Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 33/2017


Nye ansigter i sekretariatet

I løbet af sommeren har vi desværre måtte sige farvel til gode kolleger her i sekretariatet. Heldigvis har vi hurtigt fået nye ansættelser på plads og har her efter ferien kunnet byde velkommen til Birgitte Vestermark og Jonas Høgh Jeppesen.

Birgitte er uddannet journalist og har flere års erfaring bl.a. fra Ritzaus Bureau og Danmarks Radio. Birgitte skal hjælpe os med at fortælle omverdenen om det almene gymnasiums kvaliteter og styrker. 
Birgitte kan kontaktes på biv@danskegymnasier.dk og tlf. 33188264.

Jonas, der overtager jobbet som økonomi- og analysekonsulent, er uddannet statskundskaber og har erfaring med tilsvarende opgavevaretagelse i Ingeniørforeningen IDA.
Jonas kan kontaktes på jhj@danskegymnasier.dk og tlf. 33188269.
Kontakt: Helle Otte tlf.: 2421 1281Vejledninger til gymnasiebekendtgørelsen og læreplaner

De første vejledninger til gymnasiebekendtgørelsen er nu lagt op på undervisningsministeriets hjemmeside. Her findes blandt andet vejledninger om grundforløb og undervisningstid mv. Der vil løbende blive lagt flere vejledninger op. 

Ligeledes er vejledningerne til fag og læreplaner nu tilgængelig på ministeriets hjemmeside. 
Kontakt: Louise Westmark, tlf.: 3318 8267

Brug af elevbilleder på internettet 

Offentliggørelse af billeder af genkendelige personer på internettet betragtes som en elektronisk behandling af personoplysninger, som skal behandles efter persondataloven. 

Ønsker en skole at bruge elevbilleder på sin hjemmeside, er det derfor vigtigt, at skolen indledningsvist afdækker, hvorvidt offentliggørelsen af billedet kræver samtykke fra personen, som er afbildet.  

I vurderingen skal der sondres mellem situationsbilleder og portrætbilleder. Situationsbilleder defineres som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet. Det kunne f.eks. være gæster til en koncert eller legende børn i en skolegård. Modsætningen hertil er portrætbilleder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer. 

Udgangspunktet er, at situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke, mens det som altovervejende hovedregel kræver samtykke at offentliggøre portrætbilleder på internettet. 
Hvis en skole ønsker at offentliggøre portrætbilleder eller klassebilleder af eleverne på sin hjemmeside, må det derfor kun ske, hvis skolen inden offentliggørelsen indhenter et udtrykkeligt samtykke fra hver enkelt elev på billedet, eller dennes forældre afhængig af elevens alder.

Danske Gymnasier har været i dialog med Datatilsynet om, hvordan man sondrer mellem situations- og portrætbilleder. Tilsynet har i den forbindelse oplyst, at skolen ved vurdering af, hvorvidt der er tale om et portræt- eller situationsbillede skal kigge på formålet med billedet. Hvis en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet, vil der være tale om et situationsbillede. Antallet af elever på billedet vil dermed ikke være afgørende, men derimod formålet. 

For at situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke, skal de desuden være harmløse, dvs. de pågældende personer på billeder på ikke føle sig udstillet, krænket eller udnyttet, f.eks. i kommercielt øjemed.  Brug af billeder – herunder også situationsbilleder –  vil i disse tilfælde kræve et samtykke fra personerne på billederne. 

Et samtykke skal være frivilligt, specifikt og informeret. Der behøves ikke nødvendigvis indhentes et samtykke for hvert enkelt billede, men der vil være behov for en vis afgrænsning f.eks. ”billeder optaget i skoletiden”, ”billeder optaget til skolens arrangementer”, hvor billederne tænkes anvendt samt til hvilket formål. 
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266


Økonomistyring for gymnasier – tilmeldingsfrist den 21. august 2017

Foranlediget af de aktuelle økonomiske udfordringer gymnasierne står midt i, udbyder vi kurset ”Økonomistyring for gymnasierne”, der afholdes den 13. – 14. september 2017 på Comwell Korsør. 
Kurset giver redskaber til en tæt budgettering og budgetopfølgning, indsigt i årsrapportens bestanddele og deres indbyrdes sammenhænge samt viden om de statslige regler og styringsprincipper. Kurset henvender sig til gymnasieledere.

Læringskompetencer som redskab til at give feedback og fremme motivation – tilmeldingsfrist den 22. august 2017

Kurset ” Læringskompetencer som redskab til at give feedback og fremme motivation” afholdes hhv. den 5. september 2017 i København og den 12. september 2017 i Århus.
Kurset er udviklet af Kalundborg Gymnasium, som vil dele ud af erfaringerne med at bruge CLARA til at sætte spotlight på, hvad læring er, og hvordan personlige læringskompetencer kan forbedres. På kurset introduceres deltagerne til Crick Learning for Resilient Agency (CLARA) som et redskab til at styrke elevers læringskompetencer, feedback og motivation. Kurset kan bruges som afsæt til at udvikle egne læringsprojekter, hvor fokus er på at udvikle og måle læringsprocesser fremfor læringsprodukter.
Kurset henvender sig til lærere og ledelse som søger et redskab til at arbejde med læring og feedback. Det kan være en mindre gruppe bestående af et lærerteam eller en større gruppe som for eksempel pædagogisk udvalg.

Klar til ledelse – tilmeldingsfrist den 25. august 2017

Kurset ”Klar til ledelse” består af to moduler på følgende datoer:
•    Den 25. – 26. september 2017
•    Den 15 – 16. november 2017
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.  Begge moduler afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle. På kurset lægges der vægt på at have motivation og talent for ledelse. 

Introduktion til ledelsesarenaen – kursus for nye pædagogiske ledere – tilmeldingsfrist den 25. august 2017

Kurset afholdes den 27. – 28. september 2017 på Comwell Kellers Park i Vejle.  
Kursets formål  er at komme rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution med fokus på ledelsesgrundlaget og håndtering af konkrete ledelsesudfordringer og dilemmaer. Der vil være oplæg fra erfarne ledere og rådgivere samt inspiration til god gymnasieledelse fra konsulenter med kendskab til gymnasieverdenen.
Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, der for nylig er tiltrådt og som ikke tidligere har været på lignende kurser.

Sociale medier – tilmeldingsfrist den 28. august 2017

Kurset ”Sociale medier” afholdes den 9. – 10. oktober 2017 på Comwell Kellers Park.

Kurset giver dig viden og konkret træning i at bruge sociale medier professionelt og at forstå og mestre de mekanismer, der kan vinde medietid, skabe værdifulde netværk, forbedre samarbejder, samle folk om en sag og sikre branding. Kurset henvender sig til gymnasieledere og de medarbejdere, som arbejder med kommunikation og sociale medier på gymnasierne.

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse – tilmeldingsfrist den 1. september 2017

Kurset afholdes den 3. – 5. oktober 2017 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling tlf.: 3318 8260