Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 23/2019 – ekstraordinært

Mulig fejl ved indlæsning af karakterer i Lectio

Sekretariatet er netop blevet opmærksom på, at Lectio formentlig kun har indlæst 2 karakterer (dansk og matematik) ud af alle de årskarakterer, som skal danne udgangspunkt for en vurdering af, om en elev er uddannelsesparat og dermed skal til samtale og optagelsesprøve. Sekretariatet opfordrer derfor skoler, der bruger Lectio til at gå i dialog med dem om hurtigst muligt at få rettet fejlen. Skolerne bedes desuden sikre sig, at elever er blevet vurderet på det korrekte datagrundlag og sende nye breve til elever, som er blevet vurderet forkert. Det  korrekte karaktergennemsnit og den samlede uddannelsesparathedsvurdering kan findes på optagelse.dk.
STUK sender senere i dag opdateret information om optagelsesprocessen til samtlige skoler.