Nyhedsbrev

Proces for tilsyn med parallelsamfund

Børne- og Undervisningsministeren har orienteret folkeskoleforligskredsen og Børne- og Undervisningsudvalget om, at der fra i år indføres nye indikatorer i kvalitetstilsynet. Det sker som følge af parallelsamfundsaftalen af 9. maj 2018 på undervisningsområdet.
STUK igangsætter derfor et risikobaseret tilsyn med parallelsamfund på folkeskoler og på institutioner for ungdomsuddannelser (gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser) som en del af kvalitetstilsynet. Det risikobaserede tilsyn skal være med til at identificere og afhjælpe mulige parallelsamfundsproblematikker på skoler og afdelinger af gymnasiale ungdomsuddannelser. STUK har foretaget prøvekørsler af og gennemgået data med henblik på fastlæggelse af grænseværdier.
I dette notat fremgår de grænseværdier for hver indikator, der vil blive lagt til grund for udtagelse af skoler og afdelinger til tilsyn. Når en skoles/afdelings resultater på en indikator overskrider grænseværdien, vil STUK undersøge skolen/afdelingen nærmere med henblik på en beslutning om evt. udtagelse til tilsyn.
På baggrund af grænseværdierne vil følgende antal skoler falde ud inden for parallelsamfund (med forbehold for evt. yderligere datavalidering):
–    Folkeskoler: 65 skoler
–    Erhvervsuddannelsesinstitutioner: 7 institutioner
–    Gymnasiale uddannelsesafdelinger: 21 afdelinger

Høring om bekendtgørelse som giver lokal mulighed for at undervise efter nødbekendtgørelsen

Torsdag den 20.8.2020 modtog Danske Gymansier et udkast til en bekendtgørelse, som gør det muligt at skoler, der er nødt til at lukke for undervisningen pga. covid-19 og på baggrund af anbefaling fra sundhedsmyndighederne kan undervise efter nødbekendtgørelsen..
Danske Gymnasier kvitterede for muligheden og meddelte, at vi meget gerne bidrager til at finde de muligheder skolerne har for at modvirke covid-19.
Derudover påpegede vi, at især gymnasierne i Aarhus pga. den forsinkede skolestart, kan have brug for at forlænge grundforløbet, og at vi gerne ser,at der bliver åbnet for sådan en mulighed.
Kontakt: Peter Bech Sørensen, tlf: 3318 8267

Udviklingsprojekt om virtuelle laboratorier

Børne- og Undervisningsministeriet har igennem det seneste skoleår givet alle gymnasier fri adgang til en række laboratoriesimulationer fra firmaet Labster, og en del gymnasielærere har benyttet lejligheden til at snuse til den måde at undervise på.
Nu sætter Børne- og Undervisningsministeriet gang i et udviklingsprojekt om brug af Interaktive Laboratorier (herunder afprøvning af VR) i naturfagene i grundskolen, gymnasier og erhvervsskoler, som interesserede kan melde sig til.
Der er frist for tilmelding den 25. august 2020:
Og der er kun plads til fem deltagende gymnasier(stx, htx, hf) i det samlede udviklingsprojekt.

Inspiration til at arbejde med trivsel på gymnasiet

Materiale fra forskningsprojektet en go´ Bgym´ er nu tilgængeligt. En go’ Bgym’, der er tilknyttet Statens Institut for Folkesundhed, SDU, har til formål at øge trivslen blandt førsteårselever i gymnasiet ved at sætte fokus på stress, fællesskaber, søvn, bevægelse samt mad og måltider. Materialet fra projektet består af:
Et inspirationskatalog til ledelsen og elevråd med 16 tiltag der beskriver, hvordan man kan skabe støttende rammer, der fremmer elevernes trivsel og sundhed
Et undervisningsmateriale til førsteårselever,
Og en drejebog til en workshop som skal inspirere eleverne til at igangsætte flere aktiviteter på skolen, der fremmer fællesskab og bevægelse.

Efterskoleforeningens efterårsprogram

Efterskoleforeningen lancerer dette efterår en stribe arrangementer målrettet elever og undervisere (primært i folkeskolen), men de kan også være til inspiration for gymnasiesektoren. Blandt tilbuddene er:
–    24 gratis webinarer for lærere og elever om globalt udsyn, som blandt andet behandler USA, Kina, EU, Hong, Kong Tech Industrien og Arktis.
–    Konference om Interkulturel forståelse og demokratisk dannelse
–    Fire gratis webinarer om lærernes arbejde med at skabe rammer for elevernes globale dannelse
–    Seminar om global dannelse og bæredygtige rejser – om hvordan rejser prioriteres i en balance mellem global dannelse, mellemmenneskelige møder og klimahensyn

KOMMENDE KURSER

SIDSTE CHANCE – ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE
-TILMELDINGSFRIST DEN 21. AUGUST 2020

Kurset ”Økonomistyring for gymnasierne” afholdes den 22.-23. september 2020 på Comwell Korsør. Kurset giver redskaber til en tæt budgettering og budgetopfølgning, indsigt i årsrapportens bestanddele og deres indbyrdes sammenhænge samt viden om de statslige regler og styringsprincipper. På kurset berører vi også de aktuelle økonomiske udfordringer, som gymnasierne står midt i. Kurset henvender sig til gymnasieledere.

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 27. AUGUST 2020

Kurset afholdes den 29. september-1. oktober 2020 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum.

LEDELSE AF PERSONALET – HVAD SIGER JURAEN
– TILMELDINGSFRIST 4. SEPTEMBER 2020

Kurset afholdes den 6.-7. oktober 2020 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kursets formål er at give deltagerne overblik over de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. Hvad gælder fra stillingsopslaget, gennem ansættelsen til medarbejderens ophør. Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING – TILMELDINGSFRIST 18. SEPTEMBER 2020

Kurset afholdes den 21.-22. oktober 2020 på Comwell Korsør.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

KLAR TIL LEDELSE – TILMELDINGSFRIST 25. SEPTEMBER 2020

Kurset består af to moduler på følgende datoer:
•    Den 29.-30. oktober 2020
•    Den 21.-22. januar 2021
Begge moduler afholdes på Comwell Korsør (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

NYT KURSUS – STRATEGISK KOMMUNIKATION OG KRISEKOMMUNIKATION – TILMELDINGSFRIST 25. SEPTEMBER 2020

Kurset afholdes den 3.-4. november 2020 på Comwell Korsør.
Dette kursus handler for det første om, hvordan du som leder bliver mere bevidst om din kommunikation, og hvordan du kan kommunikere på en måde, så der er tydelighed om budskaber, rammer og værdier. For det andet handler det om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du skal tilrettelægge din kommunikation, når krisen rammer.
Kurset henvender sig til gymnasieledere, der ønsker at få styrket grundlaget for den interne og eksterne kommunikation samt de personlige kommunikationskompetencer. Er ledelsen er ved at formulere en (ny) kommunikationsstrategi og -plan, kan det være hensigtsmæssigt, at der deltager flere fra samme skole.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261