Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 46/2020

Bekendtgørelse om vintereksamen

De fleste ønsker nok, at vintereksamen kan gennemføres på almindelig vis, men pga. coronasituationen kan det være, at det ikke er muligt alle steder.
Derfor har BUVM udstedt en bekendtgørelse om afvikling af vintereksamen, som beskriver hvornår og under hvilke omstændigheder, prøver kan aflyses.
Læg mærke til at reglerne ikke er helt identiske med de regler, der var gældende ved sommereksamen 2020. F.eks. er kravet om, at hf-elever og elever på GSK, GIF, SOF eller avu, som skal tildeles en årskarakter, skal gennemføre en faglig vurderingssamtale, ændret til en mulighed, som institutionen kan vælge at anvende i forbindelse med en helhedsvurdering.

Forebyggelse og håndtering af sager om seksuelle krænkelser

Som arbejdsgiver har man ansvar for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og man har ansvar for, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af krænkende handlinger i form af seksuel chikane.
Det er derfor vigtigt, at der på arbejdspladsen udarbejdes klare retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af sådanne sager, så man er klar til at håndtere situationen, hvis et tilfælde af seksuelle krænkelser skulle opstå.
Som en hjælp til dette arbejde har Danske Gymnasier samlet relevant information i guiden “Forebyggelse og håndtering af sager om seksuelle krænkelser,” som ligger på danskegymnasier.dk. under Skoledrift/Løn og Personale/.
Danske Gymnasier er i gang med at se på en tilsvarende guide om forebyggelse og håndtering af eventuelle krænkelsessager blandt elever, som vil blive udgivet snarest.
På baggrund af det aktuelle fokus på sexisme og seksuel chikane på arbejdspladserne afholder Danske Gymnasier yderligere to virtuelle kursusdage den 9. og 10. december 2020 med det formål at understøtte et chikanefrit miljø på gymnasierne og skabe yderligere klarhed over de rammer og tiltag, som kan iværksættes for at forebygge og håndtere klager vedrørende sexchikane. Læs mere om kursusdagene og tilmelding i kursussektionen længere nede i dette nyhedsbrev.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273 og Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Rammeaftale med Infomedia forlænges midlertidigt

Det Kgl. Bibliotek har på vegne af alle ungdomsuddannelser indgået aftale om en midlertidig forlængelse af rammeaftalen med Infomedia. Den nuværende aftale udløber ved årsskiftet, og forlængelsen af aftalen gælder til og med juni 2021 – på samme abonnementsvilkår som i 2020. Det Kgl. Bibliotek har orienteret alle gymnasier, og fortsætter nu dialogen med Infomedia og lederforeningerne. Målsætningen er fortsat at sikre en flerårig forlængelse af aftalen på så gunstige vilkår som muligt.

Nyt nyhedsbrev fra BUVM – Nyt om de gymnasiale uddannelser

BUVM’s nyhedsbrev Nyt om de gymnasiale uddannelser er nu udkommet med andet nummer.
Du kan blandt andet læse om nye materialer på EMU med gode råd til undervisning under COVID-19, ministeriets FIP- og SIP-konferencer, udvidelsen af det risikobaserede tilsyn og åbning for udbudsindberetning på Optagelse.dk.
Kontakt: Michaela Hjorth Bønnelykke STUK, tlf: 3392 5465

Nyt fra Eksamenskontoret

STUK har udgivet nyhedsbrev fra eksamenskontoret. I ”Nyt fra Eksamenskontoret nr. 3, november 2020” kan du denne gang læse mere om generalprøven 2021, datoændringer i den Administrative prøve- og eksamenskalender, at SSO ikke bliver anonymiseret, optagelsesprøven 2021 og seminar for nye eksamensplanlæggere.
Kontakt: Brith Dalgaard Nielsen STUK, tlf: 2336 7483

Webinar om fjernundervisning

I mandags offentliggjorde Børne- og Undervisningsministeriet nye retningslinjer på børne- og undervisningsområdet i Nordjylland som følge af covid-19. De gælder foreløbigt til den 3. december.
Det stiller store krav til underviserne i området, og derfor inviterer BUVM mandag den 16. november kl. 14.00-15.30 til webinar om kombinationen af fjernundervisning og fysisk undervisning i klassen. Her er der inspiration at hente til, hvordan skoledagen kan organiseres. Webinaret er især målrettet skoleledere og vejledere i Nordjylland, men er åben for alle, der ønsker inspiration.
Læs mere og tilmeld dig her.

SIP – nu som virtuelle konferencer

Årets fire SIP-konferencer: ”Ledelse af pædagogisk udviklingsarbejde på gymnasierne” omdannes på grund af Covid-19 til to virtuelle arrangementer, som afholdes henholdsvis d. 30. november og 10. december. Der er udsendt mails til skolerne med oplysninger om de nye arrangementer.
Der er åbnet for gentilmelding og nye tilmeldinger frem til 20. november.

KOMMENDE KURSER

KURSUS I FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SEKSUEL CHIKANE
– TILMELDINGSFRIST 2. DECEMBER 2020

Kurset afvikles virtuelt og du kan vælge at deltage d. 9. eller 10. december 2020.
Kurset klæder ledere og mellemledere på til at understøtte et chikanefrit miljø på gymnasierne og skabe yderligere klarhed om de rammer og tiltag, som kan iværksættes for at forebygge og håndtere klager vedrørende sexchikane. Kurset henvender sig til ledelsen på gymnasierne, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

ARBEJDSMILJØSEMINAR
– TILMELDINGSFRIST 16. DECEMBER 2020

Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske Gymnasier inviterer til arbejdsmiljøseminar ”arbejdsmiljøudfordringer i arbejdet med og mellem mennesker” den 28. og 29. januar 2021 på Sinatur Hotel i Nyborg.
Sammen sætter vi fokus på de belastninger, moralske dilemmaer og følelsesmæssige krav, man kan stå i som gymnasielærer og leder. Desuden ser vi på, hvordan kommunikation som redskab kan hjælpe arbejdsmiljørepræsentanter og ledere med en række arbejdsmiljøudfordringer i dagligdagen.
Seminaret er primært for arbejdsmiljørepræsentanter og ledere. På seminaret får du indblik i ny og aktuel viden om arbejdsmiljø, og du kan sparre om konkrete problematikker med andre dygtige arbejdsmiljørepræsentanter og ledere fra hele landet.

KLAR TIL LEDELSE
– TILMELDINGSFRIST 17. DECEMBER 2020

Kurset består af to moduler på følgende datoer:
•    Den 21.-22. januar 2021
•    Den 17.-18. marts 2021
Begge moduler afholdes på Comwell Korsør (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 18. DECEMBER 2020

Kurset afholdes 3.-5. februar 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.

KURSUS FOR PÆDAGOGISKE LEDERE
– TILMELDINGSFRIST 5. MARTS 2021

Kurset afholdes den 7.-8. april 2021 på Comwell Korsør.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Du vil også blive introduceret for emner som ledelse af gymnasieskolens kerneydelse, arbejdet i ledelsesteamet, gymnasieskolens formelle struktur og organisering, forvaltningsmæssig håndtering af personalesager, ledelsesopgaven som pædagogisk leder mm. Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, som ikke tidligere har været på lignende kurser.

 PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 26. MARTS 2021

Kurset afholdes den 20.-21. april 2021 på Comwell Korsør.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261