Nyhedsbrev

Det statslige overenskomstresultat er vedtaget

Det statslige overenskomstresultat er vedtaget for en ny 3-årig periode, og arbejdet med at implementere resultaterne går nu i gang. Det skriver Medarbejder- og Kompetencestyrelsen i en pressemeddelelse, hvori der også henvises til mere information om resultatet. Danske Gymnasier har lavet et overblik over de dele af resultatet, der har betydning for gymnasieområdet. Det kan findes på danskegymnasier.dk under menupunktet “Skoledrift/overenskomst2021”.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Filvisning på Danske Gymnasiers hjemmeside virker igen

Danske Gymnasiers hjemmeside havde tidligere på ugen problemer med at vise filer. Problemet er nu løst, og man kan igen se og downloade foreningens filer på hjemmesiden.

Nyt værktøj til sociale arrangementer på gymnasierne med mindre alkohol

Alkohol & Samfund har i samarbejde med Danske Gymnasier og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) lanceret et nyt værktøj – GymnasieGuiden. Guiden kan hjælpe gymnasier og elever med at fastholde det lavere alkoholforbrug, der er opstået blandt danske unge under coronapandemien.
Gymnasieguiden tager udgangspunkt i en række gymnasiers gode erfaringer fra fester og caféer, hvor alkoholindtaget er blevet mindsket. Erfaringerne er samlet i en stribe håndgribelige værktøjer, som let kan bruges både før og under et socialt arrangement.
Det enkelte gymnasium skal blot tilvælge de værktøjer, der passer til deres kontekst. Herefter har de en konkret plan for afholdelsen af arrangementet med mindre fokus på alkohol og mere fokus på fællesskab.
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf: 33188264

Røgfri skoletid omfatter både rygning, tobaksvarer, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter

Fra 1. august 2021 skal alle gymnasieskoler sikre røgfri skoletid. Det følger af lov om røgfri miljøer, at formålet blandt andet er at sikre, at børn og unge ikke konfronteres med rygning eller anden brug af tobaksvarer, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter i skoletiden (§ 1). Således er det på skoler, der har optaget børn og unge under 18 år, ikke tilladt for elever at ryge eller anvende tobaksvarer, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter i skoletiden (§ 7a).
Læs mere i Danske Gymnasiers rådgivning om kravene til gymnasieskolerne ifm. indførelse af røgfri skoletid samt Sundhedsministeriets faktaark om røgfri skoletid.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Resultaterne fra første tilsyn med webtilgængelighedsloven er offentliggjort

Digitaliseringsstyrelsen har i efteråret 2020 gennemført det første tilsyn med overholdelse af lov om webtilgængelighed. Nu har styrelsen offentliggjort resultaterne af tilsynet. Styrelsen konkluderer, at 43 pct. af de monitorerede websider ikke overholder standarden i loven.
Grundlæggende betyder webtilgængelighedsloven, at alle myndigheder og offentligretlige organer er forpligtede til at sikre, at deres websteder er tilgængelige for alle borgere uanset handicap og funktionsnedsættelser. Sekretariatet har lavet en guide om webtilgængelighed, som du kan finde på danskegymansier.dk under menupunktet ”Skoledrift” . Her skal du klikke på ”IT, Forvaltning og Persondata” og scrolle ned til overskriften ”Webtilgængelighed”.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 6024 1683

Åben Virksomhed lancerer nyhedsbrev

DA’s initiativ Åben Virksomhed, som udvikler og tilbyder tematiserede undervisningsforløb med tilknytning til en virksomhed, lancerer nu et nyhedsbrev, som interesserede kan tilmelde sig.
Nyhedsbrevet udkommer nogle gange om året og vil bestå i en kort mail med info om nye undervisningsforløb, virksomheder mv. Der bliver to forskellige nyhedsbreve: et til folkeskolen og et til gymnasiet, og man kan vælge de nyhedsbreve, der har interesse.
Læs mere om Åben Virksom hed og tilmeld dig nyhedsbrevet.

Ministeriets Ugebrev om Covid-19

Danske Gymnasier samler ministeriets ugebreve om Covid-19. De er tilgængelige for Danske Gymnasiers medlemsinstitutioner bag login under menupunktet Covid-19

KOMMENDE KURSER

WEBINAR I LOKAL INTERESSEVARETAGELSE
– TILMELDINGSFRIST 10. MAJ 2021

Webinaret afholdes den 18. maj 2020 kl. 14-16 i ZOOM.
Her vil Maria Steno, kommunikationsrådgiver og forfatter til bogen Lokal Lobbyisme, fortælle om, hvordan gymnasierne kan styrke deres lokale interessevaretagelse over for de kommunale og regionale beslutningstagere. Der sættes særligt fokus på, hvordan gymnasierne bedst udnytter de muligheder, der ligger i efterårets kommunal- og regionsvalg. Undervejs vil Maria Steno dele viden og erfaringer fra andres lokale interessevaretagelse samt lægge op til refleksion og erfaringsudveksling mellem deltagerne. Webinaret henvender sig til gymnasieledere, der gerne vil arbejde mere strategisk med deres lokale interessevaretagelse.

KURSUS FOR PÆDAGOGISKE LEDERE
– TILMELDINGSFRIST 2. JULI 2021

Kurset afholdes den 30.-31. august 2021 på Comwell Korsør.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Du vil også blive introduceret for emner som ledelse af gymnasieskolens kerneydelse, arbejdet i ledelsesteamet, gymnasieskolens formelle struktur og organisering, forvaltningsmæssig håndtering af personalesager, ledelsesopgaven som pædagogisk leder mm. Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, som ikke tidligere har været på lignende kurser.

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 18. AUGUST 2021

Kurset afholdes den 20.-22. september 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 27. AUGUST 2021

Kurset afholdes den 28.-29. september 2021 på Comwell Korsør.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 2. SEPTEMBER 2021

Kurset afholdes den 5.-7. oktober 2021 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261