Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 3/2018

Tilrettede pjecer om studieretningsvalg

Nogle af jer har måske opdaget, at vores pjecer til studieretningsvalget har været fjernet fra hjemmesiden i nogle dage. Det skyldes, flere af jer har meldt tilbage og påpeget forskellige ”børnesygdomme”, som er vanskelige at undgå, når man afprøver et nyt koncept. De skulle nu være kureret, men hvis nogle af jer allerede har lagt pjecerne på nettet, vil det være en god idé at lægge dem op igen, da linkene ellers muligvis ikke fungerer. Vi beklager ulejligheden. Vi har i sekretariatet været glade for jeres respons, ros så vel som kritik og hører fortsat gerne fra jer – også hvis I har gode ideer til andet informationsmateriale, I kunne have brug for.
Kontakt: Birgitte Vestermark tlf: 3318 8264

Ændringer i UNI-Login: Nye sikkerhedstiltag i UNI-Login

Styrelsen for It og Læring (STIL) planlægger at ændre i UNI-Login med henblik på at gøre det mere sikkert. I første omgang er der overordnet tale om følgende ændringer:

•    Alle UNI-Logins brugeradministratorer skal skifte adgangskode
•    Begrænsning af de oplysninger, der vises om brugeren i UNI-Logins brugeradministration
•    Krav om brug af NemID for at få adgang til UNI-Logins brugeradministration
•    Inaktive brugeradministratorer I UNI-login fratages deres rettighed.

STIL sender brev ud til skolerne om de konkrete ændringer i starten af næste uge.
Kontakt: Jonas Høgh Jeppesen, tlf.: 3318 8269

Datatilsynets afgørelse om en medarbejders hemmelige optagelser af samtaler med sin chef

Ved afgørelse af 22. december 2017 fandt Datatilsynet, at en medarbejders hemmelige optagelse af to samtaler, som medarbejderen havde haft med sin chef i forløbet op mod medarbejderens afskedigelse, i det konkrete tilfælde var berettiget.
Læs afgørelsen på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside:
 Kontakt: Julie Sigh, tlf.: 2624 1667

Visning af spillefilm

I forlængelse af tidligere orienteringer i Nyhedsbrevet om aftaledækningen på licenser ved visning af spillefilm er forholdet mellem de to rettighedsorganisationer på området: AVU-medier og MPLC (Motion Picture Licensing Company) nu afklaret.

En del gymnasier har i en længere årrække benyttet en rammeaftale med AVU-medier, hvori filmproducenter repræsenteret af MPLC har været med i aftalen. I perioden 2010-2017 har AVU-medier derfor kunnet tilbyde én samlet licens, der har dækket langt størstedelen af filmproducenterne på markedet. Det er ikke tilfældet mere, idet MPLC fra 1. januar 2018 ikke længere er repræsenteret i AVU-medier’s aftale på området. Det betyder, at gymnasierne skal forholde sig til behovet for aftaler hos hhv. AVU-medier og/eller MPLC. Begge organisationer er legitime udbydere af spillefilmlicenser.

Det er ophavsretligt påkrævet at have tilladelse fra ophavsmændene, hvis der foretages en offentlig fremførelse af spillefilmen. Det kan være tilfældet ved brug af spillefilm i eller udenfor undervisningen. Når man skal vurdere, hvorvidt man har behov for en eller begge spillefilmsaftaler, er det relevant at stille sig følgende spørgsmål:

•    Hvornår er der tale om offentlig fremførelse af spillefilm?
•    Hvilke filmproducenter dækker aftalen?
•    Giver aftalen mulighed for at streame film?
•    Giver aftalen mulighed for at vise spillefilm udenfor undervisningen?

Ovenstående spørgsmål er komplekse og delvis uafklarede. Komplekse forstået på den måde, at de to aftaler fra hhv. AVU-medier og MPLC er forskellige i deres indhold og rækkevidde, hvilket gør spørgsmålet om tilpasning til skolernes nuværende brug af spillefilm vanskelig. Uafklaret forstået på den måde, at AVU-medier og MPLC rent ophavsretligt ikke er enige om, hvilken type aktivitet aftalerne dækker.

Det er derfor vigtigt, at gymnasierne er opmærksomme på, hvilke film, der vises og om visningen af filmene er dækket af den/de aftaler gymnasierne har.
Kontakt: Jonas Høgh Jeppesen, tlf.: 3318 8269

Reguleringsordninger – Lønoversigt og tjenesterejser

I forbindelse med reguleringsordningen for ansatte i staten udgav Finansministeriet tilbage i december en foreløbig lønoversigt. Opgørelsen af lønudviklingen hos Danmarks Statistik gav ikke anledning til at ændre reguleringsprocenten, og Moderniseringsstyrelsen har nu rettet udgivelsen til at være endelig. Dvs. at procentreguleringen fortsat er 5,7703 pct.
Se lønoversigten her. Gymnasielærere findes under den fællesakademiske lønskala på side 31.

Derudover har Moderniseringsstyrelsen udgivet cirkulære om satsreguleringen for tjenesterejser pr. 1 januar 2018. De regulerede satser kan findes i bilagene til cirkulæret.
Kontakt: Jonas Høgh Jeppesen, tlf.: 3318 8269

Inspirationsdag for digitale ildsjæle den 8. februar 2018

Er der mon stadig et par digitale frontløbere, der har glemt at melde sig til Danske Gymnasiers inspirationsdag for gymnasiernes digitale ildsjæle den 8. februar fra 9.30 til 16.00 på Fredericia Gymnasium? Så fortvivl ikke. I kan nå det endnu.

Kom og hør om Fremtidens hybrid undervisning, om digitalisering i gymnasiereformen, digital dannelse og blended learning. Det vil også være muligt at få indblik i praktiske erfaringer fra et konkret projekt, der skal forbedre den digitale trivsel på gymnasiet.

Dagen er dedikeret lærere, faglige koordinatorer og ledere, der arbejder med udvikling af undervisning og elevernes læring ved hjælp af it og digitale platforme.
Det er gratis at deltage. Tilmeld dig her
 Kontakt: Birgitte Vestermark tlf: 3318 8264

KOMMENDE KURSER

DATOÆNDRING – Ledelse af studieretninger, team og projekter – tilmeldingsfrist den 8. februar 2018

Kurset ”Ledelse af studieretninger, team og projekter” består af fire undervisningsgange på følgende datoer:

1. undervisningsgang den 7. marts 2018
2. undervisningsgang den 5. april 2018
3. undervisningsgang den 8. maj 2018
4. undervisningsgang den 7. juni 2018

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Korsør.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, der har funktioner som teamledere, studieretningsledere/koordinatorer eller er projektledere, og som ønsker aktivt at styrke ledelseskompetencerne i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

Arbejdsmiljøuddannelsen – tilmeldingsfrist den 9. februar 2018

Kurset afholdes den 13. – 15. marts 2018 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads.
Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling 33 18 82 61