Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 48/2017


Oplægsholdernes indlæg tilgængelige på hjemmesiden

En del af oplægsholderne på Danske Gymnasiers Årsmøde har givet os tilladelse til at lægge deres præsentationer ud til jer medlemmer, og de er nu tilgængeligepå hjemmesiden – bag login under Årsmøde 2017.

Inspirationsskitse til brug for udarbejdelse af lokale studie- og ordensregler

I forlængelse af den nye studie- og ordensbekendtgørelse som trådte i kraft den 1. oktober 2017, skal institutionerne til at revidere deres lokale studie- og ordensregler. Sekretariatet har i et tidligere nyhedsbrev orienteret om den nye bekendtgørelse.
Bekendtgørelsen indfører en række nyttige elementer, som gymnasieskolen dog først kan benytte sig af, når elementerne er indarbejdet i institutionens egne lokale studie- og ordensregler. I løbet af det igangværende skoleår skal hver enkelt institution derfor tilpasse deres lokale studie- og ordensregler med udgangspunkt i den nye bekendtgørelse.
Det er i den forbindelse op til den enkelte institution at beslutte, hvilke af bekendtgørelsens regler og sanktionsmuligheder, som skal medtages i de lokale studie- og ordensregler
For at understøtte skolerne har Danske Gymnasier udarbejdet en skitse, som institutionerne kan bruge som inspiration til det kommende arbejde med udfærdigelsen af de lokale studie- og ordensregler. Den ligger på Danske Gymnasiers hjemmeside -bag login under skabeloner og vejledninger.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266

Evaluering af det fleksible klasseloft

Som led i aftalen om det fleksible klasseloft fra 2012 er der lagt op til, at ordningen skal evalueres. Undervisningsministeriet er i gang med en evaluering, som løber i december. Formålet er at finde ud af i hvor høj grad det fleksible klasseloft overholdes og hvilken betydning det har for undervisningens kvalitet. Undersøgelsen baseres sig dels på Undervisningsministeriets egne data og dels på fokusgruppeinterviews, hvor Danske Gymnasier er inviteret til at deltage.
Der er ikke tale om en spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterviewene handler alene om kvalitetspørgsmålet.
Kontakt: Jonas Høgh Jeppesen på telefon 3318 8269.

Sundere alkoholkultur blandt danske gymnasieelever

Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden har udarbejdet et alkoholfrit morgenfestkoncept, som igennem de sidste par år er blevet testet på en række ungdomsuddannelser. De håber, at endnu flere gymnasier vil tage konceptet til sig og ad den vej bidrage til at skabe en sundere alkoholkultur blandt unge i Danmark.
Morgenfestkonceptet er en del af kampagnen ”fuld af liv” som ud over gode råd til at komme i gang med morgenfesterne også indeholder gratis undervisningsmateriale og mulighed for at booke frivillige sundhedsformidlere til at komme ud på gymnasierne.

Høringssvar i november

Danske Gymnasier har afleveret følgende høringssvar:
•    Høringssvar over bekendtgørelse om folkeskolens prøver
•    Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om en vis adgang til fordeling ud fra lokale forhold af elever til almene gymnasiale uddannelser
 Læs høringssvarene

Ildsjæledag for digitale front-runners

Igen i 2018 inviterer Danske Gymnasier til Inspirationsdag for gymnasiernes digitale ildsjæle.  Det foregår den 8. januar på Fredericia Gymnasium fra 9.30 til 16.00.
Kom og hør om Fremtidens hybrid undervisning, om digitalisering i gymnasiereformen, digital dannelse og blended learning.
Det vil også være muligt at få indblik i praktiske erfaringer fra et konkret projekt, der skal forbedre den digitale trivsel på gymnasiet.
Danske Gymnasiers it-udvalg har skaffet en stribe inspirerende ildsjæle og eksperter, der med en blanding af videnskabelig og praktisk erfaring sætter fokus på brugen af it i undervisningen.
Dagen er dedikeret lærere, faglige koordinatorer og ledere, der arbejder med udvikling af undervisning og elevernes læring ved hjælp af it og digitale platforme.
Det er gratis at deltage, men der er et “no-show-gebyr” på 200,- kr. (det er dog muligt at afmelde sig uden gebyr i op til en uge før arrangementets afholdelse). 
Tilmelding her.
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf.: 3318 8264

Kommende kurser:

Kursus for nye rektorer og vicerektorer – tilmeldingsfrist 20. december 2017

Kursus for nye rektorer og vicerektorer afholdes 31. januar – 2. februar 2018 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfarings¬udveksling. 
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.

Arbejdsmiljøseminar 2018 – tilmeldingsfrist den 21. december 2017

Seminaret afholdes den 15. – 16. januar 2018 på Signatur Hotel Storebælt.
Det arrangeres i fællesskab af Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske Gymnasier og sætter denne gang fokus på fænomenet stress.
Arbejdsmiljøseminaret giver arbejdsmiljørepræsentanter og ledere en fælles forståelse og konkrete redskaber til fremadrettet at arbejde endnu mere kvalificeret med at skabe trivsel, gode resultater og gode relationer på arbejdspladsen. Stress er et komplekst fænomen og kan ikke løses af den enkelte alene – men sammen kan vi gøre meget.
Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere på gymnasierne.

Arbejdsmiljøuddannelsen – tilmeldingsfrist den 9. februar 2018

Kurset afholdes den 13. – 15. marts 2018 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads.
Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum.
Kurset henvender sig til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede ledere, med ansvar for arbejdsmiljøet samt tidligere uddannede, der ønsker genopfriskning af kursus.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling tlf.:33 18 82 61