Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 45/2017


Sidste frist for tilmelding til Årsmødet 2017

I dag er absolut sidste frist for tilmelding til Årsmødet 2017. Vi håber at se dig. 🙂

Implementering af gymnasiereform

Undervisningsministeriet har udsendt nyt orienteringsbrev om gymnasiereformen. 
I orienteringsbrevet informeres der blandt andet om Karakterdatabasen, trivselsmåling og merit for elever, der ønsker at skifte uddannelse efter grundforløbet. Du kan finde det på danskegymnasier.dk/skoledrift under gymnasiereform.
Kontakt: Louise Westmark, tlf.:33188267


Informationsmøder om den nye klageinstans for mobbe-ofre

Som tidligere omtalt her i nyhedsbrevet trådte en ny klageinstans for mobbeofre i kraft 1. august i år.
Bekendtgørelsen, der skulle regulere den, var dog ikke på plads og Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) lovede, at de ville holde en stribe gå-hjem-møder for at orientere lærere og ledelse på ungdomsuddannelserne om den nye klageinstans. Emner er blandt andet hvordan man bedst forebygger mobning, og om hvor skolerne kan hente råd og inspiration til at formulere de konkrete anti-mobbestrategier, som de teknisk set allerede skulle have haft på plads inden 1. oktober i år.
Informationsmøderne bliver afholdt
* den 28. november i København
* den 29. november 2017 i Odense
* den 30. november i Aarhus
Detaljer om de enkelte arrangementer og tilmelding her – efter først til mølle princippet.
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf: 3318 8264 eller Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266

Politisk enighed om forslag til ny ferielov

Regeringen har ‎sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og ‎SF indgået en aftale, som direkte udspringer af Ferielovsudvalgets forslag (fra 22. august 2017). ‎På baggrund af betænkningen blev der den 31. oktober 2017 indgået politisk aftale om en ny ferielov.
Se Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse.
Dette betyder, at der fra den 1. september 2020 indføres samtidighedsferie i Danmark, ‎hvor lønmodtagere optjener og afholder ferie over den samme periode. Herudover får ‎nyansatte ret til betalt ferie i det første ansættelsesår.‎
For at sikre en smidig overgang til den ny ordning vil der fra 1. september 2019 starte en ‎‎”overgangsordning”. Ferie, der optjenes fra denne dato og indtil den 31. august, vil blive ‎overført til en særlig fond og udbetalt, når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. ‎Danske Gymnasier vil undersøge de økonomiske konsekvenser af denne del af forslaget nærmere.
Forslaget til den nye ferielov skal nu formelt behandles i Folketinget og forventes ifølge ‎regeringens lovprogram fremsat i november 2017. 
Kontakt: Christina Dyhr, tlf. 3318 8266 og Jonas Høeg Jeppesen, tlf. 3318 8269 (angående økonomispørgsmål)

Vejledning fra Datatilsynet omkring ”Samtykke”

Den 8. november 2017 udgav Datatilsynet sin vejledning omkring ”Samtykke”
Når en behandling af personoplysninger bygger på et samtykke, skal der være tale om en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljetilkendegivelse. I visse tilfælde skal samtykket desuden være udtrykkeligt – det vil sige, at folk aktivt skal sige ja.
Kontakt: Julie Sigh. tlf.: 33 18 82 73

Høringssvar 

Danske Gymnasier har i denne uge afleveret høringssvar om udkast til forslag til lov om Studievalg Danmark.