Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 34/2018

 

Rækkevidde af de nye regler om gruppeliv

Som led i overenskomstforliget med CFU pr. 1. april 2018 er der aftalt en række ændringer til gruppelivsordningen for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Moderniseringsstyrelsen har i forlængelse heraf udsendt et nyt cirkulære om gruppelivsordning 15. juni 2018 Med cirkulæret bliver der for timelønnede indført en månedlig præmie på 91,25. kr. med virkning fra 1. april 2018.

På mange gymnasieskoler har man ansat elever til bl.a. lektiecafe, bogopsætning, bogbinding og flere småtjanser. Herudover har en række skoler ansat tidligere elever som eksamensvagter. Både elever og eksamensvagter er typisk ansat på timeløn og er hermed som udgangspunkt omfattet af de nye regler om gruppelivsforsikring.
Det følger af cirkulæret, at ansættelsesmyndigheden skal indbetale den månedlige præmie samtidig med lønanvisningen for hvert timelønnede medlem. Præmien er skattepligtig.

Denne præmiebeskatning medfører, grundet størrelsen på elevernes og eksamensvagternes løn samt de få månedlige arbejdstimer, at de ansatte nu får en væsentlig lavere lønudbetaling. Det må derfor forventes, at det fremadrettet kan blive vanskeligt for skolerne at motivere eleverne til at søge arbejde på skolerne på grund af præmiebeskatningen, hvilket er en ærgerlig og utilsigtet konsekvens af de nye regler.
Sekretariatet er derfor, i samarbejde med en række skoler, i gang med at afdække rækkevidden af de nye regler ved en henvendelse til Undervisningsministeriet med udgangspunkt i den ovennævnte problematik. Så snart der er nyt i sagen, vil sekretariatet orientere skolerne i Nyt fra Sekretariatet.

Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266


Materialesamling – databeskyttelse

Danske Gymnasiers arbejdsgruppe for databeskyttelse har udarbejdet to nye skabeloner, som kan anvendes i forbindelse med implementeringen af databeskyttelsesforordningen:
–    Retningslinje om overførsel til tredjelande
–    Retningslinje om behandlingssikkerhed.

Derudover er følgende dokumenter tilgængelige på hjemmesiden:
–    Eksempel på Cookie-politik
–    Eksempel på ekstern persondatapolitik (hjemmesideversion)
–    Liste over de dokumenter, der som minimum skal ligge på hjemmesiden
–    Eksempel på håndbog til ansatte.

Hele materialesamlingen kan findes på Danske Gymnasiers hjemmeside bag login under ”skabeloner og vejledninger, databeskyttelse”.

Kontakt: Julie Sigh, tlf.: 2624 1667.


KOMMENDE KURSER

Bemærk, at mange af vores kurser har tilmeldingsfrist allerede i august.

Økonomistyring for gymnasier – tilmeldingsfrist 24. august 2018 (sidste dag i dag)

Foranlediget af de aktuelle økonomiske udfordringer gymnasierne står midt i, udbyder
vi kurset ӯkonomistyring for gymnasierne, som afholdes 26.- 27. september 2018
på Comwell Kellers Park i Vejle.  Kurset giver redskaber til en tæt budgettering og budgetopfølgning, indsigt i årsrapportens bestanddele og deres indbyrdes sammenhænge samt viden om de statslige regler og styringsprincipper. Kurset henvender sig til gymnasieledere.

Den lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse – tilmeldingsfrist 30. august 2018

Kurset afholdes 2.- 4. oktober 2018 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads.
Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum.

Sociale medier – tilmeldingsfrist 31. august 2018

Kurset ”Sociale medier” afholdes 9. – 10. oktober 2018 på Comwell Korsør.
Kurset giver dig viden og konkret træning i at bruge sociale medier professionelt og at forstå og mestre de mekanismer, der kan vinde medietid, skabe værdifulde netværk, forbedre samarbejder, samle folk om en sag og sikre branding. Kurset henvender sig til gymnasieledere og de medarbejdere, som arbejder med kommunikation og sociale medier på gymnasierne.

Bestyrelsesarbejdet i teori og praksis – tilmeldingsfrist 1. september 2018

Gymnasiebestyrelsernes fireårige funktionsperiode er udløbet, og der er udpeget nye medlemmer til bestyrelserne for den kommende periode. Danske Gymnasier og Gymnasiernes Bestyrelsesforening udbyder derfor i samarbejde kurser for bestyrelserne – ét i Jylland og ét på Sjælland.

•    Den 10. september 2018 kl. 10.00 – 16.00 på Aarhus Katedralskole
•    Den 12. september 2018 kl. 10.00 – 16.00 på Gefion Gymnasium

Kurset henvender sig til bestyrelsernes formandskab, rektor og eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer.

Ledelse af studieretninger, team og projekter – tilmeldingsfrist 3. september 2018

Kurset ”Ledelse af studieretninger, team og projekter” består af fire undervisningsgange på følgende datoer:

1. undervisningsgang 4. oktober 2018
2. undervisningsgang 7. november 2018
3. undervisningsgang 6. december 2018
4. undervisningsgang 22. januar 2019

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Korsør.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, der har funktioner som teamledere, studieretningsledere/koordinatorer eller er projektledere, og som ønsker at styrke ledelseskompetencerne i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk 
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf.: 3318 8261.