Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 39/2018

Fraværspakke møder modstand

Altinget.dk skriver 27. september om regeringens fraværspakke til gymnasierne. Pakken, der træder i kraft 15. oktober betyder bl.a. fælles regler for registrering af fravær, måltal for at nedbringe fravær og offentliggørelse af fraværstal på skolens hjemmeside. Formand Birgitte Vedersø, Danske Gymnasier, siger til Altinget: ”Når man vil lave centrale retningslinjer for, hvad der kan godskrives som lovligt fravær, og hvad der ikke kan, så stjæler man tid og ressourcer fra skolernes administration. Selvfølgelig er det i orden, at ministeriet vil lave nogle generelle målinger af fraværet. Men den burde stole på, at den enkelte skole selv løser opgaven på en fornuftig måde. ”
Hvis man har abonnement på altinget.dk kan man læse artiklen ”Riisagers kamp mod fravær får hård medfart fra skoler, eksperter og elever”
Danske Gymnasier har desuden afgivet et kritisk høringssvar om den nye fraværsbekendtgørelse.

Lov om webtilgængelighed

Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer trådte i kraft den 23. september 2018 og gælder for alle offentlige og offentligretlige myndigheder.
Loven skal sikre, at flest mulige borgere kan bruge offentlige myndigheders websteder og apps. Det gælder ikke mindst borgere med handicap.
Den enkelte offentlige myndighed har ansvaret for, at egne websteder og apps overholder kravene i loven.
På Digitaliserigsstyrelsens hjemmeside er der mere info omkring lovens anvendelsesområde og deadlines:
Kontakt: Julie Sigh, tlf: 2624 1667

Præcisering af Gl-overenskomstens § 9

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har tidligere oplyst sekretariatet, at undervisningsanciennitet i henhold til GL-overenskomstens § 9 også tilkom instruktorer mfl.
Styrelsen har netop oplyst sekretariatet om at den er blevet opmærksom på, at ansættelse som instruktor, øvelsesvejleder mv. under studiet ikke kan tælle med som undervisningsanciennitet, henset til at der i denne sammenhæng ikke er tale om et selvstændigt undervisningsansvar.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8666

KOMMENDE KURSER

Når elever klager – tilmeldingsfrist 21. september 2018 – SIDSTE CHANCE

Kurset ” Når elever klager” holdes 1. november 2018 i IDA Mødecenter i København. Kurset lægger vægt på at styrke forvaltningskompetencen hos ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes om elever og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages.
Kurset henvender sig til de gymnasieledere, der sidder med disse sager.

Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring –

tilmeldingsfrist 21. september 2018 – SIDSTE CHANCE

Kurset ” Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring” holdes
29. – 30. oktober 2018 på Comwell Korsør. Kurset giver viden om – og træning i kvalitetsudviklende samtaler. Emnerne er feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning. Formålet er at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktiv feedback. Kurset henvender sig til lederteam, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

Ledelse af personalet – hvad siger juraen – tilmeldingsfrist 5. oktober 2018

Kurset holdes 8. – 9. november 2018 på Comwell Kellers Park.
Kursets formål  er at styrke personaleledelsen ved et overblik over de retlige rammer i lovgivning og overenskomster for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. Hvad gælder fra stillingsopslaget, gennem ansættelsen til medarbejderens ophør på gymnasieskolen.
Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

Klar til ledelse – tilmeldingsfrist 5. oktober 2018

Kurset ”Klar til ledelse” består af to moduler på følgende datoer:
•    Den 12. – 13. november 2018
•    Den 23. – 24. januar 2019
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, der har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.  Begge moduler afholdes på Comwell Korsør. På kurset lægges der vægt på at have motivation og talent for ledelse.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk/kursus
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 33 18 82 61