Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 37/2019

 

Mulighed for ekstra optagelsesprøve

Børne- og Undervisningsministeren har besluttet, at de gymnasiale institutioner i år skal have mulighed for lokalt at afholde centralt stillede optagelsesprøver for ansøgere, der efter afholdelse af den seneste optagelsesprøve den 16. august 2019 har søgt om optagelse på uddannelsen. Dette modtog institutionerne brev om i tirsdags. Brevet kan også findes på foreningens hjemmeside bag log in under Skoledrift / Optagelse og elevfordeling / Optagelsesprøven.

Dette betyder, at institutioner, der har plads, kan indkalde ansøgere, der er startet på en anden uddannelse, fx 10. klasse på en efterskole, men har fortrudt og hellere vil optages på en gymnasial uddannelse, til en optagelsesprøve. Prøven vil også kunne benyttes af ansøgere, der af andre årsager først har søgt om optagelse efter afholdelsen af optagelsesprøven den 16. august 2019. Det er dog kun ansøgere, der ikke allerede har brugt deres to prøveforsøg, der kan indkaldes.

Har institutionen ikke plads til ansøgeren, skal ansøgeren henvises til en anden institution. Det er institutionen, der har plads til ansøgeren, der afholder prøven og samtalen på et tidspunkt og sted, som institutionen fastsætter. Optagelsesprøven skal være afviklet senest den 1. november 2019.

Kontakt: Camilla Abel Trier, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, tlf. 33925455.

Skabeloner til ansættelseskontrakter til øverste chef og øvrige chefer

Gymnasiernes Bestyrelsesforening har netop offentliggjort foreningens skabeloner til ansættelsesbreve til henholdsvis øverste chef og øvrige chefer på bestyrelsesforeningens hjemmeside, hvor alt andet relevant dokumentation vedrørende OK18 også findes.

Du kan finde skabelonerne her.

Kontakt: Gymnasiernes Bestyrelsesforening v/ Lars Askholm Wonsild, tlf. 2629 3403

Finansministeriets lønoversigt 1. oktober 2019 er udkommet

Finansministeriets lønoversigt pr. 1. oktober 2019 foreligger nu i elektronisk version.

Du kan læse oversigten her.

Kontakt: Christina Dyhr, tlf. 3318 8266

Frihedsforsøg aflyses

I foråret 2019 blev der udmeldt en række såkaldte frihedsforsøg, som private gymnasier og gymnasier som modtager udkantstilskud, kunne tilmelde sig. En række gymnasier valgte at ansøge om deltagelse i forsøgene, men behandlingen af ansøgningerne blev sat i bero på grund af folketingsvalget.

Nu har den nye børne- og undervisningsminister valgt endeligt at aflyse forsøgene med den begrundelse, at gymnasiereformen endnu ikke er fuldt implementeret med et fuldt gennemløb, hvorfor det ikke skønnes hensigtsmæssigt at iværksætte forsøg med uddannelsernes struktur.

Kontakt: Peter Bech Sørensen, tlf. 3318 8267

Undervisningsmateriale om cybersikkerhed

Undervisningsministeriet har offentliggjort en række undervisningsmaterialer om cybersikkerhed. Det er aktiviteter og forløb, som kan anvendes i undervisningen, fx om fake news, identitetstyveri, fodspor på nettet, algoritmer, falske konkurrencer, ekkokamre og deling af nøgenbilleder. Flere materialer følger på hjemmesiden i slutningen af september.

Kontakt: Anne Boie Johannesson, Center for Undervisningsmidler, tlf. 4189 8114

Unge Forskere – Integrer den naturvidenskabelige talentkonkurrence i undervisningen

Nogle skoler kender og bruger allerede Unge Forskere i forbindelse med SRP’en, men de kan bruges bredere. Ethvert naturvidenskabeligt projekt på stx, uanset klassetrin, kan blive et Unge Forskere-projekt og deltage i talentkonkurrencen, uanset hvad tid på året, det er lavet. Unge Forskere er en mulighed for fordybelse og faglig sparring og kan bruges for hele klassen eller for de elever, der skal have en ekstra udfordring/anerkendelse.

Her er fem eksempler til inspiration for, hvordan Unge Forskere kan bruges i undervisningen:

  • Problembaserede undervisningsforløb af kortere eller længere varighed kan omdannes til Unge Forskere-projekter. Afsluttes forløbet med en rapport, kan denne sendes direkte.
  • Arbejd med skriftlighed i forbindelse med tilmelding til Unge Forskere ved at lade eleverne omskrive en allerede afleveret rapport til et Unge Forskere-projekt og lad det indgå som en del af 130-timers puljen.
  • Lad Unge Forskere være rammen om et fællesfagligt forløb og udnyt, at konkurrencens jury giver alle projekter feedback. Feedbacken kan eleverne have gavn af i deres videre arbejde med den naturvidenskabelige arbejdsproces.
  • Brug Unge Forskere som ramme for samarbejde med lokalsamfundet (virksomheder eller institutioner) og lad eleverne løse konkrete problemstillinger hos en samarbejdspartner, fx som led i et innovationsforløb.
  • Lad 3.g-elever omdanne deres SRO til et Unge Forskere-projekt som forberedelse til SRP. Unge Forskere kommer gerne på besøg og hjælper jer i gang. Vi har et korps af tidligere deltagende elever og lærer, der gerne kommer og fortæller om deres arbejde med konkurrencen.

Kontakt: info@ungeforskere.dk, tlf. 2545 1611

KOMMENDE KURSER

 

KURSUS FOR PÆDAGOGISKE LEDERE – TILMELDINGSFRIST 20. SEPTEMBER 2019

Kurset afholdes den 23. – 24. oktober 2019 på Comwell Kellers Park i Vejle.

På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Der er fokus på ledelsesgrundlaget og håndtering af konkrete ledelsesudfordringer. Der er også fokus på at give viden om og redskaber til de styringsmæssige ledelsesopgaver, der ligger i rollen som pædagogisk leder. Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, som ikke tidligere har været på lignende kurser.

KLAR TIL LEDELSE
– TILMELDINGSFRIST 25. SEPTEMBER 2019

Kurset består af to moduler på følgende datoer:
•    Den 29. – 30. oktober 2019
•    Den 22. – 23. januar 2020
Begge moduler afholdes på Comwell Kellers park i Vejle (inkl. overnatning).

Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

SU-GRUNDKURSUS
– TILMELDINGSFRIST 24. SEPTEMBER 2019

Kurset afholdes den 25. oktober 2019 på Hotel Fredericia.

Kursets formål er at tilbyde nyvalgte medlemmer af Samarbejdsudvalg en branchenær uddannelse. Gennem SU-grundkurset bliver du bevidst om din rolle som SU-medlem, og du får en grundlæggende forståelse for samarbejdsudvalgets arbejde og opgaver på en gymnasiearbejdsplads. Du får indblik i samarbejdets muligheder og begrænsninger, samt bliver bevidst om de holdninger, der kan føre til et bedre samarbejde.

NÅR ELEVER KLAGER
– TILMELDINGSFRIST 3. OKTOBER 2019

Kurset afholdes den 5. november 2019 på Tivolihotellet i København.

Kursus lægger vægt på at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne
Læs mere om kurset og tilmeld dig på danskegymnasier.dk

Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261