Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 02/2018

 

Forældres ret til sorgorlov

Begge forældre skal have ret til orlov, hvis de mister deres barn efter fødslen. Derfor er der med finanslovsaftalen for 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti, nu afsat 22 millioner kroner varigt om året til sorgorlov.
Formålet med lovforslaget er bl.a. at ligestille forældres ret til fravær, således at fædre og medmødre på samme måde som mødre har ret til op til 14 ugers fravær, hvis barnet er dødfødt, dør eller bortadopteres inden den 32. uge efter fødslen. Efter de nuværende regler har fædre og medmødre ingen særskilt ret til fravær i sådanne situationer, men kun ret til at afholde 2 ugers fædre- eller medmødreorlov inden for de første 14 uger efter fødslen. Hvis faderen eller medmoderen allerede har afholdt disse 2 uger ved barnets død eller bortadoption, er der efter de nuværende regler ikke ret til yderligere fravær.
Det forventes, at de nye regler træder i kraft den 1. februar 2018.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Tilmelding til Ledelsestræf 2018

Så er der åbnet for tilmelding til årets Ledelsestræf, der finder sted 1.-2. marts på Hotel Nyborg Strand. I forbindelse med tilmeldingen vil I blive bedt om at melde jer til to sessioner, som finder sted om fredagen. Der er seks sessioner at vælge mellem og formiddagsessionerne er identiske med eftermiddagsessionerne.
Husk også at der umiddelbart inden Ledelsestræffet afholdes Regionsmøder for Pædagogiske Ledere og generalforsamling i GymLF samt medlemsmøde i GL.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling tlf: 3318 8261

Temadag om datalovgivningen 26.februar 2018

Danske Gymnasier afholder en temadag omkring databeskyttelse og i særdeleshed databeskyttelsesforordningen.
Temadagen vil blive afholdt den 26. februar kl. 10-15 på Frederecia Gymnasium, så sæt derfor kryds i kalenderen allerede nu.
Nærmere information omkring tilmelding og program følger snarest.
Kontakt: Julie Sigh, tlf: 2614 6731

Workshop: Eksamensplanlægning for nyere eksamensplanlæggere – tilmeldingsfrist 26. januar 2018

Igen i år udbyder vi workshop om eksamensplanlægning for nye eksamensplanlæggere.
Workshoppen afholdes 2 steder i landet hhv. :
•    Det Frie Gymnasium den 7. februar 2018 kl. 14-16
•    Odder Gymnasium den 8. februar 2018 kl. 14-16
På workshoppen introducerer erfarne eksamensplanlæggere til best practise i eksamensplanlægningen. Gennem erfaringsudveksling behandles blandt andet mulighederne for et godt samspil mellem den lokale og den nationale eksamensplanlægning. Desuden lægger workshoppen op til netværksdannelse mellem eksamensplanlæggere.
Workshoppen henvender sig til nye eksamensplanlæggere samt eksamensplanlægger med begrænset erfaringer, der ønsker vidensdeling og/eller netværk.
Læs mere om workshoppen og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling tlf: 3318 8261

Inspirationsdag for digitale ildsjæle

Der er fortsat ledige pladser på Danske Gymnasiers inspirationsdag for gymnasiernes digitale ildsjæle.
Det er 8. februar fra 9.30 til 16.00 på Frederecia Gymnasium.
Kom og hør om Fremtidens hybrid undervisning, om digitalisering i gymnasiereformen, digital dannelse og blended learning.
Det vil også være muligt at få indblik i praktiske erfaringer fra et konkret projekt, der skal forbedre den digitale trivsel på gymnasiet.
Dagen er dedikeret lærere, faglige koordinatorer og ledere, der arbejder med udvikling af undervisning og elevernes læring ved hjælp af it og digitale platforme.
Det er gratis at deltage.
Tilmelding her.
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf: 3318 8264

Danmarks Læringsfestival 2018

Den 6.-7. marts er der mulighed for at blive klogere på digitalisering i undervisnigen, når Danmarks Læringsfestival løber af stablen. Festivalen har fokus på netop det digitale og zoomer i oplæg og workshops ind på digital dannelse, dataetik og på de fagprofessionelles kompetencer i den digitaliserede undervisning.
Læs mere om festivalen og programmet her.

KOMMENDE KURSER

SIDSTE CHANCE FOR TILMELDING: Ledelse af studieretninger, team og projekter – tilmeldingsfrist den 12. januar 2018

Kurset ”Ledelse af studieretninger, team og projekter” består af fire undervisningsgange på følgende datoer:
1. undervisningsgang den 2. februar 2018
2. undervisningsgang den 7. marts 2018
3. undervisningsgang den 5. april 2018
4. undervisningsgang den 8. maj 2018
Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Korsør.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, der har funktioner som teamledere, studieretningsledere/koordinatorer eller er projektledere, og som ønsker aktivt at styrke ledelseskompetencerne i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

Arbejdsmiljøuddannelsen – tilmeldingsfrist den 9. februar 2018

Kurset afholdes den 13. – 15. marts 2018 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads.
Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 33 18 82 61