Nyhedsbrev

Forlængelse af restriktionerne

BUVM har offentliggjort de retningslinjer, der er gældende under nedlukningen af uddannelserne, som indtil videre er forlænget frem til d. 7. februar 2020.
BUVM’s nyhed om forlængelsen af nedlukningen kan læses her:
De til enhver tid gældende retningslinjer kan læses her:
Derudover opfordrer BUVM alle til at holde sig orienterede i spørgsmål og svar på BUVM’s hjemmeside, som løbende opdateres.
Kontakt: Peter Bech Sørensen, tlf: 3318 8267

Trepartsaftale om genindførsel af lønkompensation og genindførsel af krav om afholdelse af feriedage m.v. forlænges

Med forlængelsen genindføres mulighed for, at virksomhederne kan varsle ferie for den enkelte lønmodtager svarende til én feriedag optjent efter ferieloven eller én afspadseringsdag med løn eller – hvis medarbejderen ikke har tilstrækkelig ferie eller afspadsering svarende til en dag – afholde tjenestefri i én dag uden løn pr. lønkompenserende måned (28 kalenderdage), når medarbejderne er hjemsendt på lønkompensation. Ordningen kan være relevant på det gymnasiale område i situationer, hvor fx rengøring- eller kantine drives af selvstændige virksomheder. Det vil så være disse virksomheder, der kan søge om kompensationen.
Læs mere om ordningen og selv aftalen her.
Aftalen forlænges foreløbig frem til, at de skærpede restriktioner ophører.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, Tlf: 26 37 13 19

Spørgsmål særligt om opstart af nye hold i januar

Nedlukningen af uddannelserne gør det særligt problematisk at skulle starte nye hold op i januar. Derfor har BUVM gjort særligt opmærksom på to svar i FAQ’en, som retter sig mod det. BUVM skriver:
I lyset af at der på flere uddannelser er nye hold, som starter op her i januar, vil vi gøre opmærksom på to nye spørgsmål-svar, der d.d. er offentliggjort på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, som I kan se her. Spørgsmålene ligger under overskriften ”Særligt om nedlukning”, og spørgsmålene lyder:

  • Kan nye elever og kursister kort, for eksempel ½ -2 dage, komme ind fysisk på en ungdoms- eller voksenuddannelsesinstitution, der er under nedlukning, for at få en introduktion til it m.v., hvis de ikke kender uddannelsesinstitutionen?
  • Har det konsekvenser for elever og kursisters adgang til SU, hvis institutioner vælger at udskyde opstart i januar?

Kontakt: Peter Bech Sørensen, tlf: 3318 8267

Tilbud om phd i undervisningen er stadig muligt på trods af Corona

DTU’s tilbud, om at gymnasierne kan booke phd-studerende til at besøge undervisningen, er stadig aktivt, selvom Covid-19-nedlukningen er en realitet.
Mange af besøgene er mulige at afvikle over Zoom, så der er en mulighed for at give undervisningen et supplement, som måske kan være en god variation til det, der ellers kan lade sig gøre under nedlukningen.
Udbuddet af phd-emner, der kan bookes suppleres løbende, og der er netop i det nye år kommet 30 nye muligheder til.
Kontakt: Peter Bech Sørensen, tlf: 3318 8267

Danmarks læringsfestival og Skolemessen afvikles i år som et fælles online arrangement

Børne- og Undervisningsministeriet inviterer i samarbejde med Professionshøjskolernes Centre for Undervisningsmidler (CFU) til Danmarks Læringsfestival (læremiddeludstilling og konference) i Bella Center.
I år bliver set-uppet dog noget anderledes, da arrangørerne har valgt at sammenlægge læringsfestivalen og Skolemessen til én stor fælles online event fra den 1.–4. marts.
Konferenceindholdet strækker sig fra dagtilbud over grundskole til forberedende grunduddannelse (FGU), erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og voksen- og efteruddannelse. Derudover er der en række tværgående keynotes et særligt spor om ordblindhed og andre læsevanskeligheder.
Se mere om i programmet, der løbende opdateres.
I år har skolerne mulighed for at købe en såkaldt “institutionsbillet”, der giver hele skolens personale adgang til konferencedelen til samme pris, som normalt giver adgang for 1-3 personer.
Det er gratis at deltage i festivalens udstillingsdel, hvor over 100 leverandører af læremidler og andre ressourcer er til stede og hvor man kan tage på ’fagdate’ – et uformelt, kort fagteammøde, hvor den fælles interesse for et givent område er det bærende element. Børne- og Undervisningsministeriet har naturligvis også have en stand på udstillingen. Det er gratis at deltage i festivalens udstilling.
Du kan læse mere om udstillingen, se det foreløbige konferenceprogram samt tilmelde skolen her.
Kontakt: Tina Schack, Styrelsen for IT og Læring

Novo Nordisk Fonden uddeler stipendier til naturvidenskabsdidaktik

Novo Nordisk Fonden uddeler stipendier til lærere, som ønsker at tage en Master i scienceundervisning. Masteruddannelsen er en treårig uddannelse, tilrettelagt så kursisterne kan arbejde ved siden af studiet.
Læs mere om uddannelsen og mulighederne for at søge stipendier her:
Novo Nordisk Fondens hjemmeside
Facebook
Deadline for ansøgning om stipendier er d. 3. maj 2020.

KOMMENDE KURSER

STRATEGISK KOMMUNIKATION OG KRISEKOMMUNIKATION
– TILMELDINGSFRIST 29. JANUAR 2021

Kurset afholdes den 4.-5. marts 2021 på Comwell Korsør.
Dette kursus handler for det første om, hvordan du som leder bliver mere bevidst om din kommunikation, og hvordan du kan kommunikere på en måde, så der er tydelighed om budskaber, rammer og værdier. For det andet handler det om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du skal tilrettelægge din kommunikation, når krisen rammer.
Kurset henvender sig til gymnasieledere, der ønsker at få styrket grundlaget for den interne og eksterne kommunikation samt de personlige kommunikationskompetencer. Er ledelsen ved at formulere en (ny) kommunikationsstrategi og -plan, kan det være hensigtsmæssigt, at der deltager flere fra samme skole.

KURSUS FOR PÆDAGOGISKE LEDERE
– TILMELDINGSFRIST 5. MARTS 2021

Kurset afholdes den 7.-8. april 2021 på Comwell Korsør.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Du vil også blive introduceret for emner som ledelse af gymnasieskolens kerneydelse, arbejdet i ledelsesteamet, gymnasieskolens formelle struktur og organisering, forvaltningsmæssig håndtering af personalesager, ledelsesopgaven som pædagogisk leder mm. Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, som ikke tidligere har været på lignende kurser.

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 26. MARTS 2021

Kurset afholdes den 20.-21. april 2021 på Comwell Korsør.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261