Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 49/2020

 

Bekendtgørelse om fastsættelse af lokale elevfordelingsregler

Som vi skrev i Nyt fra Sekretariatet i sidste uge, så er muligheden for at fastsætte lokale elevfordelingsregler blevet forlænget, så den også gælder for optagelse til skoleåret 2021/22.
Tirsdag den 1. december trådte bekendtgørelse om frister og offentliggørelse ved fastsættelse af lokale elevfordelingsregler for skoleåret 2021/22 i kraft.
Processen med at fastsætte lokale elevfordelingsregler bliver forlænget med én måned i forhold til sidste år. Processen starter således i december, hvor institutionens bestyrelse allerede den 3. december har frist for at anmode fordelingsudvalget om at fastsætte lokale elevfordelingsregler.
Samlet indeholder bekendtgørelsen følgende frister:

  • den 3. december 2020 for, hvornår institutionens bestyrelse senest kan anmode fordelingsudvalget om at fastsætte lokale elevfordelingsregler.
  • den 4. januar 2021 for, hvornår fordelingsudvalget skal have fastsat eventuelle lokale elevfordelingsregler af egen drift eller have truffet afgørelse på baggrund af bestyrelsens anmodning.
  • den 7. januar 2021 for bestyrelsens klage til regionsrådet over fordelingsudvalgets afgørelse eller manglende afgørelse.
  • den 27. januar 2021 har regionsrådets frist til at træffe afgørelse på baggrund af en klage.
  • den 29. januar 2021 for offentliggørelse af lokale elevfordelingsregler og information til de kommende ansøgere.

Bekendtgørelsen skal ses i sammenhæng med lov nr. 1562 af 27. december 2019 (Mulighed for fastsættelse af lokale elevfordelingsregler) og lov nr. 1714 af 30. november 2020 (Udskydelse af solnedgangsklausul).
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Indbetaling eller selvforvaltning af indefrosne feriemidler

Onsdag den 2. december 2020 offentliggjorde Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse, at de resterende to indefrosne ferieuger kan udbetales til lønmodtagerne fra marts 2021. I pressemeddelelsen fremgår det desuden, at ”staten lægger ud for udbetalingen, så arbejdsgiverne fortsat kan vælge mellem at indbetale midlerne til feriefonden, eller beholde de indefrosne feriemidler som likviditet i virksomheden.”
Den nye politiske aftale ændrer dermed ikke på den tidligere beslutning om, at der er valgfrihed for arbejdsgivere ift. at indbetale eller at beholde midlerne – eller for den sags skyld at indbetale nogle af feriemidlerne. Vælger man at beholde midlerne i virksomheden, så gælder det også fortsat, at man som arbejdsgiver er ansvarlig for at sikre en indeksering af feriemidlerne, som det fremgår af Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Den nøjagtige forrentning af de midler, arbejdsgiveren vælger at beholde og administrere selv, kendes ikke på forhånd, men vil blive meldt ud fra år til år senest den 31. maj.
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 5337 7160

Ny systemrevisionsbekendtgørelse stiller højere GDPR-krav

Styrelsen for IT og Læring har den 25. november 2020 offentliggjort en ny systemrevisionsbekendtgørelse. Den nye bekendtgørelse stiller højere krav til, at de studieadministrative systemer skal leve op til GDPR-reglerne, når systemerne skal have en systemrevision.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021, hvor den afløser den hidtidige systemrevisionsbekendtgørelse.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf.: 6024 1683

Undersøgelse af brug af Infomedia

Det Kgl. Bibliotek har den 1. december udsendt invitation til alle gymnasier mv. (til de primære aftalekontakter på institutionerne) om at deltage i en spørgeskemaundersøgelse vedr. brug af Infomedias mediearkiv.
Forhandlingerne om en ny aftale med Infomedia tager udgangspunkt i institutionernes faktiske behov, og det er derfor vigtigt, at så mange som muligt besvarer spørgeskemaet. Linket til spørgeskemaet kan videredistribueres lokalt, og der er deadline for besvarelse den 18. december. Spørgeskemaet tager 5-10 minutter at besvare.
For spørgsmål til spørgeskemaet:
Kontakt: Ungdomsuddannelsernes Licensservice på Det Kgl. Bibliotek.

Børne- og Undervisningsministeriets tiltag i forbindelse med aflysning af brobygning

I forbindelse med brobygnings- og vejledningsinitiativet, som kører pt. i et samarbejde mellem STUK, STIL og en række organisationer for skoler og ungdomsuddannelser, vil STIL meget gerne slå et slag for deres arrangementskalender på ug.dk, som de vil forbedre og bruge aktivt i arbejdet.
En af forbedringerne, som snart bliver rullet ud, er en mulighed for at sortere arrangementerne efter geografi.
De har ikke særligt mange gymnasier med på siden, hverken almene gymnasier eller erhvervsgymnasier, og det vil STIL gerne ændre på.
De enkelte institutioner kan selv oprette arrangementer i kalenderen. Det kræver, at man er oprettet som bruger. Det er beskrevet her, hvordan man bliver det.
e-vejledningen har i forbindelse med brobygnings- og vejledningsinitiativet via e-boks inviteret alle landets forældre til unge i 9. og 10. klasse til webinarer om ungdomsuddannelsesvalget. På webinarene, der kører i perioden 7.-20. december, vil e-vejledningen give vejledning og inspiration, hvis den unge er i tvivl, er nysgerrig på hvad der er af muligheder, eller vil blive mere bevidst om et allerede truffet valg.
Læs om webinaret her.

KOMMENDE KURSER

ARBEJDSMILJØSEMINAR
– TILMELDINGSFRIST 16. DECEMBER 2020

Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske Gymnasier inviterer til arbejdsmiljøseminar om ”arbejdsmiljøudfordringer i arbejdet med og mellem mennesker” den 28. og 29. januar 2021 på Sinatur Hotel i Nyborg.
Sammen sætter vi fokus på de belastninger, moralske dilemmaer og følelsesmæssige krav, man kan stå i som gymnasielærer og leder. Desuden ser vi på, hvordan kommunikation som redskab kan hjælpe arbejdsmiljørepræsentanter og ledere med en række arbejdsmiljøudfordringer i dagligdagen.
Seminaret er primært for arbejdsmiljørepræsentanter og ledere. På seminaret får du indblik i ny og aktuel viden om arbejdsmiljø, og du kan sparre om konkrete problematikker med andre dygtige arbejdsmiljørepræsentanter og ledere fra hele landet.

KLAR TIL LEDELSE
– TILMELDINGSFRIST 17. DECEMBER 2020

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

  • Den 21.- 22. januar 2021
  • Den 17.-18. marts 2021

Begge moduler afholdes på Comwell Korsør (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 18. DECEMBER 2020

Kurset afholdes den 3.-5. februar 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.

STRATEGISK KOMMUNIKATION OG KRISEKOMMUNIKATION
– TILMELDINGSFRIST 29. JANUAR 2021

Kurset afholdes den 4.-5. marts 2021 på Comwell Korsør.
Dette kursus handler for det første om, hvordan du som leder bliver mere bevidst om din kommunikation, og hvordan du kan kommunikere på en måde, så der er tydelighed om budskaber, rammer og værdier. For det andet handler det om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du skal tilrettelægge din kommunikation, når krisen rammer.
Kurset henvender sig til gymnasieledere, der ønsker at få styrket grundlaget for den interne og eksterne kommunikation samt de personlige kommunikationskompetencer. Er ledelsen ved at formulere en (ny) kommunikationsstrategi og -plan, kan det være hensigtsmæssigt, at der deltager flere fra samme skole

KURSUS FOR PÆDAGOGISKE LEDERE
– TILMELDINGSFRIST 5. MARTS 2021

Kurset afholdes den 7.-8. april 2021 på Comwell Korsør.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Du vil også blive introduceret for emner som ledelse af gymnasieskolens kerneydelse, arbejdet i ledelsesteamet, gymnasieskolens formelle struktur og organisering, forvaltningsmæssig håndtering af personalesager, ledelsesopgaven som pædagogisk leder mm. Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, som ikke tidligere har været på lignende kurser.

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 26. MARTS 2021

Kurset afholdes den 20.-21. april 2021 på Comwell Korsør.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261