Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 2/2017

Fastsættelse af tillæg for tilsyn med samlinger (GL-overenskomstens § 8)

Danske Gymnasier har været i dialog med Undervisningsministeriet vedrørende fastsættelsen af størrelsen på tillæg tildelt efter GL-overenskomstens § 8 for pasning af samlinger.

Ministeriet har i den forbindelse oplyst sekretariatet, at samlingspasningstillægget skal fastsættes på baggrund af elevtallet ved skoleårets start, således at eventuelle senere udsving i elevgrundlaget i løbet af skoleåret ikke medfører, at tillægget skal justeres i løbet af skoleåret.

Herudover har ministeriet oplyst, at fastsættelsen af tillæggets størrelse skal baseres på antallet af elever og ikke på antallet af årselever.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266

Nyt cirkulære om satsregulering for tjenesterejser

På grund af fejl i det tidligere cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser har Moderniseringsstyrelsen netop udsendt et nyt cirkulære. Det nye cirkulære erstatter det tidligere udsendte cirkulære af 21. december 2016 om satsregulering for tjenesterejser pr. 1. januar 2017, som Danske Gymnasier har omtalt i sit nyhedsbrev nr. 1/2017.

Der er sket følgende fejlrettelser i cirkulæret:
•    Indsat fodnotehenvisninger i bilag 2.
•    Rettet en trykfejl i bilag 5, note 1.
•    Rettet i angivelsen af hoteldispositionsbeløbet for Danmark i cirkulærebemærkningerne.

Læs det nye cirkulære her
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266

Workshop: Eksamensplanlægning for nyere eksamensplanlæggere – tilmeldingsfrist 16. januar 2017

Workshoppen afholdes på Odder Gymnasium den 8. februar 2017 kl. 14-16 og
på Det Frie Gymnasium den 6. februar 2017 kl. 14-16.

På workshoppen introducerer erfarne eksamensplanlæggere til best practise i eksamensplanlægningen. Gennem erfaringsudveksling behandles blandt andet mulighederne for et godt samspil mellem den lokale og den nationale eksamensplanlægning. Desuden lægger workshoppen op til netværksdannelse mellem eksamensplanlæggere.

Workshoppen henvender sig til nye eksamensplanlæggere samt eksamensplanlægger med begrænset erfaringer, der ønsker vidensdeling og/eller netværk.
Læs mere om workshoppen og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Louise Westmark, tlf: 3318 8267

It-ildsjæledag – tilmeldingsfrist 20. januar 2017

Danske Gymnasiers digitaliseringsudvalg sætter mandag den 30. januar 2017 rammen for syv inspirerende oplæg fra ildsjæle og eksperter, der er langt fremme med brugen af it i undervisningen. Dagen er dedikeret lærere, faglige koordinatorer og ledere, der arbejder med udvikling af undervisning og elevernes læring ved hjælp af it og digitale platforme. Det fulde program kan findes på danskegymnasier.dk, hvor der også er tilmelding.

Arrangementet finder sted mandag d. 30. januar på Fredericia Gymnasium, kl. 9.30-16.00
Kontakt: Niels Erik Rasmussen, 3318 8273