Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 27/2019 – ekstraordinært

Problemer med tjeklister i optagelse.dk

I forlængelse af sidste uges manglende data og fejl i tjeklisterne i Optagelse.dk har sekretariatet fortsat modtaget henvendelser i starten af denne uge. Bekymringen går på, om man på baggrund af ufuldstændige data kommer til at kalde elever til optagelsesprøve, som måske ikke skulle have været det. Sekretariatet har været i kontakt med STUK og STIL og gjort opmærksom på, at skolerne er underlagt et voldsomt tidspres, fordi det ikke var muligt at tilgå tjeklisterne allerede den 24. juni, grundet grundskolernes udfordringer med indberetning af karakterer.

Hvis der fortsat er skoler, der oplever problemer, er det muligt at få kontakt til STIL på gymnasiereform-hotlinen: 7021 2156.

Kontakt: Jenny Bøving Arendt, 3318 8363