Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 43/2017

Færre gymnasieelever vælger sprogfag

Danske Gymnasier har gennemført en spørgeskemaundersøgelse af gymnasieelevernes valg af studieretninger. Resultatet af undersøgelsen kan læses her.
Kontakt: Jonas Høgh Jeppsen, tlf.: 3318 8269
eller Birgitte Vestermark, tlf..: 3318 8264

Høringssvar om kapacitetsloft og eksamen

Danske Gymnasier har i denne uge afleveret høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Kapacitetsloft).

Tidligere i oktober afgav Danske Gymnasier og Gymnasiernes Bestyrelsesforening fælles høringssvar om udkast til udstedelse af bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser gældende for elever, der starter gymnasial uddannelse efter den 1. august 2017.

Fremadrettet vil sekretariatet informere om afgivne høringssvar i nyhedsbrevet og gøre dem tilgængelige på foreningens hjemmeside. I det omfang, der er kapacitet til det vil vi også løbende opdatere hjemmesiden med tidligere afgive høringsvar.

Arrangement om gymnasiereformen og udvikling af undervisning af høj kvalitet

Gymnasieforskning inviterer til ’hands-on’-seminar med den verdenskendte amerikanske uddannelsesforsker Paul Cobb og hans to forskningskolleger Kara Jackson og Erin Henricks. 
Der er tale om et – to-dages seminar om strategi- og organisationsudvikling, hvor man blandt andet kommer ind på, hvordan de enkelte skoler bedst realiserer målene for deres specifikke indsatsområder og udvikler undervisning af høj kvalitet – inden for rammerne af gymnasiereformen.

Hvordan organiserer I for eksempel bedst arbejdet med at udvikle brugen af formativ evaluering i undervisningen? Eller hvordan kan Jeres strategi for arbejdet med skriftlighed udvikles og forbedres?  Og hvordan kan ledelse, team- og fagledere og teamsamarbejdet understøtte disse udviklinger og sikre den nødvendige pædagogiske kompetenceudvikling?

Seminariet foregår d. 14. – 15. maj 2018 i Nyborg. 
Se mere og tilmeld dig her.