Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 16/2017

Danske Gymnasiers økonomiundersøgelse 2017

Regnskabsåret 2016 er afsluttet. Danske Gymnasier vil gerne have et klarere billede af, hvordan skolernes økonomiske situation ser ud både for 2016 og fremadrettet. Sekretariatet har derfor udsendt et spørgeskema omkring resultatet i dag (21. april). Spørgeskemaet kan besvares på ca. 10 minutter og er åbent for besvarelse til og med fredag den 28. april 2017 kl. 16.00
Kontakt: Niels Erik Rasmussen, 3318 8273

Databeskyttelse – EU’s persondataforordning

I maj 2018 træder EU’s Persondataforordning i kraft. Justitsministeriet analyserer reglerne, og kommer med en betænkning ultimo april 2017. Den kommende databeskyttelsesforordning har skabt øget fokus på det databeskyttelsesretlige område i alle dele af samfundet og ikke mindst i undervisningssektoren. Med henblik på at understøtte institutionernes arbejde med at opfylde kravene til datasikkerhed har Styrelsen for It og Læring etableret en referencegruppe med repræsentanter fra Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier. Der er foreløbig planlagt to aktiviteter. En work-shop i maj 2017 og temamøder om forordningen i efteråret 2017.  Læs mere i nyhedsbrevet fra Styrelsen for It og Læring. Nyhedsbrevet kan også findes på danskegymnasier.dk under Skoledrift/IT og Forvaltning.
Kontakt: Kirsten Overgaard Bach tlf.: 3318 8268

Licensaftaler på film mv.

Mange gymnasier har den seneste tid modtaget en henvendelse fra MPLC om licensaftaler på film og tv-programmer. De fleste gymnasier har allerede en dækkende aftale via AVU-medier herunder mulighed for lovlig streaming af spillefilm via CFUs streamingtjeneste. KL har tidligere omtalt sagen, der er parallel til situationen på grundskoleområdet
Kontakt: Niels Erik Rasmussen, tlf.: 3318 8273


Infomøde om kommende SKI-aftaler på telefoni og data

SKI afholder i samarbejde med Undervisningsministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet (Partnerskab for Effektive Indkøb på de Selvejende institutioner) et infomøde om de kommende aftaler på telefoni- og dataområdet. På mødet gives overblik over hvordan de forpligtende og frivillige indkøbsaftaler kommer til at se ud, og hvad det betyder for en selvejende institutioner, hvis den tilslutter sig de forpligtende aftaler. Der blev udsendt invitation til skolerne i uge 15. Arrangementet afholdes onsdag 10. maj, kl. 9.30 – 13.00 på Syddansk Erhvervsskole i Odense.
Kontakt: Niels Erik Rasmussen, 33188273

Kammeradvokatens arrangement ”Samarbejdsudvalget – rettigheder og forpligtelser?”

Kammeradvokaten afholder et gratis gå-hjem-møde om samarbejdsudvalget og hvilken betydning samarbejdsudvalget har for medarbejdernes og arbejdsgiverens rettigheder og forpligtelser.
Arrangementet holdes i Aarhus 18. maj og i København den 13. juni.
I samarbejdsudvalget har ledelsen pligt til at informere om institutionens seneste og forventede udvikling i aktiviteter og i den økonomiske situation, men det kan være en svær afvejning at beslutte, hvornår der skal ske informering, og hvilke informationer, som skal udleveres. Læs mere om arrangementet og tilmelding.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266