Nyhedsbrev

Virtuel konference om attraktive gymnasieuddannelser til unge i hele landet

Sammen med Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier er Danske Gymansier vært for en online konference med titlen Hvordan sikrer vi attraktive gymnasieuddannelser til unge i hele landet?
Konferencen finder sted tirsdag den 29. september 2020 kl. 10.00-13.00 og livestreames på Altinget & Mandag Morgens facebooksite.
Hør politikere, eksperter, organisationer og elevers bud på, hvordan vi kan sikre at unge har et godt og nært uddannelsestilbud – også i fremtiden, og på hvordan man kan undgå polarisering af eleverne på ungdomsuddannelserne.
Se programmet for konferencen
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf: 3318 8264

Brobygning og intro-kurser

Fredag d. 18. september gav BUVM en række svar på spørgsmål i forbindelse med afvikling af brobygning og introduktionskurser under covid-19.
Helt overordnet er beskeden, at eftersom brobygning og introduktionskurser er en del af den almindelige undervisning, skal det afholdes. Det kan kun aflyses ved konkrete påbud eller på baggrund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne.
Covid-19-retnigslinjerne gør dog, at der er særlige forhold at være opmærksom på.:

UFM-evaluering af optagelsessystemet til videregående uddannelse

Fredag d. 25.september offentliggjorde UFM en evaluering af optagelsessystemet til videregående uddannelser.
Evalueringen har seks temaer:

 • Sammenhæng mellem ungdomsuddannelserne og optagelsessystemet
 • Informeret ansøgning til de videregående uddannelser
 • Udvælgelse på faglige forudsætninger og motivation
 • Social mobilitet i optagelsessystemet
 • Gennemsigtighed i optagelsessystemet
 • Effektiv fordeling af uddannelsespladser.

UFM vælger at fremhæve følgende resultater:

 • I forhold til den andel af mulige videregående uddannelsesudbud, som ansøgerne kan komme ind på via kvote 1, er betydningen af karaktererne i den enkelte eksamen på den gymnasiale uddannelse omtrent fordoblet fra 2009 til 2019. Det gælder ansøgere i hele karakterfordelingen. Derfor er karaktergennemsnittet steget i betydning for eleverne i forhold til det efterfølgende uddannelsesvalg.
 • 26 procent af gymnasieeleverne angiver, at de bevidst har fravalgt fag eller at hæve niveauer i fag, som de syntes var spændende, men som de vurderede kunne trække deres samlede karaktergennemsnit ned. To tredjedele angiver, at de ikke har fravalgt fag eller at hæve niveauer i et fag, som de syntes var spændende, men vurderede kunne trække deres karaktergennemsnit ned.
 • En ud af seks ansøgere til de videregående uddannelser i 2018 ændrer i et spørgeskemaeksperiment uddannelsesvalg alene på grund af en højere grænsekvotient
 • Top 10 procent af ansøgerne – målt på gymnasiekarakterer – rettede i 2019 tilsammen 23 procent af deres 1. prioritetsansøgninger mod kun fem udbud af videregående uddannelser.

UFM’s præsentation af evalueringen, som indeholder både den samlede rapport, en række analysenotater, samt UFM’s pressemeddelelse om udgivelsen, kan findes her.

KOMMENDE KURSER

SIDSTE FRIST – KLAR TIL LEDELSE
– TILMELDINGSFRIST 25. SEPTEMBER 2020

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

 • Den 29.-30. oktober 2020
 • Den 21.-22. januar 2021

Begge moduler afholdes på Comwell Korsør (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

SIDSTE FRIST – STRATEGISK KOMMUNIKATION OG KRISEKOMMUNIKATION
– TILMELDINGSFRIST 25. SEPTEMBER 2020

Kurset afholdes den 3.-4. november 2020 på Comwell Korsør.
Dette kursus handler for det første om, hvordan du som leder bliver mere bevidst om din kommunikation, og hvordan du kan kommunikere på en måde, så der er tydelighed om budskaber, rammer og værdier. For det andet handler det om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du skal tilrettelægge din kommunikation, når krisen rammer.
Kurset henvender sig til gymnasieledere, der ønsker at få styrket grundlaget for den interne og eksterne kommunikation samt de personlige kommunikationskompetencer. Er ledelsen ved at formulere en (ny) kommunikationsstrategi og -plan, kan det være hensigtsmæssigt, at der deltager flere fra samme skole.

KURSUS FOR PÆDAGOGISKE LEDERE
– TILMELDINGSFRIST 2. OKTOBER 2020

Kurset afholdes den 12.-13. november 2020 på Comwell Korsør.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Du vil også blive introduceret for emner som ledelse af gymnasieskolens kerneydelse, arbejdet i ledelsesteamet, gymnasieskolens formelle struktur og organisering, forvaltningsmæssig håndtering af personalesager, ledelsesopgaven som pædagogisk leder mm. Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, som ikke tidligere har været på lignende kurser.

NÅR ELEVER KLAGER
– TILMELDINGSFRIST 9. OKTOBER 2020

Kurset afholdes den 10. november 2020 i IDA mødecenter i København.
Kursus lægger vægt på at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 18. DECEMBER 2020

Kurset afholdes 3.-5. februar 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261