Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 22/2018

 

Offentliggørelse af dashboards på det gymnasiale område d. 31. maj 2018

Undervisningsministeriet lancerede torsdag d. 31. maj 2018 et nyt værktøj, som gennem brug af grafik giver et giver et mere overskueligt overblik over de enkelte gymnasiers forskellige nøgletal og f.eks. elevtal, eksamenskarakterer og frafald.
Værktøjet består dels af overbliksdashboards og dels af detaljerede dashboards for studenternes karakterer.

Opdaterede principper og takster for censorudligning

Principperne for udligning af censorudgifter for almene gymnasieuddannelser, drevet af Gymnasiefællesskabet, er opdateret med nye takster.
Takst for udgående skriftlig censorvirksomhed udgør 354 kr. pr. time og dækker omkostninger til løn, pension, særlig feriegodtgørelse, AES, AUB, ATP og flexjobpulje.
Takst for udgående mundtlig censorvirksomhed udgør 708 kr. I timelønnen ligger en kompensation for de ressourcer, censorskolen må afsætte for at varetage censoropgaven, herunder tid til forberedelse og tid som på anden måde ikke bliver dækket af den medtagne rejsetid og den i stx-bekendtgørelsen angivne eksaminationstid.
Principperne findes på Danske Gymnasiers hjemmeside under Skoledrift/Censur og på Gymnasiefællesskabets hjemmeside, hvor man kan læse mere om Censorbanken.
Kontakt: Spørgsmål til administration af censorbankudligningsordningen rettes til Censorbanken, telefon 4633 2058 fra kl. 10-14.

KOMMENDE KURSER

Efterårets kurser er nu ved at komme på kursusportalen, og der vil løbende blive udbudt flere.
Bemærk at nogle allerede har tilmeldingsfrist i starten af august, så kom til tasterne og tilmeld jer.

Ledelse af studieretninger, team og projekter – tilmeldingsfrist den 1. august 2018

Kurset ”Ledelse af studieretninger, team og projekter” består af fire undervisningsgange på følgende datoer:
1. undervisningsgang den 4. september 2018
2. undervisningsgang den 4. oktober 2018
3. undervisningsgang den 7. november 2018
4. undervisningsgang den 6. december 2018
Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Korsør.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, der har funktioner som teamledere, studieretningsledere/koordinatorer eller er projektledere, og som ønsker aktivt at styrke ledelseskompetencerne i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

Den lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse – tilmeldingsfrist den 30. august 2018

Kurset afholdes den 2.-4. oktober 2018 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads.
Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum.

Sociale medier – tilmeldingsfrist den 31. august 2018

Kurset ”Sociale medier” afholdes den 9. – 10. oktober 2018 på Comwell Korsør.
Kurset giver dig viden og konkret træning i at bruge sociale medier professionelt og at forstå og mestre de mekanismer, der kan vinde medietid, skabe værdifulde netværk, forbedre samarbejder, samle folk om en sag og sikre branding. Kurset henvender sig til gymnasieledere og de medarbejdere, som arbejder med kommunikation og sociale medier på gymnasierne.

Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring – tilmeldingsfrist den 21. september 2018

Kurset ” Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring” afholdes den 29.-30. oktober 2018 på Comwell Korsør.
Kurset giver viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive feedback. Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261