Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 40/2018

 

Håndtering af elevfravær ved alvorlige og kroniske sygdomme

Undervisningsministeriet har i et brev til gymnasieskolerne orienteret om reglerne i den gymnasiale lovgivning, som institutionerne kan anvende i deres håndtering af elever med fravær som følge af ”alvorlige eller kroniske sygdomme.”

Se brevet på danskegymnasier.dk under skoledrift/elevforhold/elever med alvorlige eller kroniske sygdomme

Kontakt: Christina Dyhr, tlf. 3318 8266.


 

Vejledning om frihed til nyuddannede akademikere

Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om frihed i form af fem fridage med løn i det første år af ansættelsen til nyuddannede akademikere. Vejledningen er udarbejdet i forbindelse med, at Finansministeriet og Akademikerne ved overenskomstforhandlingerne i 2018, indgik aftale om frihed til nyuddannede akademikere.

Læs cirkulæret på modst.dk under nyheder (fra 28. september)
Læs også vejledningen  

Kontakt: Christina Dyhr, tlf. 3318 8266.


Dataetiske principper for brug af personoplysninger i folkeskolen

Undervisningsministeriet har 27. september 2018 offentliggjort en nyhed om, at regeringen og KL lancerer fem dataetiske principper for brug af personoplysninger i folkeskolen. Lanceringen af principperne er et led i et samarbejde mellem parterne. Principperne skal bl.a. løse dataetiske udfordringer ved den digitale udvikling og skabe en sikker håndtering af skolernes data.

De fem principper kan samtidig bidrage med inspiration til gymnasiernes lokale arbejde med dataetik.

De fem principper er:
1.    Information om brug af børn og unges data skal være letforståelig og lettilgængelig.
2.    Data skal give merværdi for skolens opgaveløsning.
3.    Persondata skal behandles fortroligt og med integritet.
4.    Fokus på rettigheder og reaktionsmuligheder.
5.    Der skal være adgang til data så kort tid som muligt.

Læs mere og bliv inspireret  

Kontakt: Julie Sigh, tlf.: 2624 1667.


 

Konference om mindsetbaseret ledelse 15. november 2018

Med støtte fra Kompetencesekretariatet har fire gymnasier arbejdet med en model til ledelse og handlemåder, som fremmer læringsfællesskaber, læring og udvikling gennem en accepteret fejlkultur og et opgør med præstationskulturen. Projektet bliver afsluttet med en konference på Virum Gymnasium torsdag den 15. november 2018.

Læs mere og tilmeld jer her senest 7.november 2018 .

Kontakt: Kirsten Overgaard Bach, tlf.: 3318 8268.


Implementering af gymnasiereform

Orienteringsbrev nr. 14 om implementering af gymnasiereformen er udkommet.

I brevet kan man bl.a. læse om forsøg med spansk, FIP-kurser, temadage og en vejledning om digitale kompetencer.

Læs orienteringsbrevet på danskegymnasier.dk under skoledrift/gymnasiereform

Kontakt: Camilla Huniche, tlf.:  3318 8267.


 

KOMMENDE KURSER

Ledelse af personalet – hvad siger juraen – tilmeldingsfrist 5. oktober 2018– SIDSTE CHANCE

Kurset holdes 8. – 9. november 2018 på Comwell Kellers Park.
Kursets formål  er at styrke personaleledelsen ved et overblik over de retlige rammer i lovgivning og overenskomster for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. Hvad gælder fra stillingsopslaget, gennem ansættelsen til medarbejderens ophør på gymnasieskolen. Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

Klar til ledelse – tilmeldingsfrist 5. oktober 2018 – SIDSTE CHANCE

Kurset ”Klar til ledelse” består af to moduler på følgende datoer:

•    Den 12. – 13. november 2018
•    Den 23. – 24. januar 2019

Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere med mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej. Begge moduler holdes på Comwell Korsør.

Når elever klager – tilmeldingsfristen er forlænget til 11. oktober 2018

Kurset ” Når elever klager” holdes 1. november 2018 i IDA Mødecenter i København. Kurset lægger vægt på at styrke forvaltningskompetencen hos ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes om elever og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Kurset henvender sig til de gymnasieledere, der sidder med disse sager.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk/kursus
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf.: 3318 8261.