Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 37/2018

Danske Gymnasier i nyt samarbejde mod omprioriteringsbidraget

Danske Gymnasier har taget initiativ til et samarbejde med 10 andre organisationer om at få afskaffet omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet. De øvrige organisationer i samarbejdet er:

Danske Erhvervsskoler og -gymnasier, Danske Professionshøjskoler, Danske Erhvervsakademier, Danske HF & VUC, Danske SOSU-skoler, Danske Universiteter, Efterskoleforeningen, Danmarks Private Skoler, Danske Landbrugsskoler og Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser.

Samarbejdet, som benytter hashtagget #STOP2pctNU, indebærer i første omgang en fælles henvendelse til hhv. Lars Løkke Rasmussen, Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl samt et fælles debatindlæg om konsekvenserne af omprioriteringsbidraget.

Kontakt: Louise Bülow, tlf.: 3318 8265.


Præcisering af tekst om ph.d.-uddannede og beregning af lønanciennitet

Sekretariatet har erfaret, at teksten i Nyt fra Sekretariatet 33/2018 om ph.d.-uddannede har givet anledning til usikkerhed. Det skal derfor præciseres, at det fortsat er GL-overenskomstens § 12, der finder anvendelse ved beregning af lønanciennitet – også for ph.d.-uddannede.

Ph.d.-uddannelsen skal således fortsat medtælles i lønancienniteten, da der er tale om ”Ansættelse betinget af uddannelsen”.

Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266.


 

KOMMENDE KURSER

Når elever klager – tilmeldingsfrist 21. september 2018

Kurset ” Når elever klager” holdes 1. november 2018 i IDA Mødecenter i København. Kurset lægger vægt på at styrke forvaltningskompetencen hos ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes om elever og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der sidder med elevsager.

Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring –
tilmeldingsfrist 21. september 2018

Kurset ” Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring” holdes
29. – 30. oktober 2018 på Comwell Korsør. Kurset giver viden om – og træning i kvalitetsudviklende samtaler. Emnerne er feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning. Formålet er at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive feedback. Kurset henvender sig til lederteam, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

Ledelse af personalet – hvad siger juraen – tilmeldingsfrist 5. oktober 2018

Kurset holdes 8. – 9. november 2018 på Comwell Kellers Park. Kursets formål  er at styrke personaleledelsen ved et overblik over de retlige rammer i lovgivning og overenskomster for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. Hvad gælder fra stillingsopslaget, gennem ansættelsen til medarbejderens ophør på gymnasieskolen.
Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

Klar til ledelse – tilmeldingsfrist 5. oktober 2018

Kurset ”Klar til ledelse” består af to moduler på følgende datoer:

•    Den 12. – 13. november 2018
•    Den 23. – 24. januar 2019

Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, der har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.  Begge moduler afholdes på Comwell Korsør. På kurset lægges der vægt på at have motivation og talent for ledelse.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk/kursus
Kontakt: Karina Vittarp Gøling tlf.: 3318 8261.