Nyhedsbrev

Drejebog til optagelsesprocessen 2020

STUK har udarbejdet en drejebog til årets optagelsesproces. Den indeholder en tidsplan samt frister for, hvornår den enkelte institution skal gøre hvad.
Af drejebogen fremgår det blandt andet, at der anvendes lokale censorer til den ”fleksible” optagelsesprøve, som institutionerne i år selv sætter en dato for i perioden den 19.-29. juni. Senest den 2. juni 2020 skal institutionerne indberette to lokale censorer samt den lokale dato for afholdelse af optagelsesprøven i XPRS.
I forhold til fastsættelse af lokal dato for afholdelse af optagelsesprøven er det værd at være opmærksom på, at selv om denne kan fastsættes til afholdelse allerede den 19. juni, så vil institutionerne først kunne tilgå prøveresultaterne fra folkeskolens afsluttende prøver i Optagelse.dk den 20. juni, og senest den 22. juni vil institutionerne kunne tilgå en tjekliste i Optagelse.dk. På baggrund af oplysningerne i Optagelse.dk vil tjeklisterne give et bud på, om den enkelte ansøger opfylder adgangskravene eller ej. Det er dog den enkelte institutions ansvar at sikre, at ansøgeren opfylder adgangskravene. Hurtigst muligt herefter indkalder institutionen de ansøgere, der skal til optagelsesprøve- og samtale.
Kontakt: Specialkonsulent i STUK, Hanne Woller, tlf: 3395 5335,
Kontakt i sekretariatet: Camilla Huniche, tlf:6022 7622

Erindring om ansøgningsfrist til pulje til bedre uddannelsesdækning og eud-grundforløb på gymnasier mv.

Ansøgningsfristen til puljen til bedre uddannelsesdækning samt til udbud af eud-grundforløb er 10. juni 2020. Ansøgningsfristen for nye udbud er samtidig rykket frem i forhold til tidligere år, så den også er den 10. juni. Børne- og Undervisningsministeriet har primo marts 2020 sendt information direkte til skolerne. Informationen kan også findes på danskegymnasier.dk under Skoledrift/Institutionsstruktur.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

KOMMENDE KURSER

LEDELSE AF STUDIERETNINGER, TEAM OG PROJEKTER
– TILMELDINGSFRIST DEN 7. AUGUST 2020

Kurset ”Ledelse af studieretninger, team og projekter” består af fire undervisningsgange på følgende datoer:
1. undervisningsgang den 1. september 2020
2. undervisningsgang den 1. oktober 2020
3. undervisningsgang den 2. november 2020
4. undervisningsgang den 25. november 2020
Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, der har funktioner som teamledere, studieretningsledere/koordinatorer eller er projektledere, og som ønsker aktivt at styrke ledelseskompetencerne i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

REALISERING AF STRATEGIEN
– TILMELDINGSFRIST DEN 14. AUGUST 2020

Kurset ”Realisering af strategien” er for ledelsesteamet og afholdes den 14.-15. september 2020 på Comwell Korsør. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen.

ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE
– TILMELDINGSFRIST DEN 21. AUGUST 2020

Kurset ”Økonomistyring for gymnasierne” afholdes den 22.-23. september 2020 på Comwell Korsør. Kurset giver redskaber til en tæt budgettering og budgetopfølgning, indsigt i årsrapportens bestanddele og deres indbyrdes sammenhænge samt viden om de statslige regler og styringsprincipper. På kurset berører vi også de aktuelle økonomiske udfordringer gymnasierne står midt i. Kurset henvender sig til gymnasieledere.

SOCIALE MEDIER – TILMELDINGSFRIST 28. AUGUST 2020

Kurset ”Sociale Medier” afholdes den 29.-30. september 2020 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver dig viden og konkret træning i at bruge sociale medier professionelt og at forstå og mestre de mekanismer, der kan vinde medietid, skabe værdifulde netværk, forbedre samarbejder, samle folk om en sag og sikre branding. Kurset henvender sig til gymnasieledere og de medarbejdere, der har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl mv. på jeres platforme.

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 27. AUGUST 2020

Kurset afholdes den 29. september-1. oktober 2020 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads.
Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261