Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 49/2017

Regler om orlov til fædre og medmødre bliver mere fleksible

Fædre og medmødre har efter de nugældende regler i barselsloven ret til at holde to ugers orlov i de første 14 uger efter barnets fødsel eller modtagelse i hjemmet. Fra 1. januar 2018 kan de to ugers orlov for lønmodtagere holdes mere fleksibelt, da de ikke længere skal holdes i sammenhængende perioder.
For en lønmodtager betyder de nye regler, at der kan indgås aftale med arbejdsgiveren om, at orloven deles op. Det kan f.eks. aftales, at orloven afholdes i hele uger eller på enkelte dage inden for de første 14 uger efter barnets fødsel.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266

Fejl i invitation: Ildsjæledag for digitale front-runners er 8. februar 2018

Ved en beklagelig fejl kom vi i sidste uges udgave af Nyt fra Sekretariatet til at skrive en forkert dato på Danske Gymnasiers Inspirationsdag for gymnasiernes digitale ildsjæle. Den rigtige dato er 8. februar på Fredericia Gymnasium fra 9.30 til 16.00.
Kom og hør om Fremtidens hybrid undervisning, om digitalisering i gymnasiereformen, digital dannelse og blended learning.
Det vil også være muligt at få indblik i praktiske erfaringer fra et konkret projekt, der skal forbedre den digitale trivsel på gymnasiet.
Dagen er dedikeret lærere, faglige koordinatorer og ledere, der arbejder med udvikling af undervisning og elevernes læring ved hjælp af it og digitale platforme.
Det er gratis at deltage, men der er et “no-show-gebyr” på 200,- kr. (det er dog muligt at afmelde sig uden gebyr i op til en uge før arrangementets afholdelse). 
Tilmelding her.
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf.: 3318 8264

Kommende kurser:

Kursus for nye rektorer og vicerektorer – tilmeldingsfrist 20. december 2017

Kursus for nye rektorer og vicerektorer afholdes 31. januar – 2. februar 2018 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfarings¬udveksling. 
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.

Arbejdsmiljøseminar 2018 – tilmeldingsfrist den 21. december 2017

Seminaret afholdes den 15. – 16. januar 2018 på Signatur Hotel Storebælt.
Det arrangeres i fællesskab af Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske Gymnasier og sætter denne gang fokus på fænomenet stress.
Arbejdsmiljøseminaret giver arbejdsmiljørepræsentanter og ledere en fælles forståelse og konkrete redskaber til fremadrettet at arbejde endnu mere kvalificeret med at skabe trivsel, gode resultater og gode relationer på arbejdspladsen. Stress er et komplekst fænomen og kan ikke løses af den enkelte alene – men sammen kan vi gøre meget.
Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere på gymnasierne.

Arbejdsmiljøuddannelsen – tilmeldingsfrist den 9. februar 2018

Kurset afholdes den 13. – 15. marts 2018 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads.
Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum.
Kurset henvender sig til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede ledere, med ansvar for arbejdsmiljøet samt tidligere uddannede, der ønsker genopfriskning af kursus.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling tlf.:33 18 82 61