Nyhedsbrev

Husk tilmelding til virtuel generalforsamling den 18. november 2020

Den 6. november 2020 modtog alle rektorer den endelig dagsorden og bilag til den ordinære generalforsamling, som afholdes virtuelt onsdag den 18. november 2020
kl. 14.15. For at kunne deltage i den virtuelle generalforsamling, skal du tilmeldes.
Tilmeldingsfristen er den 10. november 2020

Netværksmøde i webtilgængelighed

Digitaliseringsstyrelsen afholder næste netværksmøde i webtilgængelighed virtuelt onsdag d. 25. november kl. 13-15.30. Netværksmødet er en god måde at møde gymnasier og andre offentlige myndigheder, der er omfattet af loven om webtilgængelig. På mødet er der mulighed for at udveksle erfaringer og gode tips til at understøtte arbejdet med webtilgængelighed. Du kan læse om netværket og tilmelde dig her.
Hvis du har spørgsmål til webtilgængelighed, er du velkommen til at kontakte Danske Gymnasiers analysekonsulent Christina Olumeko.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 6024 1683

Smittehåndtering – opsporing og nødundervisning

Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes for sundhedsfaglig rådgivning (70 20 02 66)
Retningslinjerne for smitteopsporing er gennemgået af Styrelsen for Patientsikkerhed:

  • Ved et positivt testsvar hos en elev eller medarbejder iværksættes smitteopsporing.
  • Nære kontakter på gymnasieskolen identificeres og sendes hjem. Snævrest mulig kreds.
  • Der sendes information til elever, medarbejdere og forældre.
  • Nære kontakter skal testes på 4. og 6. dagen fra kontakt med en smittet. Dvs. der tages kun én test, hvis der er gået mere end 6 dage fra kontakt med en smittet.
  • Er første test negativ, kan undervisningen genoptages. Anden test skal stadig tages.

PowerPoints fra Styrelsen for Patientsikkerheds oplæg om smittehåndtering findes bag login på DanskeGymnasier.dk/covid-19.
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kontaktes for rådgivning om nødundervisning
Hvis gymnasieskolen er nødt til at iværksætte nødundervisning for en hel klasse eller årgang:

  • Overgangen til nødundervisning skal begrundes.
  • Begrundelsen skal offentliggøres på skolens/institutionens hjemmeside.
  • Begrundelsen skal indsendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet via en formular. På samme siden findes også Børne- og Undervisningsministeriets vejledning om handlinger ved iværksættelse af nødundervisning.

Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Er tid forbrugt på test for coronavirus arbejdstid?

Sekretariatet har spurgt STUK, hvorvidt tid og kørsel brugt på at få foretaget en coronatest udgør arbejdstid, og om udgifterne til transport skal dækkes efter reglerne om kørselsgodtgørelse. STUK har sendt spørgsmålet videre til MEDST, som nu har oplyst følgende:
”Hvis en medarbejder skal testes for Covid-19 som følge af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne, bør testen som udgangspunkt afvikles uden for arbejdstiden. Hvis dette ikke er muligt, opfordrer Medarbejder- og Kompetencestyrelsen til, at arbejdsgiver udviser fleksibilitet under forudsætning af, at fraværet søges placeret til mindst mulig gene for arbejdsstedet. Medarbejderen vil som udgangspunkt ikke have ret til løn under fraværet.
Hvis en medarbejder skal testes for covid-19 af tjenstlige årsager, fx hvis det er nødvendigt i forbindelse med en tjenesterejse, vil medarbejderen som udgangspunkt kunne registrere dette som arbejdstid. Test som følge af tjenstlige årsager skal være sagligt begrundet.
Læs sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger her.”
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

KOMMENDE KURSER

KURSUS I FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SEKSUEL CHIKANE
– TILMELDINGSFRIST 2. DECEMBER 2020

Kurset afvikles virtuelt og du kan vælge at deltage d. 9. eller 10. december 2020.
Kurset klæder ledere og mellemledere på til at understøtte et chikanefrit miljø på gymnasierne og skabe yderligere klarhed om de rammer og tiltag, som kan iværksættes for at forebygge og håndtere klager vedrørende sexchikane. Kurset henvender sig til ledelsen på gymnasierne, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

ARBEJDSMILJØSEMINAR

– TILMELDINGSFRIST 16. DECEMBER 2020 KL. 12.00

Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske Gymnasier inviterer til arbejdsmiljøseminar ”arbejdsmiljøudfordringer i arbejdet med og mellem mennesker” den 28. og 29. januar 2021 på Sinatur Hotel i Nyborg.
Sammen sætter vi fokus på de belastninger, moralske dilemmaer og følelsesmæssige krav, man kan stå i som gymnasielærer og leder. Desuden ser vi på, hvordan kommunikation som redskab kan hjælpe arbejdsmiljørepræsentanter og ledere med en række arbejdsmiljøudfordringer i dagligdagen.
Seminaret er primært for arbejdsmiljørepræsentanter og ledere. På seminaret får du indblik i ny og aktuel viden om arbejdsmiljø, og du kan sparre om konkrete problematikker med andre dygtige arbejdsmiljørepræsentanter og ledere fra hele landet.

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 18. DECEMBER 2020

Kurset afholdes 3.-5. februar 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261