Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 24/2018

Datatilsynets fortolkning af EU-dom om Facebook

EU-Domstolen har den 5. juni 2018 afsagt en dom om bl.a. dataansvaret for såkaldte fansider på Facebook (også kaldet Facebook-sider – ikke at forveksle med privatpersoners Facebook-profiler).
Dommen fastslår bl.a., at Facebook og administratoren af fansiden har et fælles dataansvar for behandlingen af personoplysninger, som bliver indsamlet i forbindelse med besøg på den pågældende fanside.
Datatilsynet giver nu sin vurdering af, hvad dommen i en dansk kontekst betyder for administratorer af fansider på Facebook, og hvad de bør være opmærksomme på for at leve op til databeskyttelseslovgivningen.
Se vurderingen fra Datatilsynet.
Danske Gymnasier vil løbende følge udviklingen i sagen.
Kontakt: Julie Sigh,tlf: 2624 1667

Tilmelding til årets FIP-kurser åbner den 22. juni kl. 10

Det kommende skoleårs FIP-kurser fokuserer på de udfordringer, som reformimplementeringen giver i de enkelte fag og i de nye faglige samspilsformer, samt et særligt fokus på digital dannelse og digitale kompetencer i fagene. Omdrejningspunktet er elevernes motivation og faglige udbytte, lærersamarbejde og videndeling gennem en praksisorienteret og dialogbaseret proces i det faglige miljø på den enkelte institution.
Der afholdes både de normale FIP-kurser samt tre korte Leder-FIP-kurser for hf/stx. De korte kurser arrangeres tre steder i landet og har fokus på at klæde lederne på til faglige og fagdidaktiske udviklingssamtaler i forbindelse med implementeringen af reformen – også her er et særligt fokus på digital dannelse og digitale kompetencer i fagene.
Yderligere information og tilmelding på GL-E’s hjemmeside,
FIP- kurserne koster 600 kr., og de kortere Leder-FIP-kurser koster 400 kr.
Kontakt: Camilla Huniche,tlf: 60227622

KOMMENDE KURSER

Der bliver i øjeblikket løbende udbudt kurser på kursusportalen.
Bemærk at mange af dem allerede har tilmeldingsfrist i starten af august, så kom til tasterne og tilmeld jer.

Kurser for bestyrelser

Gymnasieskolerne har fået nye bestyrelser. I den anledning planlægger Gymnasiernes Bestyrelsesforening og Danske Gymnasier at holde to kurser hhv. i Århus og København i efteråret 2018.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen:
•    Den 10. september 2018 i Århus
•    Den 12. september 2018 i København
Kursusbeskrivelse og tilmelding følger snarest på kursusportalen
 

Ledelse af studieretninger, team og projekter – tilmeldingsfrist den 1. august 2018

Kurset ”Ledelse af studieretninger, team og projekter” består af fire undervisningsgange på følgende datoer:
1. undervisningsgang den 4. september 2018
2. undervisningsgang den 4. oktober 2018
3. undervisningsgang den 7. november 2018
4. undervisningsgang den 6. december 2018
Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Korsør.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, der har funktioner som teamledere, studieretningsledere/koordinatorer eller er projektledere, og som ønsker aktivt at styrke ledelseskompetencerne i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

Økonomistyring for gymnasier – tilmeldingsfrist den 24. august 2018

Foranlediget af de aktuelle økonomiske udfordringer gymnasierne står midt i, udbyder
vi kurset ”Økonomistyring for gymnasierne”, der afholdes den 26.-27. september 2018
på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver redskaber til en tæt budgettering og budgetopfølgning, indsigt i årsrapportens bestanddele og deres indbyrdes sammenhænge samt viden om de statslige regler og styringsprincipper. Kurset henvender sig til gymnasieledere.

Den lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse – tilmeldingsfrist den 30. august 2018

Kurset afholdes den 2.-4. oktober 2018 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads.
Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum.

Sociale medier – tilmeldingsfrist den 31. august 2018

Kurset ”Sociale medier” afholdes den 9. -10. oktober 2018 på Comwell Korsør.
Kurset giver dig viden og konkret træning i at bruge sociale medier professionelt og at forstå og mestre de mekanismer, der kan vinde medietid, skabe værdifulde netværk, forbedre samarbejder, samle folk om en sag og sikre branding. Kurset henvender sig til gymnasieledere og de medarbejdere, som arbejder med kommunikation og sociale medier på gymnasierne.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261