Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 41/2017

Præcisering af reglerne for institutionens transport af elever

I seneste nyhedsbrev oplyste sekretariatet, at det er Undervisningsministeriets vurdering, at formålet med kørslen altid skal være skolen vedkommende og have et uddannelsesformål. Det er derfor vigtigt, at institutionen nøje fører kontrol med, at motorkøretøjer alene anvendes til formål, der er institutionen vedkommende. Hvis dette grundlæggende krav ikke er opfyldt, så er kørslen ikke omfattet af statens selvforsikring. Det bemærkes, at det grundlæggende er ministeriets vurdering, at transport af elever mellem skolen og ekskursionsmål ikke er et formål, der er institutionen vedkommende. 
En skole har efterfølgende kontaktet sekretariatet for at få afgrænset rækkevidden af ministeriets udmelding, herunder om det ikke er muligt overhovedet for skolen at transportere elever i eget køretøj og stadig være omfattet af selvforsikringsordningen. Sekretariatet har været i dialog med STUK, som har bedt sekretariatet præcisere, at såfremt det er økonomisk forsvarligt, og såfremt formålet med ekskursionen er institutionen vedkommende, så er det en mulighed, at institutionen selv transporterer eleverne fra institutionen til ekskursionsmålet i egne køretøjer.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266

Fejl i Justitsministeriets rapport om databeskyttelsesrådgivere

Sekretariatet blev i fredags opmærksom på, at det fremgår af Justitsministeriets netop udsendte vejledning om databeskyttelsesrådgivere på side 15, at ”gymnasieskoler” er et eksempel på en selvejende institution, der ikke er omfattet af databeskyttelsesforordningens krav om en databeskyttelsesrådgiver. Dette stemmer ikke overens med tidligere udmeldinger. 
Sekretariatet tog derfor samme dag kontakt til Undervisningsministeriet, som efterfølgende vendte sagen med Justitsministeriets Databeskyttelseskontor. Justitsministeriet oplyser i den forbindelse, at der er tale om en fejl i rapporten, og at fejlen straks vil blive rettet i onlinevejledningen. 
Det er således fortsat et krav for offentlige gymnasieskoler, at de skal have en databeskyttelsesrådgiver.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266

Rammerne for arbejdsgivers samtale med en medarbejder, som har brugt sin ytringsfrihed til at kritisere arbejdspladsen

Ledelsen i offentlige myndigheder er ikke afskåret fra at tage en snak med en medarbejder, der har brugt sin ytringsfrihed til at kritisere arbejdspladsen – forudsat at ledelsen har en saglig grund til det. Men ledelsen må ikke på nogen måde kritisere, at medarbejderen har brugt sin ytringsfrihed, og hensigten må ikke være at få medarbejderen til at tie stille. Medarbejderen må heller ikke med rette få den oplevelse af situationen. 
Det er essensen af en ny sag, der viser, at offentlige ledelser skal være forsigtige, når de reagerer på en lovlig ytring fra en medarbejder. 
”Sådanne samtaler kræver, at ledelsen er meget omhyggelig med sit ordvalg, sin fremtræden og måden, samtalen afholdes på. Det er afgørende, at medarbejderen ikke oplever det som et forsøg på at få vedkommende til at tie stille. Offentligt ansatte skal kunne ytre sig uden bekymring for efterfølgende negative reaktioner”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 
I sagen havde en hjemmesygeplejerske i et opslag på Facebook beklaget, at en af hendes kolleger havde sagt op. Hun gav tre store omstruktureringer i kommunen skylden for opsigelsen. Samtidig nævnte hun, at i alt tre kolleger havde sagt op på to måneder. 
Tre dage efter Facebook-opslaget fik hjemmesygeplejersken 13 minutter til at stille op til et møde med ledelsen og tillidsrepræsentanten. Ledelsen indledte med at slå fast, at der ikke var tale om en tjenstlig samtale, og kommunen har forklaret ombudsmanden, at formålet med mødet var at give sygeplejersken nogle faktuelle oplysninger om bl.a. de omstruktureringer, som hun havde omtalt. På mødet gjorde ledelsen hjemmesygeplejersken opmærksom på, at hun havde gjort nogle af sine kolleger kede af det. 
Ombudsmanden udtalte, at det korte varsel, deltagerkredsen og mødeformen med rette kan have medvirket til, at hjemmesygeplejersken følte sig presset, men fandt ikke grundlag for at kritisere, at arbejdspladsen ønskede at give medarbejderen faktuelle oplysninger om strukturændringerne.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266

Datatilsynets har udarbejdet en FAQ

Datatilsynet har udarbejdet en FAQ, hvor du kan finde svar på ofte stillede spørgsmål til Datatilsynet. FAQ’en vedrører de gældende regler (persondataloven), men den vil løbende blive opdateret – også efter, at forordningen finder anvendelse (fra 25. maj 2018). 
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266

Generel informationspjece om databeskyttelsesforordningen

Justitsministeriet har netop offentliggjort en generel informationspjece om databeskyttelsesforordningen.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266