Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 14/2020

Danske Gymnasiers juridiske rådgivning holder påskeferie

Danske Gymnasiers juridiske rådgivning er lukket frem til og med den 13. april. Hvis der i den kommende uge opstår akutte spørgsmål på skolerne som følge af coronakrisen, kan de kontakte Børne- og Undervisningsministeriets coronahotline på tlf: 7080 6707.
Resten af sekretariatet kører også med nedsat bemanding i skolernes påskeferie, men følgende medarbejdere kan kontaktes.
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269 eller Birgitte Vestermark, tlf: 3318 8264

Rådgivning om aftale om afvikling af frihed ifb. med hjemsendelse i 2. hjemsendelsesperiode fra 27. marts – 13. april 2020

Overenskomstparterne har lavet en ny aftale om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelsen og COVID-situationen. Aftalen gælder også på undervisningsområdet.
Overenskomsterne i øvrigt gælder fortsat, herunder reglerne om afspadsering og omlægning af arbejdstiden indenfor normperioden. På undervisningsområdet, hvor der gælder en årsnorm, opfordres arbejdsgiverne til så vidt muligt at fastholde den nuværende arbejdstidsplanlægning frem til slutningen af hjemsendelsesperioden.
Aftalen kan findes på Danske Gymnasiers hjemmeside under COVID-19 Bag Login .
Om opgørelse af arbejdstid i 1. hjemsendelsesperiode fra 13.-26. marts har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen meldt ud, at ”Medarbejderens arbejdstid udgør den planlagte arbejdstid.
Hvis medarbejderen helt eller delvist ikke kan præstere det antal timer, medarbejderen skulle have arbejdet den pågældende dag, godskrives differencen”. Læs nærmere i Nyt fra Sekretariatet uge 13.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 82 73

Genudsendelse: STIL orienterer om cybersikkerhed ved hjemmearbejde

I sidste uges Nyt fra Sekretariatet var der mærkværdigvis opstået en fejl i linksene denne artikel. Derfor genudsender vi den nu med de rigtige link.
Nu hvor de fleste pludselig arbejder hjemmefra og kommunikerer på mange forskellige platforme, er vi alle ekstra sårbare over for cyberangreb – det gælder også medarbejderne i undervisningssektoren. STIL har udsendt en orientering om cybersikkerhed og formidler i den forbindelse råd og vejledning fra Center for Cybersikkerhed, som kan være relevant for jer:

Udover ovenstående information fra Center for Cybersikkerhed er der på EMU.dk et par korte tekster vedr. GDPR og datasikkerhed:
Datasikkerhed: Gode råd til undervisning hjemmefra i forbindelse med COVID-19’.
GDPR: Forlagene stiller digitale læremidler til rådighed
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 82 73

Overblik over nye optagelsesregler

I november 2019 landede en politisk aftale om justering af optagelsesreglerne til de gymnasiale uddannelser. På denne baggrund er der foretaget en række lovændringer i gymnasieloven, og optagelsesbekendtgørelsen er netop blevet revideret pr. 1. april 2020.
Bekendtgørelsen indeholder blandt andet følgende ændringer, der er relevante for optagelsesprocessen i år:

 • Det er i bekendtgørelsen fastsat, at det er den institution, der har reserveret en foreløbig plads til ansøgeren, der skal afholde optagelsesprøve og -samtale. Afgørelse om optagelse af ansøgere til den tidlige optagelsesprøve foretages dog af den førstprioriterede institution i de tilfælde, hvor processen med reservation af foreløbige pladser ikke er afsluttet senest otte dage før afholdelsen af optagelsesprøven.
 • Ansøgere til de treårige gymnasiale uddannelser har nu i alt fire forsøg til at gå til optagelsesprøve og
  -samtale, dog højst to forsøg hvert år.
 • Begrebet “reserveret plads” er ændret til “foreløbig plads” for at sikre en bedre forståelse af begrebet blandt ansøgere og forældre.
 • Fristen for at træffe afgørelse om optagelse i forlængelse af en optagelsesprøve løber nu først, fra resultatet af optagelsesprøven foreligger. Dermed får den enkelte institution bedre tid til at afholde optagelsessamtaler i forlængelse af optagelsesprøven.
 • Med henblik på at sikre, at ansøgerne ved, hvorfor de skal til optagelsesprøve og -samtale, er det i bekendtgørelsens § 16, stk. 1, præciseret, at ansøgerne skal oplyses herom i forbindelse med indkaldelse til optagelsesprøve og -samtale.

NB: Ændringerne er med forbehold for, at der afhængig af udviklingen i covid-19 i år kan blive behov for at fravige gældende optagelsesregler. Styrelsen vil – hvis dette bliver aktuelt – informere om sådanne fravigelser så snart, det er muligt.
Kontakt: Specialkonsulent Camilla Abel Trier, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, tlf: 3392 5455

Ny politisk aftale om tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for kosttilbud mv.

Onsdag den 1. april offentliggjorde Børne- og Undervisningsministeriet en aftale, der skal sikre en økonomisk støtte til institutioner med kosttilbud, som rammes økonomisk af skolelukningen.
Aftalen træder i kraft 1. april, og af aftalens fem puljer vil to kunne søges af gymnasier med kostafdeling. Det drejer sig om pulje 1 (Reduceret forældre- og deltagerbetaling) og pulje 2 (Pulje til at hjælpe skoler, der oplever udmeldinger frem mod sommerferien 2020). Gymnasier kan kun få del i midlerne, hvis de har nedsat deltagerbetalingen på kostafdelingerne (pulje 1), eller hvis de oplever, at elever melder sig ud i perioden fra 15. marts og frem mod sommerferien (pulje 2).
Ministeriet forventer at kunne offentliggøre de nærmere retningslinjer for ansøgningskriterier efter påske.
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269

Ny rapport fra EVA om kreativitet i gymnasiet

I en ny rapport har Danmarks Evalueringsinstitut undersøgt, hvad gymnasielærere forstår ved kreativitet, og hvilke pædagogiske greb der bruges i undervisningen for at styrke elevernes kreativitet. Der fokuseres på fem greb som er:

 • Åbne opgaver
 • Rammesætning og benspænd
 • Undervisning med fokus på proces
 • Problemløsningsopgaver
 • En legende tilgang

Fælles for dem alle er, at de ”tvinger” eleverne til at bryde vanetænkningen og kaste sig ud i en mere eksperimenterende opgaveløsning, hvor fokus er på det undersøgende og nytænkende med mange forskellige svarmuligheder, og hvor processen er vigtigere end resultatet. På den måde skabes en nysgerrig læringskultur, som også kan være med til at modvirke præstationspres og fremme elevernes trivsel.
EVA har også udarbejdet et konkret inspirationskatalog, som man kan gå på opdagelse i.

200 unge skal træne demokrati på Ungdomsøen – skal dit gymnasium være med?

Demokratiske kompetencer er ikke noget, man bare har. Det er noget, man kan træne og øve og få mod på at prøve at bruge. Et nyt mødested for demokrati og dannelse, der har fået navnet folk, vil udvikle og teste uddannelser, der skal give unge mod og handlekraft til at gå ud og omfavne demokratiet mere.
I alt får 200 unge fra otte forskellige skoler og uddannelsesinstitutioner på tværs af landet tilbuddet om at være en del af projektet i 2020-21. Rekrutteringen af skoler går i gang i begyndelsen af april. Hvis man som skole er interesseret i at være med, kan man kontakte Rie Ljungmann, der er projektleder i folk og høre mere om, hvad det indebærer og kræver.
DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd, DeltagerDanmark og Krogerup Højskole har sammen stiftet folk – mødested for demokrati og dannelse, og Nordea-fonden bakker op med tæt på 1,8 mio. kr.
Læs mere om projektet.
Kontakt: Rie Ljungmann, projektleder i DUF, tlf: 6020 1440

KOMMENDE KURSER

Efterårets kurser lægges nu løbende på kursusportalen og du kan allerede nu tilmelde dig følgende kurser:

 • Ledelse af team, studieretninger og projekter fra 1. september – 25. november 2020
 • Økonomistyring på Gymnasierne – 22.-23. september 2020
 • Den lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse – den 29. september – 1. oktober 2020
 • Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring – den 21.-22. oktober 2020
 • Klar til ledelse – den 29.-30. oktober 2020 og 21.-22. januar 2021

Læs om kursernes indhold og tilmeld dig på danskegymnasier.dk 
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261