saglighed og driftsmæssig begrundelse, ligesom der ikke foreligger noget uproportionalt i forhold til personalet.”
Læs kendelsen her
Kontakt: Kirsten Overgaard Bach, tlf.: 3318 8268

Udlevering af lønoplysninger og navne til tillidsrepræsentanter i staten

Moderniseringsstyrelsen har i forlængelse af en artikel i Berlingske den 26. januar 2017 om udlevering af lønoplysninger til tillidsrepræsentanter i forbindelse med lokale lønforhandlinger og udlevering af navne til tillidsrepræsentanter i afskedigelsessituationer, præciseret de gældende regler i en nyhed på styrelsens hjemmeside.
Læs nyheden her
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266

Implementering af gymnasiereform

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har udsendt det femte orienteringsbrevom gymnasiereformen. Orienteringsbrevet omhandler bl.a. matematikkommissionen, implementeringsnetværk og SIP-kurser. På uvm.dk kan du læse mere om reformen og finde tidligere orienteringsbreve.
Kontakt: Louise Westmark tlf.:33188267