Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 21/2019 – ekstraordinært om ferie

Idékatalog – ferieafholdelse ifm. overgangen til en ny ferielov

Overgangen til en ny ferieordning i 2020 giver behov for, at hver enkelt institution gør sig konkrete overvejelser om, hvordan overgangen gribes an. I overgangsåret 2020 vil der være et forkortet ferieår fra 1. maj – 31. august. Det forkortede ferieår indebærer, at der højst vil være 16,64 dages ferie til rådighed til afholdelse for den enkelte i sommeren 2020 og at der samtidig vil opstå et øget antal nettoarbejdstimer for de ansatte. Derfor er det nødvendigt, at hver enkelt institution gør sig konkrete overvejelser om sit behov for arbejdskraft, sin økonomiske formåen, om der er ekstra opgaver, institutionen har behov for at få løst, og om der er tiltag, institutionen kan gøre brug af for at tilpasse sig et øget antal nettoarbejdstimer.
Sekretariatet har udarbejdet et idékatalog, som kan bruges i forbindelse med planlægning af det kommende år. I idékataloget peges der på mulige greb, som den enkelte institution kan gøre brug af i forbindelse med sin planlægning. Idekataloget ligger på danskegymnasier.dk/for-medlemmer/skoledrift/ under fanebladet ”Løn og personale”
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273, Christina Dyhr, tlf: 3318 8266 eller Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269