Nyhedsbrev

Vejledning til arbejde med fagligt løft og trivsel

BUVM har udgivet en vejledning som udfolder rammerne og giver inspiration til, hvordan gymnasierne kan udnytte de midler, der er udmøntet til fagligt løft og styrket trivsel.
Vejledningen indeholder følgende overskrifter:

 • Fagligt løft
  – Ekstra undervisning, herunder to-lærerordning
  – Prioritering i fagene
  – Omprioritering i forhold til interne prøver
  – Omlagt undervisning med eksempler
 • Trivsel
 • Økonomi og tilrettelæggelse

Vejledningen findes her.

Indbetaling af indefrosne feriemidler til fonden Lønmodtagernes Feriemidler

Der har i nogen tid været usikkerhed om, hvornår man kan begynde at indbetale de indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler. Hvis man ønsker det, så er det allerede nu (siden februar 2021) muligt at påbegynde frivillig indbetaling. Indbetalingen kan ske på én gang, eller i rater over en periode. Vælger man at vente med at indbetale, så skal der på baggrund af en årlig opgørelse fra fonden stadig ske en lovpligtig indbetaling for de medarbejdere, der har forladt arbejdsmarkedet.
Den årlige opkrævning for medarbejdere, der har forladt arbejdsmarkedet, sker i juli måned (første gang juli 2021), og den årlige indeksering af midlerne meldes ud senest 31. maj.
LD skriver mere om indbetalingen her.

Ministeriets Ugebrev om Covid-19

Danske Gymnasier samler ministeriets ugebreve om Covid-19. De er tilgængelige for Danske Gymnasiers medlemsinstitutioner bag login under siden Covid-19

CeFU færdiggør 1. sæson i podcastserie om ungdomslivet

Nu er det 10. og sidste afsnit i CeFUs podcastserie 10 tendenser i ungdomslivet udkommet. Det 10. afsnit, som afrunder 1. sæson, har titlen Unges skaberkraft og kulturudvikling, og handler netop om unge, som aktivt fravælger uddannelsessystemet for at gøre noget andet.
Podcastserien, som er produceret af Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet, dykker ned i ungdomslivet, og tager livtag med brændende aktuelle forandringstendenser i ungdomslivet. Serien er lavet i anledning af centrets 20 års jubilæum.
Find og læs mere om hele podcastserien her: 10 tendenser i ungdomslivet

KOMMENDE KURSER

 

WEBINAR I LOKAL INTERESSEVARETAGELSE
– TILMELDINGSFRIST 10. MAJ 2021

Webinaret afholdes den 18. maj 2020 kl. 14-16 i ZOOM.
Her vil Maria Steno, kommunikationsrådgiver og forfatter til bogen Lokal Lobbyisme, fortælle om, hvordan gymnasierne kan styrke deres lokale interessevaretagelse over for de kommunale og regionale beslutningstagere. Der sættes særligt fokus på, hvordan gymnasierne bedst udnytter de muligheder, der ligger i efterårets kommunal- og regionsvalg. Undervejs vil Maria Steno dele viden og erfaringer fra andres lokale interessevaretagelse samt lægge op til refleksion og erfaringsudveksling mellem deltagerne. Webinaret henvender sig til gymnasieledere, der gerne vil arbejde mere strategisk med deres lokale interessevaretagelse.

KURSUS FOR PÆDAGOGISKE LEDERE
– TILMELDINGSFRIST 2. JULI 2021

Kurset afholdes den 30.-31. august 2021 på Comwell Korsør.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Du vil også blive introduceret for emner som ledelse af gymnasieskolens kerneydelse, arbejdet i ledelsesteamet, gymnasieskolens formelle struktur og organisering, forvaltningsmæssig håndtering af personalesager, ledelsesopgaven som pædagogisk leder mm. Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, som ikke tidligere har været på lignende kurser.

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 18. AUGUST 2021

Kurset afholdes den 20.-22. september 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 27. AUGUST 2021

Kurset afholdes den 28.-29. september 2021 på Comwell Korsør.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 2. SEPTEMBER 2021

Kurset afholdes den 5.-7. oktober 2021 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261