Nyhedsbrev

Gradvis genåbning af gymnasierne efter påske

Gymnasierne kan lige som resten af samfundet se frem til en gradvis genåbning af efter påske. Børne- og Undervisningsministeriet skriver på sin hjemmeside, at en mulig gradvis åbning vil ske fra onsdag den 15. april og frem. Åbningen kan kun finde sted, hvis rammerne og hygiejnen er i orden, og det forudsætter, at uddannelsesinstitutionens ledelse vurderer det forsvarligt ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
I første omgang åbner gymnasierne for 3.g- og 2. hf-klasser samt ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelser), merkantile eux-elever, som afslutter det studiekompetencegivende år denne sommer, og tekniske eux-elever på sidste år af deres uddannelse for så vidt angår de gymnasiale fag.
Alle øvrige uddannelsestilbud under Børne- og Undervisningsministeriet forbliver lukkede efter de nuværende retningslinjer til og med den 10. maj og fortsætter nødundervisningen, som under de seneste uger af nedlukningen.
Alle elever med sårbare familiemedlemmer i risikogruppen kan blive hjemme, hvis forældrene vælger dette. Medarbejdere i risikogruppen eller med familiemedlemmer i husstanden i risikogruppen forventes ikke at møde på arbejde.
Der ventes at komme mere detaljerede informationer ud i de kommende dage. Danske Gymnasiers sekretariat vil følge sagen tæt og løbende videreformidle informationerne i Nyt fra Sekretariatet.

Prøver og eksaminer
Elever i 9. og 10. klasse skal ikke til afgangseksamen i år. I stedet ophøjes de afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer. Det betyder, at alle elever får et fuldt eksamensbevis og kan søge ungdomsuddannelse som normalt.
Der er endnu ikke taget endelig stilling til eksamen på de gymnasiale uddannelser. Regeringen vil drøfte med Folketingets partier, hvordan eleverne i 3.g og 2.hf kan afslutte deres eksamen.