Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 43/2019 – ekstraordinært

Dispositionsbegrænsning i 2019 vedr. statens indkøbsprogram fase 13

BUVM har mandag den 21. oktober udsendt orienteringsbrev til alle institutioner vedr. en dispositionsbegrænsning for 2019 som følge af 13. fase i statens indkøbsprogram. Uddannelsesinstitutionerne vil blive modregnet i tilskudsudbetalingen primo november, og for almene gymnasier er der tale om en gennemsnitlig reduktion på ca. 45.000 kr.
For 2020 og frem er besparelserne allerede indregnet i taksterne på finanslovsforslaget for 2020.
Læs mere om dispositionsbegrænsningen på ministeriets hjemmeside.
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269

Information om tekniske minimumskrav (cyber- og informationssikkerhed)

Fra januar 2020 skal alle statslige myndigheder efterleve en række tekniske minimumskrav for at sikre et højt cyber- og informationssikkerhedsniveau. Størstedelen af kravene følger af eksisterende vejledninger og anbefalinger på området fra Center for Cybersikkerhed, Digitaliseringsstyrelsen og Datatilsynet, og er nu samlet i et overblik. De øvrige krav er udarbejdet på baggrund af udbredt best practice.
Det er ikke et krav, at frie skoler og selvejende institutioner skal efterleve kravene, men skolernes niveau af it-sikkerhed er rigtig godt hjulpet på vej ved at sigte mod at følge dem. De tekniske krav kan således fx bruges af skolerne i forbindelse med kravsspecifikation eller den løbende leverandørstyring af deres it-leverandører.
De tekniske minimumskrav kan findes på sikkerdigital.dk.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Indberetning af lærernes arbejdstidsanvendelse

Der udestår fortsat afklaring af, om den årlige indberetning af lærernes arbejdstidsanvendelse fortsætter som hidtil. STIL vil i den nærmeste fremtid give besked til institutioner med nærmere oplysninger om, hvorvidt indberetningen fortsætter, og i hvilken form.
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269