Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 17/2018

 

Lederes retstilling ved en eventuel konflikt?

Der har været sået tvivl om, hvorvidt en eventuel arbejdsstandsning vil påvirke ledere.
Undervisningsministeriet har derfor opdateret deres OK18-hjemmeside med en række svar på ansættelsesretlige spørgsmål, herunder hvem der er og hvem der ikke er omfattet en eventuel konflikt.
Se mere på https://www.uvm.dk/ok18/ansaettelsesretlige-spoergsmaal
Kontakt: Julie Sigh, tlf: 2624 1667

Årets søgetal for de enkelte skoler.

På de netop afholdte dialogmøder efterspurgte flere deltagere søgetallene for de enkelte skoler. De er nu at finde på Danske Gymnasiers hjemmeside under Statistik og analyse bag login

Høring vedr. de studieadministrative systemer

Danske Gymnasier har haft udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser m.fl. i høring.
I Danske Gymnasiers høringssvar er der bl.a. lagt vægt på at databeskyttelsesforordningen i højere grad bør inddrages i bekendtgørelsen, idet bekendtgørelsen på nuværende tidspunkt kan give et misvisende billede af, at såfremt et system bliver systemrevisionsgodkendt, vil systemet ligeledes overholde databeskyttelsesforordningens krav, hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet.
Høringssvaret kan findes på Danske Gymnasiers hjemmeside.
Kontakt: Julie Sigh, tlf: 2624 1667

Initiativer mod snyd på gymnasierne undervejs

Undervisningsministeriet har i dag meldt ud, at en række nye initiativer skal være med til at forebygge og bekæmpe snyd ved prøverne på de gymnasiale uddannelser. Det er hensigten, at initiativerne skal hjælpe gymnasierne gennem oplysningsmaterialer, anbefalinger og deling af de bedste erfaringer i forhold til at bekæmpe snyd. F.eks. er det meningen, at en hjemmeside om snyd skal inspirere gymnasierne i dette arbejde. En række af initiativerne skal udvikles i samarbejde med gymnasiesektoren, så de bliver så brugbare som muligt for gymnasierne. Det er planen, at initiativerne skal være klar til brug for skolerne inden prøverne i sommeren 2019.
Læs mere om intiativet på Undervisningsministeriets hjemmeside.