Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 33/2019

Tillæg til ansatte psykologer

En medlemsskole har kontaktet sekretariatet med et spørgsmål vedrørende honorering af ansatte psykologer på skolen, herunder hvorvidt psykologer på selvejende institutioner har krav på et centralt aftalt tillæg, når vedkommende har eller opnår autorisation.
Psykologer ansættes i henhold til akademikeroverenskomsten, hvorefter der er adgang til lokalt at aftale løndele i form af funktions- og kvalifikationsløn samt resultatløn til medarbejderne. Dette sker enten som en individuel lønaftale eller ved en forhåndsaftale.
Sekretariatet har været i dialog med STUK, som har oplyst, at der på gymnasieområdet ikke er indgået forhåndsaftaler med Dansk Psykolog Forening om tillæg. Dette indebærer, at et eventuelt tillæg for autorisation eller opnåelse heraf alene kan tildeles som et lokalt forhandlet kvalifikationstillæg.
De forhåndsaftaler, der er indgået vedrørende psykologer i Staten, kan findes under ”Staten” på Dansk Psykologforenings hjemmeside.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf. 3318 8266

IT-Camp for piger

Aarhus Universitet afholder igen i år IT-Camp for piger, der går i gymnasiet eller har sabbatår. Målet er at inspirere flere piger til at tage en IT-uddannelse og at vise dem, at IT også er for piger. Campen er særligt relevant for dem, som har interesse for matematik, teknologi, innovation eller design.
Campen foregår i skolernes efterårsferie d. 16-18. oktober 2019, og i løbet af de tre dage, den varer, får deltagerne et indblik i studielivet og en smagsprøve på uddannelserne Datalogi og IT-produktudvikling. Pigerne bliver introduceret til programmering, design og teknologi gennem både forelæsninger, workshops, øvelser og oplæg.
Campen foregår på Aarhus Universitet, og det er gratis at deltage, da kost og logi er sponsoreret af forskellige danske virksomheder. Campen er arrangeret af frivillige studerende fra datalogi og IT-produktudvikling med støtte fra Datalogisk Institut.
For at sprede budskabet om Campen er der lavet flyers med yderligere information, som kan deles med elever eller lærere på gymnasiet, og eventuelt jeres sociale medier. Derudover er der lavet et bud på en besked, som kan lægges op på skolens intranet.
Tilmelding til venteliste og yderligere information.
Kontakt: IT-Campens sekretariat

KOMMENDE KURSER

KURSUS I LOKAL INTERESSEVARETAGELSE
– TILMELDINGSFRIST DEN 1. SEPTEMBER 2019

Kurset i lokal interessevaretagelse afholdes den 10. september 2019 på Nyborg Gymnasium.
Det sætter fokus på, hvordan gymnasierne generelt kan spille ind i forhold til kommunernes ønsker om et sammenhængende uddannelsestilbud til kommunens børn og unge med fokus på fx digitalisering, sprog, STEM, åben skole og karrierelæring. Og der vil være konkrete nedslagspunkter som fx placering af 10. klasse, samarbejde med UU og brobygning. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der gerne vil arbejde mere strategisk med deres lokale interessevaretagelse.

ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE
– TILMELDINGSFRIST DEN 23. AUGUST 2019

Kurset afholdes den 24.- 25. september 2019 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver dig redskaber til en tæt budgettering og budgetopfølgning, indsigt i årsrapportens bestanddele og deres indbyrdes sammenhænge samt viden om de statslige regler og styringsprincipper.
På kurset berører vi også de aktuelle økonomiske udfordringer gymnasierne står midt i.
Kurset henvender sig til gymnasieledere.

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 29. AUGUST 2019

Kurset afholdes den 1.- 3. oktober 2019 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads.
Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum.

SOCIALE MEDIER
– TILMELDINGSFRIST 30. AUGUST 2019

Kurset afholdes den 3. – 4. oktober 2019 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver dig viden og konkret træning i at bruge sociale medier professionelt og at forstå og mestre de mekanismer, der kan vinde medietid, skabe værdifulde netværk, forbedre samarbejder, samle folk om en sag og sikre branding. Kurset henvender sig til gymnasieledere og de medarbejdere, der har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl mv. på jeres platforme.

LEDELSE AF PERSONALET – HVAD SIGER JURAEN
– TILMELDINGSFRIST 6. SEPTEMBER 2019

Kurset afholdes den 8. – 9. oktober 2019 på Comwell Korsør.
Kursets formål er at give deltagerne overblik over de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. Hvad gælder fra stillingsopslaget, gennem ansættelsen til medarbejderens ophør på gymnasieskolen. Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

KURSUS FOR PÆDAGOGISKE LEDERE
– TILMELDINGSFRIST 20. SEPTEMBER 2019

Kurset afholdes den 23. – 24. oktober 2019 på Comwell Kellers Park i Vejle.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Der er fokus på ledelsesgrundlaget og håndtering af konkrete ledelsesudfordringer. Der er også fokus på at give viden om og redskaber til de styringsmæssige ledelsesopgaver, der ligger i rollen som pædagogisk leder. Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, som ikke tidligere har været på lignende kurser.
Læs mere om kurset og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261