Nyhedsbrev

Sundhedsstyrelsens vejledning og materialer til genåbning af ungdoms – og voksenuddannelser

Sundhedsstyrelsen har lavet et samlet overblik over de sundhedsmæssige forskrifter, der gælder i forbindelse med genåbning af ungdomsuddannelserne.

  • Vejledning om gradvis og kontrolleret genåbning er senest opdateret den 16. april.
    STUK oplyser, at ”rådgivningen fortsat er, at hvis man bor i husstand med en person med påvist COVID-19, må man gerne komme på arbejde, som det fremgår af sundhedsstyrelsens gældende vejledning. Dette vil være rådgivningslinjen, med mindre andet meldes ud på myndighedernes hjemmesider. Såfremt udmeldingerne ændres for børn og elever, som Sundhedsministeren har udtalt, vil det fremgå af vejledningen på SST’s hjemmeside. Det vil også her fremgå, hvis ændringen vil omfatte andre end børn og elever, og hvis der generelt kommer ændringer i retningslinjerne.”

Pr. 16. april lyder vejledningen:
”Hvis man bor i husstand med en person med påvist COVID-19 må man gerne komme i skole eller på arbejde. Der opfordres dog til, at man i sådanne tilfælde er særligt opmærksom på at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd samt være særligt opmærksom på symptomer på sygdom og bliver hjemme, hvis man får symptomer. Personer, der forlader husstanden, skal vaske hænder lige inden hjemmet forlades.”

  • Instrukser til ledelsen og personalet er opdateret den 14. april
    Instrukserne beskriver, hvordan personale skal forholde sig, og hvilke forholdsregler de skal tage.

Sekretariatet følger med i om vejledningerne og instrukserne opdateres og udsender information gennem nyhedsbrevet. Al information til skolerne om COVID-19 kan i øvrigt findes på danskegymnasier.dk under fanebladet COVID-19 bag log-in.
Kontakt Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

UVM’s svar på spørgsmål om åbningen efter corona

Vi får løbende mange spørgsmål fra skolerne om stort og småt mht. reglerne for genåbningen af skolerne.
Vi sender spørgsmålene videre til ministeriet, som løbende opdaterer deres FAQ.
Nogle spørgsmål bliver der givet svar på FAQ’en, mens andre ikke vurderes af generel interesse og derfor blot sendes direkte til os. De svar der ikke kommer på FAQ’en, skriver vi på rektorkonferencen i Teams.
Det ser dog ud til, at langt de fleste svar også finder vej til FAQ’en, og de markerer indlæg med dato og klokkeslæt, så det er nemt at skanne for nye svar.
Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at sende dem gennem os.
Kontakt: Peter Bech Sørensen, tlf: 28694849

Tillægsaftale om eksamensafvikling for ASF-elever

Partierne bag aftalen om eksamensafvikling på de gymnasiale uddannelser har mandag den 13. april indgået en tillægsaftale om, hvordan prøverne skal håndteres for ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelsen) og for eux-elever, som skal afslutte gymnasiale fag, i sommerterminen 2020.
ASF-eleverne skal aflægge prøver på lige fod med øvrige elever i henholdsvis de treårige gymnasiale uddannelser og den toårige uddannelse til hf.

Gratis onlinekursus forklarer Covid-19 og de nødvendige forholdsregler

Forlaget Praxis har udarbejdet et online træningskursus med certifikat til forståelse af COVID-19 og deraf følgende adfærdskodeks. Vi stiller nu kurset frit til rådighed for landets ungdomsuddannelsesinstitutioner.
Med kurset vil eleverne (og deres undervisere) blive introduceret til sygdommen, smitteveje, inkubationstid, personer i særlige risikogrupper etc., men først og fremmest handler kurset om god adfærd baseret på Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Kurset er estimeret til at vare ca. 20 minutter. Da kurset er adaptivt og tilpasser sig den enkelte, kan tidsforbruget dog variere.
På skolen bestemmer I selv, hvordan I vil anvende kurset, som giver jer:
•    Dokumentation for, at eleverne har lært om retningslinjer etc.
•    Mulighed for at følge den enkeltes fremdrift, herunder beståelse af kurset.
•    Mulighed for at kræve eller at opfordre eleverne til at tage kurset, inden de møder i skole.
Skolen tilmelder en kontaktperson til træningskurset.
Efter tilmelding modtager kontaktpersonen link og kode til en film, som eleverne skal bruge for at få adgang til introduktionsvideoen. Se mere om kurset i videoen.

Universiteterne udbyder tillægsuddannelse for at afbøde manglen på latinlærere

For at imødekomme gymnasiernes behov for sproglærere med undervisningskompetence i latin, har universiteterne i en tidsbegrænset periode givet dispensation fra adgangskravet Græsk A. Det betyder, at lærere med pædagogikum i et moderne fremmedsprog på relativt kort tid kan få undervisningskompetence i latin (herunder latindelen af Almen sprogforståelse).
KU udbyder den indledende undervisning i latinsk propædeutik. Af hensyn til lærernes tid ligger første halvdel af propædeutikken i starten af august 2020. Anden halvdel af propædeutikken samt uddannelsens øvrige moduler er tilrettelagt som fjernundervisning med lørdagsseminarer i de følgende semestre. SDU står for kurserne på bachelorniveau og AU varetager kandidatkurserne.
Ansøgningsfrist: 1. juli 2020.
Bemærk, at uddannelsen er tidsbegrænset. Der optages studerende til studiestart på uddannelsen i 2020, 2021 og 2022.
Læs mere om adgangskrav, de enkelte moduler, pris og tilmelding hos Åbent Universitet (KU).

KOMMENDE KURSER

Efterårets kursusudbud er så småt ved at være på plads, og der åbnes løbende op for tilmelding til kurserne. Bemærk at nogle af kurserne allerede har tilmeldingsfrist i august, så tilmeld dig allerede nu, hvis du vil være sikker på en plads.

LEDELSE AF STUDIERETNINGER, TEAM OG PROJEKTER
– TILMELDINGSFRIST 7. AUGUST 2020

Kurset ”Ledelse af studieretninger, team og projekter” består af fire undervisningsgange på følgende datoer:
1. undervisningsgang den 1. september 2020
2. undervisningsgang den 1. oktober 2020
3. undervisningsgang den 2. november 2020
4. undervisningsgang den 25. november 2020
Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, der har funktioner som teamledere, studieretningsledere/koordinatorer eller er projektledere, og som ønsker aktivt at styrke ledelseskompetencerne i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

REALISERING AF STRATEGIEN
– TILMELDINGSFRIST DEN 14. AUGUST 2020

Kurset ”Realisering af strategien” er for ledelsesteamet og afholdes den 14.-15. september 2020 på Comwell Korsør. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen.

ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE
– TILMELDINGSFRIST 21. AUGUST 2020

Kurset ”Økonomistyring for gymnasierne” afholdes den 22.-23. september 2020 på Comwell Korsør. Kurset giver redskaber til en tæt budgettering og budgetopfølgning, indsigt i årsrapportens bestanddele og deres indbyrdes sammenhænge samt viden om de statslige regler og styringsprincipper. På kurset berører vi også de aktuelle økonomiske udfordringer gymnasierne står midt i. Kurset henvender sig til gymnasieledere.

SOCIALE MEDIER – TILMELDINGSFRIST 28. AUGUST 2020

Kurset ”Sociale Medier” afholdes den 29.-30. september 2020 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver dig viden og konkret træning i at bruge sociale medier professionelt og at forstå og mestre de mekanismer, der kan vinde medietid, skabe værdifulde netværk, forbedre samarbejder, samle folk om en sag og sikre branding. Kurset henvender sig til gymnasieledere og de medarbejdere, der har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl mv. på jeres platforme.

EN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 27. AUGUST 2020

Kurset afholdes den 29. september -1. oktober 2020 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads.
Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261