Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 21/2017


Lukket for rådgivning i forbindelse med Kristi himmelfart

I forbindelse med Kristi Himmelfart er sekretariatets rådgivning lukket fredag den 26. maj. Vi er tilbage ved telefonerne mandag den. 29. maj. God ferie.

Gymnasiereform: Nye læreplaner og ny bekendtgørelse 

Den nye bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser og de nye læreplaner er nu på plads. Danske Gymnasiers kommentarer til bekendtgørelsen og læreplaner kan læses på danskegymnasier.dk
Se Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser og Læreplaner 2017
Kontakt: Louise Westmark, tlf. 33188267

Hvordan og hvornår skal et ph.d.-forløb medtælles i adjunkt/lektor-tillægget

Danske Gymnasier får løbende spørgsmål om, hvornår og hvordan et ph.d.-forløb skal medtælles i adjunkt/lektor-tillægget. Sekretariatet har derfor været i dialog med Undervisningsministeriet, som har oplyst, at det afgørende for beregning af adjunkt/lektor-tillægget helt overordnet er det antal år, vedkommende har undervist på gymnasialt eller højere niveau.

I forhold til et ph.d.-forløb er den generelle praksis ifølge en tidligere udtalelse fra Moderniseringsstyrelsen, at der for vurderingen af ph.d.-stipendiaters undervisningsanciennitet maksimalt kan medregnes et halvt års undervisningsanciennitet i forhold til adjunkt/lektor-tillægget.
Undervisningsancienniteten skal således fastsættes ved en individuel vurdering af den ansattes dokumenterede undervisningserfaring ved ansættelsen. Det ligger dog efter Moderniseringsstyrelsens opfattelse i normeringen på 840 timers pligtarbejde, at man maksimalt kan medregne et halvt års undervisningserfaring fra et ph.d.-forløb, med mindre, der er dokumentation for, at den ansatte har udført mere arbejde (i form af undervisning på gymnasialt eller højere niveau) for universitetet, end vedkommende havde pligt til.

Er det ansættende gymnasium usikker på indholdet eller omfanget af den relevante undervisningsanciennitet i ansøgerens ph.d.-forløb, kan skolen med fordel bede den pågældende om at indhente en redegørelse fra universitetet herom.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266