Nyhedsbrev

Ferietemadage

Som tidligere oplyst har sekretariatet været i gang med at planlægge to store ferie-temadage om den nye ferielov og den nye ferieaftale i staten. Dagene skulle oprindeligt være afholdt i maj måned, hvilket vi desværre har måtte udskyde på grund af COVID-19. Det er nu fastlagt, at dagene i stedet afholdes i august måned.
Da vi ikke finder det hensigtsmæssigt at samle for mange personer i samme lokale pga. smittefare, har vi splittet temadage op i 5 dage – én dag i hver region med plads til 50 deltagere pr. dag.  Dagene er målrettet brugeren af reglerne ude på skolerne, dvs. primært det administrative personale samt økonomimedarbejdere. Deltagerne tilmelder sig efter først-til-mølle princippet.
Vi vil på kurset vil vi bl.a. gå i dybden med følgende emner:
•    Optjening af ferie
•    Afvikling af ferie
•    Overførsel af ferie
•    Ferie på forskud
•    Feriehindringer
•    Ferie til elever
•    Betaling under ferie, herunder ferie med løn, ferietillæg og feriegodtgørelse
Oplægsholdere er: advokat Lene Damkjær Christensen og advokat Casper Lauritzen
Læs mere om temadagene og tilmeld dig her
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

KOMMENDE KURSER

TEMADAGE OM DEN NYE FERIELOV
– TILMELDINGSFRIST DEN 1. JULI 2020

Der afholdes temadage om den nye ferielov én i hver region. Temadagene henvender sig til brugere af den nye ferielov, dvs. primært det administrative personale samt økonomimedarbejdere. Temadagene afholdes:
•    Mandag den 24/8-2020 kl. 10-15 på Roskilde Katedralskole
•    Tirsdag den 25/8-2020 kl. 10-15 på Rosborg Gymnasium
•    Onsdag den 26/8-2020 kl. 10-15 på Aarhus Katedralskole
•    Torsdag den 27/8-2020 kl. 10-15 på Nørresundby Gymnasium
•    Fredag den 28/8-2020 kl. 10-15 på Rysensteen Gymnasium

LEDELSE AF STUDIERETNINGER, TEAM OG PROJEKTER
– TILMELDINGSFRIST DEN 7. AUGUST 2020

Kurset ”Ledelse af studieretninger, team og projekter” består af fire undervisningsgange på følgende datoer:
1. undervisningsgang den 1. september 2020
2. undervisningsgang den 1. oktober 2020
3. undervisningsgang den 2. november 2020
4. undervisningsgang den 25. november 2020
Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, der har funktioner som teamledere, studieretningsledere/koordinatorer eller er projektledere, og som ønsker aktivt at styrke ledelseskompetencerne i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

REALISERING AF STRATEGIEN – TILMELDINGSFRIST DEN 14. AUGUST 2020

Kurset ”Realisering af strategien” er for ledelsesteamet og afholdes den 14.-15. september 2020 på Comwell Korsør. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen.

ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE – TILMELDINGSFRIST DEN 21. AUGUST 2020

Kurset ”Økonomistyring for gymnasierne” afholdes den 22.-23. september 2020 på Comwell Korsør. Kurset giver redskaber til en tæt budgettering og budgetopfølgning, indsigt i årsrapportens bestanddele og deres indbyrdes sammenhænge samt viden om de statslige regler og styringsprincipper. På kurset berører vi også de aktuelle økonomiske udfordringer gymnasierne står midt i. Kurset henvender sig til gymnasieledere.

SOCIALE MEDIER – TILMELDINGSFRIST 28. AUGUST 2020

Kurset ”Sociale Medier” afholdes den 29.-30. september 2020 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver dig viden og konkret træning i at bruge sociale medier professionelt og at forstå og mestre de mekanismer, der kan vinde medietid, skabe værdifulde netværk, forbedre samarbejder, samle folk om en sag og sikre branding. Kurset henvender sig til gymnasieledere og de medarbejdere, der har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl mv. på jeres platforme.

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
TILMELDINGSFRIST 27. AUGUST 2020

Kurset afholdes den 29. september-1. oktober 2020 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads.
Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261