Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 35/2017

Forslag til Finanslov 2018

Torsdag d. 31. august offentliggjorde regeringen Forslaget til Finansloven for 2018 (FFL18). Omprioriteringsbidraget er videreført i 2021 med yderligere 2 pct.
Der er overordnet set tale om en reduktion af taxametrene på lidt over 2 pct.
Uden PL-regulering ligger 2017-taksterne i kroner og ører tæt på 2018-taksterne. Det skyldes, at det reelle fald i taksterne kompenseres af den positive pris- og lønudvikling.
Danske Gymnasier har udarbejdet et faktaark vedrørende finanslovsforslaget. Se det under Skoledrift – Finanslov og taxameter
Kontakt: Sekretariatet 3318 8260


Takstudvikling efter 2018

Danske Gymnasier har ud fra ministeriets orienteringsbrev udarbejdet to regneark til budgetoverslag indeholdende takstskøn frem til 2021 for henholdsvis offentlige almene gymnasierog private gymnasier, som skolerne kan udfylde med specifikke skoledata og derved få budgetoverslag for skolen. Regnearkene giver et indblik i, hvor stor den samlede reduktion i statstilskuddet skønnes at være de følgende år. Regnearkerne ligger under Finanslov og Taxameter på skoledrift.
Kontakt: Sekretariatet3318 8260


Implementering af gymnasiereform

Undervisningsministeriet har udsendt nyt orienteringsbrev om gymnasiereformen. 
I Orienteringsbrevet informeres blandt andet om studievalgsportefolioen, ændringer på uddannelsesguiden.dk og nye centralt stillede prøver.
Kontakt: Louise Westmark tlf.: 33188267  

Spørgeskema om talentudvikling

I uge 35-38 modtager alle rektorer på de gymnasiale uddannelsesinstitutioner et spørgeskema fra VIVE (Det nationale forsknings og analyseinstitut for velfærd), der på vegne af Undervisningsministeriet undersøger, hvordan de gymnasiale uddannelser tilrettelægger deres talentindsats. Og hvilke muligheder og udfordringer der er ved de forskellige indsatser.
Undersøgelsen skal give inspiration til det videre arbejde med talentudvikling, herunder give ministeriet en indsigt i, hvordan de bedst muligt understøtter gymnasiernes arbejde med talentudvikling.
Kontakt: Birgitte Vestermark tlf.: 33188264


Sociale medier – tilmeldingsfrist den 8. september 2017

Kurset ”Sociale medier” afholdes den 9. – 10. oktober 2017 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver dig viden og konkret træning i at bruge sociale medier professionelt og at forstå og mestre de mekanismer, der kan vinde medietid, skabe værdifulde netværk, forbedre samarbejder, samle folk om en sag og sikre branding. Kurset henvender sig til gymnasieledere og de medarbejdere, som arbejder med kommunikation og sociale medier på gymnasierne.

Temadag om mindset i gymnasier – fra performancekultur til læringskultur – tilmeldingsfrist den 14. september 2017

Syv gymnasier har arbejdet sammen over en toårig periode i projektet ”Fra performancekultur til læringskultur” og det er der kommet en mængde indsigter og nogle værktøjer til lærere og elever ud af.
De inviterer derfor gymnasielærere og -ledere til en temadag herom, som afholdes:
•    Den 22. september 2017 kl. 10-15 i København
•    Den 25. september 2017 kl. 10-15 i Odense
•    Den 27. september 2017 kl. 10-15 i Århus

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse – tilmeldingsfrist den 1. september 2017

Kurset afholdes den 3. – 5. oktober 2017 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads.SU-Grundkursus – tilmeldingsfrist den 20. september 2017

Kurset afholdes den 24. oktober 2017 på Radisson Blu H.C. Andersens Hotel i Odense.
Kursets formål er at tilbyde nyvalgte medlemmer af Samarbejdsudvalg en branchenær uddannelse.
Gennem SU-grundkurset bliver du bevidst om din rolle som SU-medlem, og du får en grundlæggende forståelse for samarbejdsudvalgets arbejde og opgaver på en gymnasiearbejdsplads. Du får indblik i samarbejdets muligheder og begrænsninger, samt bliver bevidst om de holdninger, der kan føre til et bedre samarbejde. 
Kurset henvender sig til SU-medlemmer på gymnasierne.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling 33 18 82 61