Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 21/2018

Ministeren inviterer hhx og stx til udveksling i Frankrig

Som led i regeringens sprogstrategi har undervisningsministeren lavet en aftale med sin franske kollega om et udvekslingsprogram for gymnasieelever i skoleåret 2018/19. De danske elever skal blive dygtigere til fransk og klogere på det franske og danske undervisningssystem, samfund og kultur.
Udvekslingen starter allerede i efteråret 2018 og kan bestå af enten et kort ophold på 10 dage eller et længerevarende på 3-4 uger. Hhx- og stx-institutioner kan ansøge om at deltage, og der udvælges 20 skoler til projektet. Ministeren har sendt en personlig invitation til alle hhx- og stx-rektorer, og derudover findes der flere informationer om ansøgningsprocedurer her. Ansøgningsfristen er fredag den 8. juni 2018 kl. 12.00.

50-års undersøgelsen er fagligheden i gymnasiet

Ministeriet har netop offentliggjort sin længeventede 50 års undersøgelse af fagligheden i gymnasiet.

Undgå markedsføring af alkohol

Diskoteker og rejsearrangører må ikke markedsføre alkohol til børn og unge under 18 år.  Men det er forekommet, at diskoteker har annonceret for egne arrangementer (f.eks. efterfester) på fest- og cafeudvalgenes sider. Dette er ifølge Markedsføringsloven ulovligt. Det er også ulovligt via plakater og lign. at annoncere for alkohol på uddannelsesinstitutioner. Diskoteker eller andre private virksomheder må som udgangspunkt heller ikke gøre brug af børn og unge i salgs- og markedsføringsøjemed af alkohol.
Det hænder desuden, at elever selv ”reklamerer” for alkohol til gymnasiefester på festudvalgets side på Facebook. Dette er ikke ulovligt, men problematisk, idet sprogbrugen nogle gange kammer over, og drukkulturen fremhæves. Eleverne gør det for at være seje, men glemmer, at der til festerne også skal være plads til unge, som ikke drikker alkohol. Her kan den festansvarlige tage fat i festudvalget og skolens cafeudvalg, så man i stedet reklamerer gennem skolens side på Facebook – i stedet for på egne sider. I det hele taget kan et tæt samarbejde mellem elever og ledelse forebygge uhensigtsmæssig markedsføring.
Oplever man direkte markedsføring af alkohol på sociale medier, som henvender sig til skolens elever, kan man kopiere linket, eventuelt supplere med et screenshot/foto og sende det til Alkohol & Samfund. Organisationen har desuden en klageformular på sin hjemmeside. Alkohol & Samfund anmelder direkte til Forbrugerombudsmanden.
Kontakt projektmedarbejder Ina Johansen fra Alkohol & Samfund på mail eller tlf.: 41 29 17 69.

Mød Danske Gymnasier på Folkemødet 2018

Er du på Bornholm i dagene 14. – 16. juni 2018, så læg vejen forbi et af de debatarrangementer, som Danske Gymnasier enten selv eller sammen andre arrangerer. Vi skal bl.a. debattere nye bud på et ungdomsuddannelsessystem og digitalisering.
Læs mere om debatterne på Danske Gymnasiers hjemmeside.
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf: 33 18 82 64.

Databeskyttelsesforordningen er trådt i kraft

Den længe ventede databeskyttelsesforordning er nu gældende i Danmark. Det betyder, at den hidtidige gældende person datalov ikke længere finder anvendelse.
Fremadrettet er det således databeskyttelsesforordningen samt den danske supplerende lov, databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23-05-2018), der finder anvendelse.
Kontakt: Julie Sigh, tlf: 2624 1667

Danske Gymnasiers privatlivspolitik

Fra i dag, den 25. maj 2018 gælder den nye databeskyttelsesforordning (GDPR) i hele EU. Det er vigtigt for Danske Gymnasier, at du føler dig tryg ved den måde, vi håndterer dine personlige oplysninger.
I Danske Gymnasiers privatlivspolitik kan du se hvilke oplysninger, vi håndterer, hvad vi anvender dem til, hvor længe vi gemmer dem, samt hvilke rettigheder du har.
Privatlivspolitikken kan findes på Danske Gymnasiers hjemmeside
Kontakt: mail@danskegymnasier.dk 

Orientering om dataansvar mv. for de it-systemer som STIL stiller til rådighed for undervisningssektoren

En vigtig del af grundlaget for databeskyttelse er en dataansvarlig for alle databehandlinger. Med dataansvaret følger en række forpligtelser i relation til den registrerede og ansvaret for behandlingssikkerhed m.m.
På undervisningsområdet stiller STIL (Styrelsen for It og Læring) en række administrative it-systemer til rådighed for bl.a. undervisningsinstitutioner. For at sikre klarhed over hvem der er dataansvarlig for databehandlinger i disse systemer, har STIL udarbejdet to cirkulæreskrivelser.
De to cirkulæreskrivelser fastlægger på en gennemsigtig måde, hvilket ansvar og forpligtelser parterne har.
For spørgsmål henvises til spørgsmål/svar på STIL’s hjemmeside, som løbende opdateres, og hvor det er muligt overordnet at orientere sig om udmeldinger vedrørende dataansvar for databehandlinger på undervisningsområdet.
STIL kan kontaktes via STIL’s support eller telefonisk på 7021 2153.
Læs STIL’s udmelding på Danske Gymnasiers hjemmeside (under persondata)
Kontakt: Julie Sigh, tlf: 2624 1667

Databeskyttelse – ny vejledende tekst om tilsyn med databehandlere og underdatabehandlere

Når man som dataansvarlig benytter sig af databehandlere, skal man dels indgå en databehandleraftale, dels påse sikkerheden hos databehandleren. En ny vejledende tekst fra Datatilsynet forklarer, hvordan tilsynet kan finde sted.
Tilsynsvejledningen kan findes her: 
Kontakt: Julie Sigh, tlf: 2624 1667