Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 23/2018

Danske Gymnasier på Folkemødet

I den kommende uge er der Folkemøde på Bornholm og Danske Gymnasier er i den forbindelse vært ved tre arrangementer.
Et hvor vi præsenterer foreningens bud på et nyt og mere fleksibelt ungdomsuddannelsessystem, et der handler om digitalisering i ungdomsuddannelserne og et der handler om dannelse. Læs mere om arrangementerne på hjemmesiden, på Twitter @DanskeGymnasier og på Facebook.
Danske Gymnasiers bestyrelsesmedlemmer og rektorer er desuden repræsenteret ved en række andre events på Folkemødet.
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf: 3318 8264

Danske Studerendes Andelsselskab søger skoler til pilotprojekt om bæredygtighed

Ønsker I som institution at opbygge en grønnere profil med stærk elevinddragelse og på samme tid opnå en mærkbar værdi; økonomisk såvel som for jeres elever og for skolen udadtil? Danske Studerendes Andelsselskab (DSA) er netop nu på udkig efter skoler, der er interesserede i at være en del af dette spændende projekt – i første omgang som et pilotprojekt på udvalgte skoler.
Projektet involverer elever i en proces, hvor de certificerer deres skole ud fra en vifte af forskellige konkrete bæredygtighedstiltag. Det vil i høj grad være skolen selv – undervisere, administration og ledelse – der vil skabe forandringerne ved at gøre små ting anderledes i hverdagen. Samme initiativ bliver på 10. år afviklet i Storbritannien med stor succes, hvor deltagende skoler oplever både reelle økonomiske besparelser og stort elevengagement.
Er man interesseret i at deltage eller blot høre nærmere, kan DSA kontaktes via Udviklingskonsulent Jens Bonde Mikkelsen
Danske Studerendes Andelsselskab er ejet af en række elev- og studenterorganisationer, heriblandt Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 3318 8267

Link til Undervisningsministeriets overbliksdahsboard

I sidste uge fortalte vi her i nyhedsbrevet, at Undervisningsministeriet har lanceret et nyt værktøj, som giver et mere overskueligt overblik over de enkelte gymnasiers forskellige nøgletal f.eks. elevtal, eksamenskarakterer og frafald. Vi er blevet gjort opmærksom på, at linket til overbliksdashboardet ikke virker. Det skulle det gøre nu. Beklager ulejligheden.
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf: 3318 8264

 

KOMMENDE KURSER

Der bliver i øjeblikket løbende udbudt kurser på kursusportalen.
Bemærk at mange af dem allerede har tilmeldingsfrist i starten af august, så kom til tasterne og tilmeld jer.

Kurser for bestyrelser

Gymnasieskolerne har fået nye bestyrelser. I den anledning planlægger Gymnasiernes Bestyrelsesforening og Danske Gymnasier at holde to kurser hhv. i Århus og København i efteråret 2018.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen:
•    Den 10. september 2018 i Århus
•    Den 12. september 2018 i København
Kursusbeskrivelse og tilmelding følger snarest på Danske Gymnasiers kursusportal

Ledelse af studieretninger, team og projekter – tilmeldingsfrist den 1. august 2018

Kurset ”Ledelse af studieretninger, team og projekter” består af fire undervisningsgange på følgende datoer:
1. undervisningsgang den 4. september 2018
2. undervisningsgang den 4. oktober 2018
3. undervisningsgang den 7. november 2018
4. undervisningsgang den 6. december 2018
Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Korsør.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, der har funktioner som teamledere, studieretningsledere/koordinatorer eller er projektledere, og som ønsker aktivt at styrke ledelseskompetencerne i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

Økonomistyring for gymnasier – tilmeldingsfrist den 24. august 2018

Foranlediget af de aktuelle økonomiske udfordringer gymnasierne står midt i, udbyder
vi kurset ”Økonomistyring for gymnasierne”, der afholdes den 26. – 27. september 2018
på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver redskaber til en tæt budgettering og budgetopfølgning, indsigt i årsrapportens bestanddele og deres indbyrdes sammenhænge samt viden om de statslige regler og styringsprincipper. Kurset henvender sig til gymnasieledere.

Den lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse – tilmeldingsfrist den 30. august 2018

Kurset afholdes den 2. – 4. oktober 2018 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads.
Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum.

Sociale medier – tilmeldingsfrist den 31. august 2018

Kurset ”Sociale medier” afholdes den 9. – 10. oktober 2018 på Comwell Korsør.
Kurset giver dig viden og konkret træning i at bruge sociale medier professionelt og at forstå og mestre de mekanismer, der kan vinde medietid, skabe værdifulde netværk, forbedre samarbejder, samle folk om en sag og sikre branding. Kurset henvender sig til gymnasieledere og de medarbejdere, som arbejder med kommunikation og sociale medier på gymnasierne.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261