Nyhedsbrev

Tilmelding til Danske Gymnasiers årsmøde 2020

Du kan nu tilmelde dig Danske Gymnasiers årsmøde 2020 på Hotel Nyborg Strands
hjemmeside. Husk at det også kræver tilmelding at deltage virtuelt.
Tilmeldingsfristen er den 6. november 2020.
Materiale til den ordinære generalforsamling finder du bag login
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261

Ny bekendtgørelse om afslutning af grundforløbet

Den 6. oktober udstedte ministeriet en bekendtgørelse om midlertidige foranstaltninger ved grundforløbets afslutning.
Bekendtgørelsens formål er at undgå, at elever, der er blevet berørt af covid-19 i et omfang, der gør, at de ikke kan forventes at få det fulde udbytte af undervisningen inden grundforløbets afslutning, ikke stilles urimeligt ved grundforløbsprøverne.
Det er muligt jf. bekendtgørelsen, at en rektor inden afholdelsen af prøven beslutter, at prøvekarakteren ikke skal påføres elevens eksamensbevis.
Alle gymnasier er den 9. oktober blevet direkte orienteret pr. brev.
STUK meddeler, at der hurtigst muligt bliver lagt spørgsmål/svar om bekendtgørelsen ud på ministeriets hjemmeside.
Kontakt: Peter Bech Sørensen, tlf: 3318 8267

STUK orienterer om udvidelsen af det risikobaserede tilsyn

STUK indfører nye databaserede indikatorer i det risikobaserede tilsyn. Ændringen er et resultat af den politiske aftale om at modarbejde parallelsamfund.
Alle institutioner får tilsendt et orienteringsbrev, som beskriver tilsynet og forklarer, hvilke initiativer der evt. bliver taget på baggrund af tilsynet.
Brevene kan også findes på STUK’s hjemmeside sammen med yderligere information om tilsynet:
Kontakt: Peter Bech Sørensen, tlf: 3318 8267

De vigtigste regler om psykisk arbejdsmiljø er samlet i en ny bekendtgørelse

I sidste uges Nyt fra Sekretariatet omtalte vi en ny bekendtgørelse fra Arbejdstilsynet, som samler de vigtigste regler om psykisk arbejdsmiljø. Flere har efterfølgende henvendt sig til sekretariatet med besked om, at linket til bekendtgørelsen ikke virker, derfor får I det her igen.
Vi beklager ulejligheden.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Inspiration til arbejdet med lokale sprogstrategier

Den tidligere regering udgav i november 2017 en Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet, i forbindelse med den nationale sprogstrategi. Her blev kommuner og uddannelsesinstitutioner opfordret til at udarbejde lokale sprogstrategier, der angiver, hvordan der arbejdes med at styrke fremmedsprogene på de enkelte skoler og institutioner.
Danske Gymnasiers Arbejdsgruppe for sprog støtter op om strategien og følger udviklingen tæt. Desværre er det de færreste kommuner, der prioriterer arbejdet med lokale sprogstrategier, hvorfor de lokale uddannelsesinstitutioner med fordel kan tage initiativ til at fremme processen.
Sproggruppen har lagt to forskellige bud på lokale sprogstrategier (fra hhv. Hjørring og Frederikshavn) på Danske Gymnasiers hjemmeside til inspiration for medlemsskoler, der er i gang med eller har planer om at hjælpe lokale sprogstrategier på vej i deres kommune. De ligger på danskegymansier.dk Bag login. Man finder dem under fanebladet Materialer til lokal interessevaretagelse og derefter Skabelon til arbejdet med en kommunal sprogstrategi.
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf: 3318 8264

Udløb af gymnasiers ejerskifteforsikringer

Børne- og Undervisningsministeriet har oplyst, at de almene gymnasier, der overtog ejerskabet over deres bygninger i 2010, pr. 1. januar 2020 ikke længere har en ejerskifteforsikring, der dækker skader som følge af skjulte konstruktionsfejl mv. På samme tid er det ikke muligt for gymnasierne at gå ud og forsikre sig mod disse skader, da de fortsat er underlagt statens selvforsikring og dermed princippet om, at staten ikke må forsikre sig. Ministeriet har oplyst sekretariatet, at statsligt selvejende gymnasier, der har haft bygningsselveje siden 1. januar 2010, fremadrettet selv skal betale, hvis der opstår skader som følge af konstruktionsfejl, der indtil årsskiftet var dækket af ejerskifteforsikringen. På samme tid er vi dog blevet oplyst, at institutionerne omfattet af statens selvforsikring ikke skal være dårligere dækket, end hvis de havde forsikret sig på det private marked. Og på det private marked dækker mange husforsikringer netop følgeskader forårsaget af konstruktionsfejl. Sekretariatet fortsætter dialogen med ministeriet om sagen og orienterer, når der er nyt.
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269

Ændrede krav til indberetning af regnskab og årsrapport

Den 7. oktober har Børne- og Undervisningsministeriet udsendt dette brev til alle institutioner på ministeriets område. Ministeriet oplyser i brevet om en række ændrede krav til indberetning af regnskabsmateriale for 2020. Ændringerne består primært i, at indberetningen fremadrettet skal foretages via indberetningsplatformen virk.dk – og ikke som hidtil i Regnskabsportalen. Indberetningen sker i et nyt format (XBRL), og i november følger der mere information fra ministeriet om de krav, der stilles til indberetning af regnskab og årsrapport 2020.
Kontakt: Specialkonsulent i STUK, Anna Sofie Husager, tlf: 3392 5147

Webinar for kommunikationsmedarbejdere på gymnasierne

Mandag den 19. oktober kl. 14-15 afholder Danske Gymnasier sit andet webinar i netværket for
kommunikationsfolk på foreningens medlemsskoler.
Denne gang handler det om, hvilket indhold der performer bedst på Facebook og Instagram, og hvordan man nemt kan lave det. Webinaret kommer omkring følgende emner:

 • Top 10 bedst performende indhold (5 på Instagram og 5 på Facebook)
 • Få styr på Instagrams nye Reels “filmrulle” funktion.
 • Koncepter der engagerer dine fans på Facebook og Instagram
 • Sådan laver du en content plan.
 • Q&A

Det er igen Nicolai Mazur fra Snaply, der står for undervisningen.  Det er gratis at deltage, og du kan tilmelde dig her.
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf: 3318 8264

Unge opfordres til at give deres bud på coronasikre fester

Lungeforeningens kampagne Hvem deler du spyt med, der i en video viser, hvor hurtigt virus kan sprede sig til en fest, er indtil videre blevet set af over 1,7 millioner mennesker. Den har rykket ved unges vaner og adfærd omkring samvær og hygiejne og bidrager på den måde til at nedbringe corona-smitten.
Nu er det tanken at gå skridtet videre og inddrage de unge i at finde løsninger på, hvordan de i fremtiden kan feste mere ansvarligt. Her lægges der op til, at de unge selv kommer med løsningerne. Folkene bag kampagnen håber, at der er gymnasier, der vil bruge 1-2 timer af skoleskemaet på at tage diskussionen op med eleverne og sende svaret ind via Instagram @hvemdelerduspytmed.
Kontakt: Kampagneansvarlig Kim Hellmuth, tlf: 7211 8099 

International konference: Global Citizenship Education – intercultural understanding and democratic dannelse*

Den 14. januar afholder Den frie Lærerskole, Friskolerne og efterskolerne i samarbejde med The Danish Nation Centre for Foreign Languages en konference om interkulturel forståelse og demokratisk dannelse. Formålet med konferencen er at undersøge, hvordan man kan håndtere og systematisere undervisning og læring i globalt medborgerskab og åbne mulighederne for individuel uddannelse og dannelse.
Konferencen forsøger også at sætte ord på, hvad vi forstår ved interkulturelle kompetencer, og hvordan perspektiverne kan integreres i uddannelsessystemet baseret på FN’s bæredygtighedsmål.
Det foregår på Vingsted Hotel & Conference Centre nær Vejle
Se program, pris og tilmelding

Sektorrelevante podcasts:

Sekretariatet vil gerne gøre opmærksom på to relevante podcasts:

 1. STUK’s podcast ”Gymnasielyd
  Anden sæson af podcastserien ”Gymnasielyd”, produceret af de gymnasiale læringskonsulenter, er nu afrundet med udsendelsen ”De innovative kompetencer i gymnasiet”. I den diskuterer Michael Paulsen, lektor i pædagogik ved Syddansk Universitet, og Morten Winther Bülow, lektor på Århus Katedralskole i innovation, hvad der karakteriserer innovation og innovative kompetencer, i hvor høj grad der er en særlig innovationsdidaktik og om lærerne skal være særligt innovative.
  Tidligere er der udkommet 11 udsendelser á ca. 20 minutter pr podcast. Titlerne på de øvrige udgivelser er:
  Sæson 2
  •    Karrierelæring med Ivar Ørnby og Torben Theilgaard
  •    Virtuel undervisning med Thomas Jørgensen og Christian Dalsgaard
  •    Kvalitative data med Sarah Schoop og Camilla Rye
  •    Elevtrivsel med Helle Rabøl Hansen og Tue Sanderhage
  •    Skriftlighed med Mette Trangbæk og Ellen Krogh

  Sæson 1
  •    Dannelse med Birgitte Vedersø og Alexander von Oettingen
  •    Karaktergivning og evaluering med Noemi Katznelson og Nicolas Marinos
  •    Mellemledelse med Peter Henrik Raae og Henrik Nevers
  •    Kvalitetssikring med Christian Moldt og Susan Mose
  •    Kvantitative data med Niels Hjølund Pedersen og Lasse Reichstein
  •    Demokrati og medborgerskab med Ove Korsgaard og Yago Bundgaard

 2. Cefu’s podcast ”Ungdomsforskning
  I anledning af Center for Ungdomsforsknings 20-års jubilæum lanceres podcastserien 10 tendenser i ungdomslivet, som i 10 programmer tager livtag med aktuelle tendenser i ungdomslivet.
  Lektor og souschef ved Center for Ungdomsforskning, Niels Ulrik Sørensen, er vært for serien. Med sig i studiet har han skiftende forskere fra Center for Ungdomsforskning, der inviterer spændende gæster ind for at diskutere aktuelle tendenser og brændende spørgsmål i ungdomslivet. Der sætted spot på alt fra unges samfundsdeltagelse og nye digitale arbejdsmarkeder til udsathed og præstationskultur blandt unge i dagens Danmark.
  10 tendenser i ungdomslivet er første sæson i podcasten UNGDOMSFORSKNING – en podcast, der indvier lytterne i aktuelle spørgsmål og overgribende tendenser i ungdomslivet med afsæt i ungdomsforskningen. Podcasten kommer til at bestå af forskellige sæsoner, hvor 10 tendenser i ungdomslivet er den første. Gennem podcasten sættes spot på centerets mangesidige forskning, der med et 360 graders perspektiv kommer hele vejen rundt om ungdomslivet.

 

KOMMENDE KURSER

SIDSTE FRIST- NÅR ELEVER KLAGER
– TILMELDINGSFRIST 9. OKTOBER 2020

Kurset afholdes den 10. november 2020 i IDA mødecenter i København.
Kursus lægger vægt på at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 18. DECEMBER 2020

Kurset afholdes 3.-5. februar 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261