Nyhedsbrev

Politisk aftale om bedre vejledning mod valg af ungdomsuddannelse

Situationen med Covid.19 har gjort vejledning af elever i 9. og 10. klasse mod valg af ungdomsuddannelse svær. Derfor er der indgået en bred politisk aftale om at styrke den vejledning, der skal lede op til ansøgningsfristen d. 1. marts.
Læs BUVM’s artikel om aftalen, og læs den fulde aftaletekst.
Kontakt: Specialkonsulent i BUVM Anne-Mette Villumsen

Virtuel opfølgning på den årlige trivselsundersøgelse

Både gymnasier og erhvervsuddannelser har netop modtaget data om deres egne elevers trivsel, og senere på året offentliggøres det samlede resultatet på landsplan. Det kan være svært, hvordan der i år skal følges op på elevtrivselsundersøgelsen, fordi året har været helt usædvanligt, og fordi eleverne ikke er fysisk til stede på skolerne.
EVA understreger i denne artikel vigtigheden af en opfølgning – også selv om den skal foregå online. Det kan eksempelvis være opfølgende interviews med udvalgte elever eller virtuelle fokusgruppeinterviews med mindre grupper. Det er også muligt at nedsætte virtuelle arbejdsgrupper med elever og lærere, der kan følge op. EVA har også udarbejdet et inspirationshæfte i 2019
Kontakt: chefkonsulent i EVA Kristine Hecksher

Ministeriets Ugebrev om Covid-19

Danske Gymnasier samler ministeriets ugebreve om Covid-19. De er tilgængelige for Danske Gymnasiers medlemsinstitutioner bag login under siden Covid-19

Gratis webinar om opvækst i familier med alkoholmisbrug

Den frivillige organisation LUA , der samler voksne børn af alkoholikere vi afholder sammen med Novavi Ung Revers, der samler børn af alkohol- eller stofafhængige d. 4/2 kl. 09.30 til 10.30 et gratis online webinar omkring hvordan børn og unge bliver påvirket af at vokse op i familier med alkoholafhængighed, og hvordan det kan påvirke dem resten af deres voksne liv.
På webinar kan man høre:

  • Alkohol og familieterapeut Vivien Abrahamsen forklare hvad der sker når man vokser op og mor eller far drikker for meget
  • En personlige fortælling fra et af LUA’s medlemmer der handler om hvordan det var at vokse op i en familie med alkoholafhængighed og hvad det har betydet for ens voksenliv
  • En behandler fra Novavi Ung Revers fortælle om hvordan de hjælper børn og unge og familier hvor der findes alkoholafhængighed.

Det er gratis at deltage, og man er også meget velkommen til at dele invitationen med andre. Man tilmelder sig her.

KOMMENDE KURSER

SIDSTE FRIST – STRATEGISK KOMMUNIKATION OG KRISEKOMMUNIKATION
– TILMELDINGSFRIST 29. JANUAR 2021

Kurset afholdes den 4.-5. marts 2021 på Comwell Korsør.
Dette kursus handler for det første om, hvordan du som leder bliver mere bevidst om din kommunikation, og hvordan du kan kommunikere på en måde, så der er tydelighed om budskaber, rammer og værdier. For det andet handler det om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du skal tilrettelægge din kommunikation, når krisen rammer.
Kurset henvender sig til gymnasieledere, der ønsker at få styrket grundlaget for den interne og eksterne kommunikation samt de personlige kommunikationskompetencer. Er ledelsen ved at formulere en (ny) kommunikationsstrategi og -plan, kan det være hensigtsmæssigt, at der deltager flere fra samme skole.

KURSUS FOR PÆDAGOGISKE LEDERE
– TILMELDINGSFRIST 5. MARTS 2021

Kurset afholdes den 7.-8. april 2021 på Comwell Korsør.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Du vil også blive introduceret for emner som ledelse af gymnasieskolens kerneydelse, arbejdet i ledelsesteamet, gymnasieskolens formelle struktur og organisering, forvaltningsmæssig håndtering af personalesager, ledelsesopgaven som pædagogisk leder mm. Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, som ikke tidligere har været på lignende kurser.

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 26. MARTS 2021

Kurset afholdes den 20.-21. april 2021 på Comwell Korsør.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261