Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 24/2017

Gratis materiale om fake news

I sidste uges Nyt fra Sekretariatet fremgik nedenstående indlæg. Desværre var det indsatte link ikke korrekt og formlen kunne ikke umiddelbart udfyldes. Det korrekte link er: https://response.questback.com/danskegymnasier/ydjdiy4rtj
Danmarks Biblioteksforening har i samarbejde med Zetland udgivet bogen ”Den der råber lyver – mediebrugerens manual til løgnens tidsalder” med støtte fra bl.a. TrygFonden. Foreningen vil afsøge muligheden for at udsende en række klassesæt til interesserede gymnasier. Gymnasier der kunne være interesserede i at modtage et eller flere gratis klassesæt bedes udfylde denne formular.
Kontakt: Niels Erik Rasmussen 3318 8273

Da mange af vores tilmeldingsfrister ligger lige inden eller umiddelbart efter sommerferien, vil vi opfordre til, at man tilmelder sig allerede nu.


Ledelse af studieretninger, team og projekter
Tilmeldingsfrist den 18. juli 2017

Kurset ”Ledelse af studieretninger, team og projekter” består af fire undervisningsgange på følgende datoer: 
1. undervisningsgang den 29. august 2017
2. undervisningsgang den 27. september 2017
3. undervisningsgang den 26. oktober 2017
4. undervisningsgang den 16. november 2017
Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Køge Strand.  
Kurset henvender sig til gymnasielærere, der har funktioner som teamledere, studieretningsledere/koordinatorer eller er projektledere, og som ønsker aktivt at styrke ledelseskompetencerne i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium. 


Økonomistyring for gymnasier
Tilmeldingsfrist den 2. august 2017

Foranlediget af de aktuelle økonomiske udfordringer gymnasierne står midt i, udbyder vi kurset ”Økonomistyring for gymnasierne”, der afholdes den 13. – 14. september 2017 på Comwell Korsør. 
Kurset giver redskaber til en tæt budgettering og budgetopfølgning, indsigt i årsrapportens bestanddele og deres indbyrdes sammenhænge samt viden om de statslige regler og styringsprincipper. Kurset henvender sig til gymnasieledere. 


Klar til ledelse
Tilmeldingsfrist den 14. august 2017

Kurset ”Klar til ledelse” består af to moduler på følgende datoer:
•    Den 25. – 26. september 2017
•    Den 15 – 16. november 2017
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.  Begge moduler afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle. På kurset lægges der vægt på at have motivation og talent for ledelse. 

Introduktion til ledelsesarenaen – kursus for nye pædagogiske ledere
Tilmeldingsfrist den 16. august 2017

Kurset afholdes den 27. – 28. september 2017 på Comwell Kellers Park i Vejle.  
Kursets formål  er at komme rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution med fokus på ledelsesgrundlaget og håndtering af konkrete ledelsesudfordringer og dilemmaer. Der vil være oplæg fra erfarne ledere og rådgivere samt inspiration til god gymnasieledelse fra konsulenter med kendskab til gymnasieverdenen.
Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, der for nylig er tiltrådt og som ikke tidligere har været på lignende kurser.


Læringskompetencer som redskab til at give feedback og fremme motivation
Tilmeldingsfrist den 22. august 2017

Kurset ” Læringskompetencer som redskab til at give feedback og fremme motivation” afholdes hhv. den 5. september 2017 i København og den 12. september 2017 i Århus.
Kurset er udviklet af Kalundborg Gymnasium, som vil dele ud af erfaringerne med at bruge CLARA til at sætte spotlight på, hvad læring er, og hvordan personlige læringskompetencer kan forbedres. På kurset introduceres deltagerne til Crick Learning for Resilient Agency (CLARA) som et redskab til at styrke elevers læringskompetencer, feedback og motivation. Kurset kan bruges som afsæt til at udvikle egne læringsprojekter, hvor fokus er på at udvikle og måle læringsprocesser fremfor læringsprodukter.
Kurset henvender sig til lærere og ledelse som søger et redskab til at arbejde med læring og feedback. Det kan være en mindre gruppe bestående af et lærerteam eller en større gruppe som for eksempel pædagogisk udvalg.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling 33 18 82 61