Nyhedsbrev

Et stort flertal af Folketingets partier er blevet enige om, hvordan årets eksaminer skal afvikles på de gymnasiale uddannelser.
Afgangseleverne på stx, hhx og htx skal alle op til tre prøver, mens afgangselever på den toårige hf-uddannelse skal op til fire. Det vil sige, at eleverne skal op til færre prøver end normalt.
For 3.g’ernes vedkommende bliver der tale om to skriftlige prøver. Alle skal op i skriftlig dansk, og derudover skal eleverne op i et udtrukket studieretningsfag på A-niveau. De skal også op til en mundtlig prøve i deres store skriftlige opgave (SRP/SOP). Har eleven afsluttet den store skriftlige prøve i vinterterminen, skal eleven i stedet op i den senest placerede udtrukne prøve (som det fremgår af de prøveplaner skolerne har indberettet til UVM).
2.-hf-elever skal op i to skriftlige prøver i henholdsvis dansk og engelsk og to mundtlige prøver i henholdsvis dansk og den senest placerede udtrukne prøve.
De øvrige prøvekarakterer erstattes af årskarakterer, som gives i slutningen af skoleåret.
Det vil snarest blive meldt ud, hvad der kommer til at gælde for eux-elever, der afslutter gymnasiale fag, og elever i ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelse).
Læs hele nyheden fra UVM på danskegymnasier.dk under fanebladet COVID-19 Bag Login, hvor vi har samlet alt materiale om corona-krisen, som er relevant for vores medlemskoler.